Askerlik İşlemleriÖnlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenimleri süresi içinde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin  Askerlik İşlemleri

 • Askerlik erteleme işlemleri:
  Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları ile ilgili bilgileri ATACS  ve YÖKSIS aracılığı ile As. Ş. Bşk.lığı Bilgi sistemine ulaştırılır. Askerlikten muaf olanlar ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlar kapsam dışındadır.

  29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz, ancak bu öğrencilerin kayıtları engellenmez.
 • Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler:
  Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde ÖSYM’den alınan veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı” görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler As. Ş. Bşk.’lığına yönlendirilir, bu öğrencilerin Askerlik Durum Belgesi getirmeleri istenir.
 • EK-C2 belgelerinin gönderilmesi:
  Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için lisans askerlik işlemleri As. Ş. Bşk. tarafından YÖKSIS üzerinden yapılacaktır. As. Ş. Bşk.’lığına EK-C2 belgesi gönderilmeyecektir.

  Ancak gerekli durumlarda öğrenci talebi doğrultusunda Lisans  EK-C2 belgesi düzenlenerek öğrenciye verilir. Öğrenciler hakkında As. Ş. Bşk. tarafından resmi yazışma ile istenen bilgiler ayrıca (EK-C2 belgesi eklenerek) gönderilir.
   
 • Mezun Olan Erkek Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
  Mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak  Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırma veya tecil işlemini gerçekleştirebilirler.  

  Yüksek lisansa kayıt olsalar bile bu işlemi yaptırmak zorundadırlar.
   
 • Kayıt Yenilemeyen, Kayıt Sildiren, Programa Devam Hakkını Kaybeden Erkek Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
  Bu kapsamdaki kişiler üniversiteden ayrılma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, lise diplomasının aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak (4’er adet) askerlik yoklamasını yaptırır ve karar aldırır.
   

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr