12 Mayıs 2023 Personel İçin Uzaktan Eğitim Seminerleri
Saat Eğitmen Konu
15.30 Doç Dr. Sedat Akayoğlu

ChatGPT ile Birlikte Değişen Egitim Ortamlari, Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

 


28 Kasım 2022 Uluslararası Uzaktan Eğitim Seminer Programı

Saat

Eğitmen

Konu

09:45-10:00

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

Introduction

10:00-11:00

Assoc. Prof. Dr. Ramesh SHARMA

Art Generation through Artificial Intelligence

11:00-12:00

Dr. Deepika KOHLI

Leveraging Open Educational Resources and Implications of Using Creative Commons in Teaching Learning Processes - Teaching in a Digital Era

13:30-14:30

Dr. Vinod DUMBLEKAR

How Can We Increase Students' Engagement in Learning Experiences

14:30-15:30

Deepak GHADGE

Understanding Blockchain for Education

15:30-16:30

Dr. Kafui AHETO

Post-Covid: Matters arising from technology integration in Education

 

 

 

01 Haziran 2022 Uluslararası Uzaktan Eğitim Seminer Programı

Saat
Eğitmen
Konu

09:45-10:00

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY - Director - Center for Teaching & Learning, Atılım University - Turkey

Opening- Introduction

10:00-11:00

Pranav SAXENA - AR/VR Engineer - FACEBOOK - USA

Spark AR Ecosystem for AR Enhancements and It’s impact on Metaverse

11:00-12:00

Prof. Dr. Jako OLIVIER - The UNESCO Chair on Multimodal Learning and Open Educational Resources - South Africa 

Assoc. Prof. Dr. Byron John BUNT - North West University - South Africa

Opening up Learning Potential Through Open Education

13:00-14:00

Assoc. Prof. Dr. Ramesh Chander SHARMA - Department of Instructional Design - Dr B R Ambedkar University - India

Building Learning Power through Virtual Reality and Metaverse in Education

14:00-15:00

Assoc. Prof. Dr. Binu THOMAS - Marian College Kuttikkanam Autonomous - India

Effective Student Engagement through ICT

15:00-16:30

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY - Director - Center for Teaching & Learning, Atılım University - Turkey

Management of Change for Technology-enhanced Learning: People, Process & Technologies

16:30-18:00

Prof. Dr. Sonal SHARMA - Head - Computer Application Department, Uttaranchal University - India

Application of Bibliometric Analysis in Research

 

 

30 Mart 2022 Uzaktan Eğitim Seminer Programı

Oturum

Saat

Konu

Eğitmen

1

09:45-10:00

Açılış ve Genel Bilgilendirme

Prof. Dr. Meltem Huri Baturay

2

10:00-11:00

Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler

Prof. Dr. Erman Yükseltürk

3

11:00-12:00

Sanal Gerçekliğin Sağlık ve Tıp Alanlarında Kullanımı

Dr. Ali Arı 

4

13:00-14:00

Metaverse'te Üniversite

Hüseyin Dölen

5

14:00-15:00

Artırılmış Gerçekliğin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı

Prof. Dr. Meltem Huri Baturay

6

15:00-16:00

Mobil Öğrenme ve Mobil Destekli Dil Eğitimi: Ulaşılabilir Teknolojiler

Doç. Dr. Aras Bozkurt & Dr. Kadir Karakaya

7

16:00-17:00

Diyalojik Öğretimin İngilizce Sınıflarında Mobil Teknolojilerle Desteklenmesi

Dr. Sezen Arslan

 

11.10.2021 UZAKTAN EĞİTİM SEMİNERİ

Oturum

Saat

Konu

Eğitmen

1

09:45-10:00

Açılış ve Genel Bilgilendirme

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

2

10:00-11:15

Öğrenme Bilimi ve Öğretme Sanatı

Prof. Dr. Soner YILDIRIM

3

11:20-12:00

Proje Tabanlı Öğrenme

Doç. Dr. Kaan BATI

4

13:30-14:20

Eğitsel Materyal Tasarlama

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

5

14:30-15:20

Etkili Sunum Hazırlama ve Araçları 

Dr. Ayşegül Liman KABAN

6

15:30-16:20

Üniversite Yıllarında Öğrencilerin Gelişimi 

Prof. Dr. Figen ÇOK

7

16:30-17:20

Moodle Kullanımı ve Uygulamalar

Hüseyin DÖLEN

 

