4, 5 ve 6 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan seminer, 2018 ve 2019 yılları içinde göreve başlayan öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent kadrosunda bulunan öğretim elemanlarımız ve okutmanlarımızın zorunlu katılımları ve Profesörlük kadrosunda olan öğretim üyelerimiz gönüllü olarak katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Seminerde öğretimde iletişim yöntemleri, ölçme değerlendirme teknikleri, temel öğretim-öğrenim kavramları, eğitim teknolojileri ve uzaktan eğitim gibi konular çalışılmıştır.

Seminer programı, sunum materyalleri ve görseller aşağıda sunulmuştur.

Rektörlük

1582707190-01.png

2018-2019 ETKİLİ EĞİTİM SEMİNERİ SUNUM MATERYALLERİ

Oturum Konu Eğitmen Sunu
1 Açılış Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör)
 
2 İdari Konular (Eğitim) Prof.Dr. Yılmaz KAPTAN (Rektör Yrd.)
ppt
3 İdari Konular (Araştırma) Prof.Dr. Serkan ERYILMAZ (Rektör Yrd.)
 
4 Sınıf İçi İletişim Yöntem ve Teknikleri  Doç.Dr. Neşe ALKAN
ppt
5 Eğitim ve Beden dili Dr. Öğr. Üyesi  Elif EŞİYOK
ppt
6 İletişim Yöntem ve Tekniklerinin Önemi Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ (Rektör)
ppt
7 Eğitim/Öğretim/Öğrenim Temel Kavramları Prof.Dr. Fitnat KAPTAN (Hacettepe Üniv.)
ppt
8 Ölçme ve Değerlendirmenin Temel Kavramları, Soru Hazırlama Süreci, Ölçme Araçları Dr. Tuğba ECEVİT (Hacettepe Üniv.)
ppt
9 Öğretim Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi  Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU
ppt
10 Zaman Yönetimi  Dr. Öğr. Üyesi  Şule TUZLUKAYA
ppt
11 Grup-Takım Çalışması Dr. Öğr. Üyesi  Şule TUZLUKAYA
ppt
12 Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü, Eğitim Teknolojileri, Moodle Temel Kavramları ve Trendler Yücel TEKİN
Uygulamalı
13 Moodle, Sanal Sınıf Uygulaması (BBB) Hüseyin Dölen
Uygulamalı
14 Turnitin Uygulamaları Hüseyin Dölen
Uygulamalı
15 Sertifika Töreni ve Kokteyl