Misyon

ATILIM  Üniversitesinde;

  • Örgün ve uzaktan eğitime destek vermek,
  • Dünyada uygulanan en yenilikçi eğitim programlarını üniversitemizde uygulanmasına öncülük etmek,
  • Yeni nesil teknolojiler yardımı ile sınıf/kampüs dışında da eğitime 7/24 devamlılık sağlamak,
  • Diğer eğitim kurumlarıyla tecrübe ve bilgi paylaşımı yaparak yenilikte lider, paylaşımcı bir merkez olmayı hedeflemektedir. 

Vizyon

  • Eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri, bilimsel araştırmaları, yenilikçi uygulama ve projeleri takip ederek, bunları ATILIM Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına açmak,
  • Eğitimi, yeni nesil öğretim araçları ile güçlendirerek, ATILIM Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümlerde örgün/ uzaktan eğitime destek vermek,  
  • Teknoloji destekli eğitimi; eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirecek yöntemlerle sunarak daha sosyal, etkili, verimli ve kalıcı bir öğrenme sağlamak,
  • Sadece akademi boyutunda değil topluma fayda sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde projeler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve ATILIM Üniversitesi’nin toplumsal ilişkilerini güçlendirmek.