29-30 Nisan 2021 Uzaktan Eğitim Semineri

Oturum

Saat

Konu

Eğitmen

Moderatör

1. OTURUM

09:45-10:00

Açılış ve Genel Bilgilendirme

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

2. OTURUM

10:00-11:15

Moodle Tabanlı bir Flipped Classroom Uygulaması

Hüseyin DÖLEN

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

3. OTURUM

11:20-12:00

H5P ile Etkileşimli Ders İçeriği Hazırlama

Gülşah DANA

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

4. OTURUM

13:30-14:20

Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

5. OTURUM

14:30-15:20

Uzaktan Eğitimde Akran Liderli Takım Öğrenmesi

Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

6. OTURUM

15:30-16:20

Uzaktan Eğitimde Motivasyon

Prof. Dr. Yalın Kılıç TÜREL

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY

 

ÖĞRETME VE ÖĞRENME MERKEZİ
ZOOM ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM  SEMİNERİ
BÜTÜN AKADEMİSYENLERİMİZE AÇIK OLUP 8 - 9 - 10 ŞUBAT TARİHLERİNDE TEKRARLANACAKTIR

OTURUM

SAAT

SÜRE

KONU

EĞİTMEN

MODERATÖR

ZOOM LINK

AÇILIŞ

10:00 - 10:30

30'

Açılış ve Genel Bilgilendirme

Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN

Prof. Dr. Meltem BATURAY

e-posta ile duyurulmuştur.

Prof. Dr. Meltem BATURAY’dan alınabilir.

1. OTURUM

10:40 - 11:20

40'

Hibrit Eğitimde Sınıfiçi Etkili İletişim Yöntem ve Teknikleri 

Doç. Dr. Neşe Üner ALKAN

2. OTURUM

11:30 - 12:20

50'

Farklı Zoom Uygulamaları

Hüseyin DÖLEN

3. OTURUM

13:00 - 13:50

50'

H5P ile etkileşimli ders içeriği hazırlama

Gülşah DANA

Sinan GÜNER

e-posta ile duyurulmuştur.

Prof. Dr. Meltem BATURAY’dan alınabilir.

4. OTURUM

14:00 - 14:50

50'

Uzaktan Eğitimde İntihal Yöntemleri ve Önlemler (Zoom, Moodle, Turnitin Uygulamaları) 

Hüseyin DÖLEN

5. OTURUM

15:00 - 15:40

40'

Çevrimiçi Öğretim Yönetim Sistemlerinde Uyarlanabilir Öğrenme/Öğretme Yaklaşımları

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ

Soner GÜVEN

e-posta ile duyurulmuştur.

Prof. Dr. Meltem BATURAY’dan alınabilir.

6. OTURUM

15:50 - 16:30

40'

Uzaktan Eğitimde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

 


 

28-29-30 Eylül Uzaktan Eğitim Semineri

Eğitim konuları

Öğretim Elemanı

Açılış ve Genel Bilgilendirme, Pandemi sürecinde alınan ve Güz döneminde alınacak önlemler.

Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN

Pandemi Sürecinde sağlık açısından yapılanlar ve kişisel olarak yapılması gerekenler

Dr. Serkan ESKİOĞLU

Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlık ve Kaygıyla Baş Etme

Doç. Dr. Neşe Üner ALKAN

ZOOM, Sanal Sınıfın Etkin kullanımı, Canlı Derste Uyulması Gereken Kurallar

Ahmet ÖZDEMİR

Kameralı sınıflarda eğitim

Hüseyin DÖLEN

MOODLE Etkin kullanımı

Hüseyin DÖLEN

MOODLE’da ödev

Gülşah DANA