Merkez, üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

Bu amaçla, üniversitedeki tüm öğretim elemanlarına, talepleri doğrultusunda destek sağlamak ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

  • Etkili ve verimli eğitim/öğretimin gerçekleştirilmesine yönelik stratejilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli uzman desteğinin sağlanması.
  • Öğretimi güçlendirme ve öğretim elemanlarının performanslarının artırılmasına yönelik etkinlikler, 
  • Uzaktan eğitim içeriklerinin tasarım ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesine yönelik destek sunmak, 
  • Pedagojik bağlamda destek sunmak (Uzaktan Eğitim Yöntemleri,  Öğretim elemanlarına UE Oryantasyon Eğitimleri),
  • Uzaktan eğitimi yeni nesil teknolojiler (Örn., Yapay Zeka, Artırılmış ve Sanal Gerçeklik vb.) ile güçlendirmeye yönelik destek sağlamak.

Aynı zamanda Atılım Üniversitesi’ndeki öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

  • Üniversitedeki ilk yıllarında öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak,
  • Öğrencilerin etkin öğrenmelerini sağlayacak, iletişim ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.