Özel Öğrencilik

 • Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.
 • Özel öğrencilik imkanından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir: 
  • a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.
  • b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.
 •  Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkanından en fazla iki dönem yararlanabilir.
 • Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarında özel öğrenci olarak öğrenim gören öğrenciler bir yarı yılda en fazla 33 AKTS’lik ders alabilirler.
 • Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam durumlarının ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya veya yarıyıl harf notuna katkısı öğretim elemanınca yarıyıl başında öğrencilere verilen ders izlencesinde açıklanır.

 • Özel öğrenci ücretlendirme esasları (18.10.2022 tarihli karar)
 • Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Başvuru formu  (İndirmek için tıklayınız)
 2. Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden almış olduğu   "Özel öğrenci olarak ders almasının uygun olduğuna"  dair Fakülte yönetim kurulu karar yazısı (ıslak imza ve mühürlü / e-imzalı)
 3. Öğrenci belgesi (imzalı onaylı)
 4. Öğrenci kimlik kartı fotokopisi
 5. T.C. Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. 2 adet resim
 7. Eğitim ücretini yatırdığına ilişkin banka dekontu

Başvuru Tarihleri:

 • 2023-2024  Akademik yılı güz dönemi kayıtlar: 13-25 Eylül 2023
 • 2023-2024  Akademik yılı bahar dönemi kayıtları : 31 Ocak 2023 - 02 Şubat 2023

 

 

 

Açıklamalar:

Başvuru formu, üzerinde bulunan alanların ilgili Fakülte, Bölüm ile İdari bina içerisinde bulunan Muhasebe  Birimine onaylatılmasının ardından,  diğer evraklarla birlikte kayıt için Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne teslim edilmelidir.

Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında kayıtları yapılmış olacaktır.

 

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır.

Posta yoluyla ve eksik belge ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8291 / 8259

E-Posta: basvuru@atilim.edu.tr

Ücret Bilgisi için:

Öğrenci Muhasebesi

İdari Bina Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8116- 8120 - 8130