1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH101 Analize Giriş
3
0
5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
PSY101 Psikolojiye Giriş I
4
0
10.5
PR119 Sosyolojinin Temelleri
3
0
5
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 20 0 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
PSY111 Psikolojide Etik
2
0
4
PSY102 Psikolojiye Giriş II
4
0
10.5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 2 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
PSY201 Sosyal Psikolojiye Giriş
3
0
7
PSY203 Gelişim Psikolojisi
3
0
6
PSY213 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
3
2
7
PSY221 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik I
3
2
7
Toplam 15 4 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PSY202 Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi
3
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
PSY204 Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi
3
0
7
PSY214 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II
3
2
7
PSY222 Psikoloji için Giriş Düzeyi İstatistik II
3
2
7
Toplam 15 4 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PSY301 Psikopatolojiye Giriş
3
0
8
PSY315 Davranışın Fizyolojik Temelleri
3
0
7
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
Alan Seçmeli 4 0 8
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PSY304 Psikolojik Testler
3
0
6
PSY308 Öğrenme Psikolojisi
3
0
8
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
PSY302 Duyum ve Algı
4
0
8
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 16 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PSY401 Kişilik Psikolojisi
3
0
7
PSY404 Psikolojide Alan Çalışması
2
4
8
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
Alan Seçmeli 4 0 8
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 4 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
PSY402 Klinik Psikoloji
3
0
7
Alan Seçmeli 4 0 8
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 4 0 8
Toplam 16 0 30