Lisans ve Ön lisans Özel Öğrencilik

 • Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi ya da mezunu olan, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders alarak öğrenim gören öğrencilerdir.
 • Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.
 • Bu öğrencilerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders ve notlarından ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama hesaplarına katılabilir.
 • Özel öğrenci ücretlendirme esasları(görüntülemek için tıklayınız.)

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Başvuru formu  (İndirmek için tıklayınız)
 2. Diğer Üniversitede aktif öğrenci statüsünde ise
  • Öğrenci belgesi (imzalı onaylı)
  • Öğrenci kimlik kartı fotokopisi
 3. Mezun ise:
  • Mezuniyet geçici belgesi veya diplomanın  aslı gibidir onaylı fotokopisi
 4. Nufüs cüzdanı fotokopisi
 5. 2 adet resim
 6. Eğitim ücretini yatırdığına ilişkin banka dekontu

Açıklamalar:

Başvuru formu, üzerinde bulunan alanların ilgili Fakülte, Bölüm ile İdari bina içerisinde bulunan Muhasebe  Birimine onaylatılmasının ardından,  diğer evraklarla birlikte kayıt için Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne teslim edilmelidir.

Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında kayıtları yapılmış olacaktır.

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla ve eksik belge ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr

Ücret Bilgisi için:

Öğrenci Muhasebesi

İdari Bina Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8116- 8120 - 8130