Aramızı yeni katılan akademik kadro için son beş yıldır düzenlediğimiz eğitim semineri bu yıl daha kapsamlı bir şekilde uygulanmıştır.

 

14, 15 ve 16 Mart 2018 tarihlerinde seminer 2017 ve 2018 yılları içinde göreve başlayan öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrosunda bulunan

öğretim elemanlarımız ve okutmanlarımızın zorunlu katılımları ve Profesörlük kadrosunda olan öğretim üyelerimiz gönüllü

olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Seminerde öğretimde iletişim yöntemleri, ölçme değerlendirme teknikleri, temel öğretim-öğrenim kavramları, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim gibi konular çalışılmıştır.

Seminer programı, sunum materyalleri ve görseller aşağıda sunulmuştur.

Rektörlük

1526894515-ees.png

2017-2018 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SUNUM MATERYALLERİ

Oturum Konu Eğitmen Sunu
açılış Açılış Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör) ppt
1 İdari Konular (Eğitim) Prof. Dr. Yılmaz KAPTAN (Rektör Yrd.) ppt
2 İdari Konular (Araştırma) Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ (Rektör Yrd.)  
3 Sınıf İçi İletişim Yöntem ve Teknikleri Prof.Dr. Ayhan DEMİR (ODTÜ)  
4 İletişim Yöntem ve Tekniklerinin Önemi Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör) ppt
5 Eğitim Teknolojileri, Moodle Temel Kavramları ve Trendler Yücel TEKİN ppt
6 Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Kavramları Prof. Dr. Meral AKSU (ODTÜ)  
7 Soru Hazırlama Süreci, Ölçme Araçları Prof. Dr. Meral AKSU (ODTÜ)  
8 Eğitim/Öğretim/Öğrenim Temel Kavramları Prof.Dr. Fitnat KAPTAN (HACETTEPE) ppt
9 Öğretim Yöntemleri (Coorperative Learning, Flipped ClassroomPeer-Lead Team Learning...) Bologna Süreci, Akreditasyon Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu ppt
10 Turnitin ve iThentication Hüseyin Dölen Uygulamalı
11 Uygulamalı MOODLE etkinlikleri Hüseyin Dölen Uygulamalı
12 Sertifika Töreni ve Kapanış Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör)