Mezuniyet Geçici Belgesi ve Diploma İşlemleri

Genel not ortalaması en az 2.00 olup ders programlarında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Ancak diplomanın veya mezuniyet belgesinin verilebilmesi için öğrencinin Üniversite ile ilgili mükellefiyetlerinin tamamını yerine getirmesi gerekir.

Bu anlamda öğrencinin mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili belgelerinin basılabilmesi için:

  • Öğrenci Muhasebesi,
  • Kütüphane,
  • Demirbaş ayniyat,
  • Spor koordinatörlüğü

tarafından kayıt silme onaylarının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yukarıdaki idari birimlerce, yükümlülüğünden dolayı onayları verilmeyen öğrencilerin, bu birimler ile görüşerek yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve  kayıt silme onaylarını tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt sildirme onayları tamamlanan öğrencilerin belgelerini almak için  Öğrenci İşleri Direktörlüğüne öğrenci kimlik kartları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Açıklamalar:

  • Diplomasını kaybeden Mezunlar;  "Atılım Üniversitesi  …. Fakültesi/Enstitüsü, Programı… Diplomasını kaybettim. Hükümsüzdür.  T.C. Kimlik no, Ad Soyad " içerikli gazete ilanı ile geleceklerdir. Kayıp diploma ikinci nühsa basım ücreti 500 TL olup, ikinci nüsha diploma basım süreci 15 gün sürmektedir.
  • Diploma yalnızca mezunların kendilerine, veya bu konuda noter vekaleti verilmiş vekillerine elden teslim edilir. 

Mezun olan öğrencilerimizin diploma teslim saatleri hakkında bilgilendirme

Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları:

  • Öğleden önce gelenlere  saat 12:00’den sonra,
  • Öğleden sonra gelenlere saat 16:00’dan sonra,

teslim edilmektedir.