Doç. Dr. Neşe ALKAN

Psikoloji, insan davranışını, düşüncelerini ve duygularını bilimsel yöntemler kullanarak anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, insanı anlama bilimi olduğu kadar sanatıdır da. Bu nedenle psikoloji eğitimi, güçlü kuramsal bilgi birikiminin yanı sıra uygulamayı ve adına belki de çıraklık denebilecek bir eğitim ve olgunlaşma sürecini de içerir.

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur ve Ankara’da Vakıf Üniversiteleri arasında ilk kurulan Psikoloji Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı, öğrencilerimizi mükemmel kuramsal bilgiyle donatmak ve henüz lisans düzeyindeyken aktif bir biçimde psikolojinin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, psikolojinin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler ile her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları birebir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır.

Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, psikolojinin alt dallarını tanımaları amacıyla gelişim, öğrenme, bilişsel, sosyal ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri alırlar. Lisans öğreniminden sonra psikolojinin uygulama alanında çalışmak isteyen öğrencilerimizin, çeşitli seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme imkânları bulunmaktadır. Psikoloji alanında yüksek lisans yapmak ve araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrencilerimizin ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek araştırma altyapısını güçlendirme imkânları bulunmaktadır. İlgili alan dersleri Deneysel Psikoloji, Endüstri Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji alanlarında uzmanlığını tamamlamış öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. 

Seçkin, deneyimli ve dinamik akademik kadromuz; köklü ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin psikoloji bölümlerinden birisi olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. İnsanları, kendini ve öğrenmeyi seven biriyseniz; sizi bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.