Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmaları beklenmektedir:

1

Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi  

2

İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği

3

Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi

4

Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama becerisi

5

İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi

6

Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi

7

Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri

8

Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi

9

Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti

10

İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci

11

Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık

12

Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel, sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgiliApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3482 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmaları beklenmektedir:

1

Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi  

2

İmalat Teknolojilerine özgü sorunları analiz etme ve tanımlama yeteneği

3

Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi

4

Temel mühendislik ilkelerinin yaratıcı kullanımına dayalı kapsamlı bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geliştirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama becerisi

5

İmalat mühendisliği uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma ve seçme yetisi

6

Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik düşünebilme, yorumlama ve doğru kararlar alabilme becerisi

7

Çok disiplinli ve disiplin içi takım üyesi ve/veya bireysel olarak etkin bir şekilde çalışabilecek özgüven ve gerekli örgütsel iş becerileri

8

Türkçe ve İngilizcede sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisi

9

Yaşam boyu öğrenme ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti

10

İmalat Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci

11

Ulusal rekabet gücünü artırmak ve imalat sanayinin verimliliğini iyileştirmek üzere, kaynakları (personel, donanım, maliyet) etkin kullanan çözüm odaklı proje ve risk yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularında farkındalık

12

Karar alırken, mühendislik uygulamalarının evrensel, sağlık, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda bilgili

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. Ability to apply knowledge in mathematics and basic sciences and computational skills to solve manufacturing engineering problems
 1. Ability to define and analyze issues related with manufacturing technologies
 1. Ability to develop a solution based approach and a model for an engineering problem and design and manage an experiment
 1. Ability to design a comprehensive manufacturing system based on creative utilization of fundamental engineering principles while fulfilling sustainability in environment and manufacturability and economic constraints
 1. Ability to choose and use modern technologies and engineering tools for manufacturing engineering applications
 1. Ability to utilize information technologies efficiently to acquire datum and analyze critically, articulate the outcome and make decision accordingly
 1. Ability to attain self-confidence and necessary organizational work skills to participate in multi-disciplinary and interdisciplinary teams as well as act individually
 1. Ability to attain efficient communication skills in Turkish and English both verbally and orally
 1. Ability to reach knowledge and to attain life-long learning and self-improvement skills, to follow recent advances in science and technology
 1. Awareness and responsibility about professional, legal, ethical and social issues in manufacturing engineering
 1. Awareness about solution focused project and risk management, entrepreneurship, innovative and sustainable development
 1. Understanding on the effects of engineering applications on health, social and legal aspects at universal and local level during decision making process

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 7 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-09 10:13:38 [updated_at] => 2019-07-11 07:03:50 [parent_id] => 3480 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 7 [name_tr] => İmalat Mühendisliği [url] => mfge [type] => ) ) [pages] => Array ( [3480] => Array ( [id] => 3480 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı [parent_id] => [site_id] => 7 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3480 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3482 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130malat Mühendisli\u011fi Lisans Program\u0131’ndan mezun olan ö\u011frencilerin a\u015fa\u011f\u0131daki nitelikleri kazanm\u0131\u015f olmalar\u0131 beklenmektedir:<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlar\u0131ndaki bilgi birikimini imalat teknolojileri ile ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde uygulama becerisi  <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130malat Teknolojilerine özgü sorunlar\u0131 analiz etme ve tan\u0131mlama yetene\u011fi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yakla\u015f\u0131m geli\u015ftirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Temel mühendislik ilkelerinin yarat\u0131c\u0131 kullan\u0131m\u0131na dayal\u0131 kapsaml\u0131 bir imalat sistemini (yöntem, ürün veya cihaz geli\u015ftirme) ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik k\u0131s\u0131tlar\u0131 alt\u0131nda tasarlama becerisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130malat mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131 için modern teknik ve mühendislik araçlar\u0131n\u0131 kullanma ve seçme yetisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgi teknolojilerini etkin kullanarak veri toplama, analiz etme, kritik dü\u015fünebilme, yorumlama ve do\u011fru kararlar alabilme becerisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Çok disiplinli ve disiplin içi tak\u0131m üyesi ve\/veya bireysel olarak etkin bir \u015fekilde çal\u0131\u015fabilecek özgüven ve gerekli örgütsel i\u015f becerileri<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Türkçe ve \u0130ngilizcede sözlü ve yaz\u0131l\u0131 olarak etkin ileti\u015fim kurabilme becerisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ya\u015fam boyu ö\u011frenme ve bilgiye eri\u015febilme, bilim ve teknolojideki son geli\u015fmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme kabiliyeti<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130malat Mühendisli\u011fi alan\u0131nda <\/em>mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k ve sorumluluk bilinci<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ulusal rekabet gücünü art\u0131rmak ve imalat sanayinin verimlili\u011fini iyile\u015ftirmek üzere, kaynaklar\u0131 (personel, donan\u0131m, maliyet) etkin kullanan çözüm odakl\u0131 proje ve risk yönetimi, giri\u015fimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalk\u0131nma konular\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karar al\u0131rken, mühendislik uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel, sa\u011fl\u0131k, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda bilgili<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to apply knowledge in mathematics and basic sciences and computational skills to solve manufacturing engineering problems<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to define and analyze issues related with manufacturing technologies<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to develop a solution based approach and a model for an engineering problem and design and manage an experiment<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to design a comprehensive manufacturing system based on creative utilization of fundamental engineering principles while fulfilling sustainability in environment and manufacturability and economic constraints<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to choose and use modern technologies and engineering tools for manufacturing engineering applications<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to utilize information technologies efficiently to acquire datum and analyze critically, articulate the outcome and make decision accordingly<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to attain self-confidence and necessary organizational work skills to participate in multi-disciplinary and interdisciplinary teams as well as act individually<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to attain efficient communication skills in Turkish and English both verbally and orally<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Ability to reach knowledge and to attain life-long learning and self-improvement skills, to follow recent advances in science and technology<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Awareness and responsibility about professional, legal, ethical and social issues in manufacturing engineering<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Awareness about solution focused project and risk management, entrepreneurship, innovative and sustainable development<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. Understanding on the effects of engineering applications on health, social and legal aspects at universal and local level during decision making process<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

   <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 7 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-09 10:13:38 [updated_at] => 2019-07-11 07:03:50 [parent_id] => 3480 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-baskaninin-mesaji-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7 [url] => mfge [name_tr] => İmalat Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 7 [url] => mfge [name_tr] => İmalat Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1