Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY / Merkez Müdürü

/ +90 (312) 586 8446


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Teknoloji Destekli Dil Öğretimi, Uzaktan Eğitimle Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi İlke ve Yöntemleri, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Akademik Üye

/ +90 (312) 586 8227


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Polimerler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Soner GÜVEN / Eğitim Uzmanı

/ +90 (312) 586 8443