2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Yatay geçiş ve Çap/Yandal için kesin öğrenci kayıtları sona ermiştir.

Sıra Tarihler Açıklama
1 04 Ocak 2021-19 Ocak 2021 Ek Madde-1 ile Yatay Geçiş Başvuruları
2 15 Şubat 2021 İngilizce Yeterlilik Sınavı [Saat: 10:00 (9:30'da sınav binasında bulunulması gerekmektedir.)] [Yer: Yabancı Diller Yüksek Okulu]
3

15 Şubat 2021 (saat 16:00 dan sonra)

Başvuru Sonuçlarının İlanı
4 17 Şubat 2021 İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçlarının Duyurulması
5 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Kesin Kayıtlar
6 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Ders Kayıtları
7 22 Şubat 2021 Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır
  Atılım Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge
 • DGS ve DGS ek yerleştirme ile kayıt yaptırmış ve EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin;   YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NIN 01.11.2018 tarih ve E.839702 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre başvuruları alınacaktır (İlgili yazıyı okumak için tıklayınız)

 • “Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı / Mühürlü) 

 • Başvurular Şahsen ya da  Posta/Kargo yoluyla  yapılabilecektir. Eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Başvuru için gerekli belgeler

 

 1. Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız),(Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.)
 2. Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
 3. Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
 4.  Ders İçerikleri (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 5. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 6. *Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için , İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi
 7.  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge)
 8.  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge)
 9. * Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr

Yatay geçiş ve Çap/Yandal için kesin öğrenci kayıtları sona ermiştir.

Sıra Tarihler Açıklama
1

05 Şubat 2021-  10 Şubat 2021

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları
2

15 Şubat 2021 (saat 16:00 dan sonra)

Başvuru Sonuçlarının İlanı
3 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Kesin Kayıtlar
4 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Ders Kayıtları
5 22 Şubat 2021 Derslerin Başlaması

Başvuru Koşullar

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız)

Burs Oranları:

 

Başvuru için gerekli belgeler:

2020-2021 Bahar dönemi Kurum içi Yatay Geçiş Başvuru formu kapatılmıştır. İlgilerinize teşekkür ederiz.

Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr

Yatay geçiş ve Çap/Yandal için kesin öğrenci kayıtları sona ermiştir.

Sıra Tarihler Açıklama
1 04 Ocak 2021-19 Ocak 2021 Sadece ön lisans programlarından - ön lisans programına başarıya dayalı yatay geçiş başvuruları
2

15 Şubat 2021 (saat 16:00 dan sonra)

Başvuru Sonuçlarının İlanı
3 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Kesin Kayıtlar
4 17 Şubat 2021- 19 Şubat 2021 Ders Kayıtları
5 22 Şubat 2021 Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları:

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).
   
 • Başvurular Şahsen ya da Posta/Kargo yoluyla  yapılabilecektir. Başvuru süresi sonrasında gönderilen Eksik belge veya gerçeği yansıtmayan belgenin tespit edilmesi hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Burs Oranları

 

Başvuru için gerekli belgeler

 

 1. Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 2.  Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
 3.  Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge)
 4. Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü), 
 5.  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları
 6. *İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )* (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
  *Türkçe  eğitim yapan bölümler için  bölüm ingilizce derslerinden muafiyet başvurusu yapmak isteyen öğrenciler; İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi getirmeleri veya  28 Ağustos 2020 Cuma günü yapılacak olan İngilizce yeterlilik sınavımıza girmeleri gerekmektedir.
 7. Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr