Aramıza yeni katılan akademik kadro için son dört yıldır düzenlediğimiz eğitim semineri bu yıl daha kapsamlı bir şekilde uygulanmıştır.

10 ve 11 Aralık 2015 tarihlerinde seminer 2014 ve 2015 takvim yılları içinde göreve başlayan öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının zorunlu katılımları ve Profesörlük kadrosunda olan öğretim üyelerimiz gönüllü olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Seminerde Atılım’ın öğrenci odaklı programları, öğretimde iletişim yöntemleri, ölçme-değerlendirme teknikleri, temel öğretim-öğrenim kavramları, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim gibi konular çalışılmıştır.

Seminer programı ve seminer sunum materyalleri aşağıda sunulmuştur.

Prof. Dr. Hasan U. Akay
Provost

2015-2016 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SEMİNER PROGRAMI

2015-2016 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SUNUM MATERYALLERİ

Konu Ders Eğitmen Sunum ve Video
1. OTURUM: 
Giriş
Atılım Üniv. Eğitim ve Araştırma,
Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Odaklı Programlar
Prof. Dr. Hasan U. AKAY pdf
2.OTURUM : 
İletişim
İletişim yöntem ve teknikleri Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN pdf
2.OTURUM : 
İletişim
Drama Yöntemi ile Ders Anlatımı Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ pdf
3.OTURUM : 
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Kavramları Prof. Dr. Meral AKSU pdf
4.OTURUM : 
Ölçme ve Değerlendirme
Soru hazırlama süreci Ölçme araçları Prof. Dr. Meral AKSU pdf
5.OTURUM : 
Temel Kavramlar
Öğrenim çıktıları, Ders izlencesi hazırlama, 
Bologna Süreci, Akreditasyon
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu pdf
6.OTURUM : 
Öğretim Teknikleri,
Öğretim Yöntemleri
Coorperative Learning 
Flipped Classroom 
Peer-Lead Team Learning...
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu pdf
7.OTURUM : 
Eğitim Teknolojileri
Temel kavramlar ve trendler Yücel TEKİN pdf
8.OTURUM : 
Uzaktan Eğitim teknolojileri
Moodle, BBB, Turnitin Hüseyin Dölen pdf