Dersten Çekilme

2022-2023 Akademik Yılı Dersten Çekilme İşlemleri Dersten Çekilme Son Günü

2023-2024 Güz dönemi Önlisans/Lisans Dersten Çekilme  ATACS üzerinden başvuruları son gün

24 Kasım 2023

2023-2024 Bahar Dönemi  Önlisans/Lisans Dersten Çekilme ATACS üzerinden başvuruları son gün

15 Nisan 2024 

Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde uygulanacak kurallar şunlardır:

  • Bir öğrenci programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
  • Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.
  • Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere önlisans öğrenimi boyunca en çok iki, lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ile çekilme izni verilebilir.
  • Tıp programında kayıtlı olan öğrencilerin hangi derslerden çekilebilecekleri hususu yönerge ile düzenlenir.
  • Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
  • Konu ile ilgili Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği