Askerlik İşlemleri
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenimleri süresi içinde 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Önlisans ve Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin  Askerlik İşlemleri

 • Askerlik erteleme işlemleri:
  Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları ile ilgili bilgileri ATACS  ve YÖKSIS aracılığı ile As. Ş. Bşk.lığı Bilgi sistemine ulaştırılır. Askerlikten muaf olanlar ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olanlar kapsam dışındadır.

  “7179 sayılı Askeralma Kanununa göre  Ön Lisans ve lisans  öğrencileri için: 28,  Yüksek lisans öğrencileri için : 32,  Doktora öğrencileri için: 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilmektedir.”
   
 • Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler:
  Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde ÖSYM’den alınan veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı” görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler As. Ş. Bşk.’lığına yönlendirilir, bu öğrencilerin Askerlik Durum Belgesi getirmeleri istenir.
   
 • EK-C2 belgelerinin gönderilmesi:
  Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için lisans askerlik işlemleri As. Ş. Bşk. tarafından YÖKSIS üzerinden yapılacaktır. As. Ş. Bşk.’lığına EK-C2 belgesi gönderilmeyecektir.
 • Web servisler aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS üzerinden Millî Savunma Bakanlığına Askerlik verisi gönderimi
  Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni uygulama yazısı gereğince;

  Üniversiteler tarafından yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun / terk durumundaki yükümlülere ait bilgileri içeren ve askerlik şubelerine gönderilen "Öğrenci Belgesi" düzenleme ve gönderme uygulamasına 27 Ağustos 2018 tarihi itibari ile son verilmiş olup üniversiteler tarafından zamana bağlı kalmaksızın yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun / terk durumundaki yükümlülere ait bilgiler, 27 Ağustos 2018 tarihinden itibaren web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS üzerinden Millî Savunma Bakanlığına gönderimi yapılmaktadır.

 

 • E- devlet  üzerinden, Millî Savunma Bakanlığı - Askerlik Durum Belgesi Sorgulama servisi kullanılarak güncel askerlik durumu ve var ise erteleme  bilgisi öğrenilebilmektedir.
  E- devlet,  Millî Savunma Bakanlığı - Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Servisine erişim için tıklayınız.
  Millî Savunma Bakanlığı - Askerlik Durum Belgesi Sorgulama İşlemlerini açıklayan bilgilendirme videosuna erişim için tıklayınız.
  .
 • Mezun Olan Erkek Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
  Mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak  Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırma veya tecil işlemini gerçekleştirebilirler.  

  Yüksek lisansa kayıt olsalar bile bu işlemi yaptırmak zorundadırlar.
 • Kayıt Yenilemeyen, Kayıt Sildiren, Programa Devam Hakkını Kaybeden Erkek Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
  Bu kapsamdaki kişiler üniversiteden ayrılma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı As. Ş. Bşk.’lığına, lise diplomasının aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve fotoğraflarını sunarak (4’er adet) askerlik yoklamasını yaptırır ve karar aldırırlar.

 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr