Neden Atılım Üniversitesinde Psikoloji okumalıyım?

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur ve Ankara’da Vakıf Üniversiteleri arasında ilk kurulan Psikoloji Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı, öğrencilerimizi mükemmel kuramsal bilgiyle donatmak ve henüz lisans düzeyindeyken aktif bir biçimde psikolojinin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, psikolojinin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler ile her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları birebir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır.

Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, psikolojinin alt dallarını tanımaları amacıyla gelişim psikolojisi; öğrenme psikolojisi; bilişsel, sosyal ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri alırlar. Lisans öğreniminden sonra psikolojinin uygulama alanlarında çalışmak isteyen öğrencilerimizin, çeşitli seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme imkânları bulunmaktadır. Psikoloji alanında lisans üstü eğitimlerine devam etmek isteyen ve araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek araştırma altyapısını güçlendirme olanağını bulabilmektedirler. İlgili alan dersleri Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji alanlarında uzmanlığını tamamlamış öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. İlgi ve becerileri doğrultusunda bazı öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma ve projelerde görev alarak akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler.

Seçkin, deneyimli ve dinamik akademik kadromuz; köklü ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin psikoloji bölümlerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanları, kendini ve öğrenmeyi seven biriyseniz; sizi bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyelerinin tamamı, seçkin üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmuş ve psikolojinin temel alt alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri tarafından, kendi alt alanlarında kuramsal, araştırmaya dayalı ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümümüzde, öğrencilerin akademik araştırma yapma ve araştırma bulgularını uygun bir şekilde raporlama becerilerini kazandırmak amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. Ayrıca, bazı kuramsal derslerde de araştırma yapılması teşvik edilmektedir. Öğrenciler bu derslerde, yöntem ve istatistik bilgilerini kavrayabilmekte, akademik alanda ve profesyonel iş hayatlarında gerekli olabilecek işlem, analiz ve raporlama becerileri kazanmaktadır. Araştırma derslerinin yanı sıra, psikolojinin çeşitli alt alanlarında sunulan uygulamalı dersler, öğrencileri mezuniyet sonrasında profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin ilgileri ve motivasyonları doğrultusunda psikolojinin çeşitli alt alanlarından alabilecekleri seçmeli derslerimiz bulunmaktadır.

Şu anda öğretim planında zorunlu staj bulunmamasına rağmen pek çok öğrencimiz kendi olanakları ile çeşitli kuruluşlarda gönüllü olarak staj yapabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilere bazı seçmeli derslerde yine öğretim elemanları gözetiminde uygulamalar yapma ya da uygulama içeren projeler hazırlama imkânı sunulmaktadır.  Klinik Psikoloji Görüşme ve Gözlem Laboratuvarı kullanılarak çeşitli derslerde görüşme uygulamaları yapılmaktadır. Örneğin, seçmeli bir ders olan Klinik Görüşmenin Temelleri dersinde tüm öğrenciler hem görüşme yapma hem de diğer öğrenciler tarafından yapılan görüşmeleri gözlemleme, yapılan görüşmeleri değerlendirme ve tartışma şansına sahip olmaktadırlar.

Derslerin, İngilizce verilmesi ve tüm ders materyallerinin İngilizce hazırlanması, öğrencilerimizin uluslararası alandaki en güncel gelişmeleri takip etmelerini ve uluslararası alana katkıda bulunmalarının altyapısını oluşturmasının yanında genel olarak İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerimize çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Uluslararası alan bilgisine hâkim olan öğrencilerimiz, eğitimleri sırasında ve mezuniyetleri sonrasında yurt dışındaki kaynaklardan ve fırsatlardan faydalanabilme imkanını kazanmaktadırlar. 

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 24.02.2019-24.02.2021 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Bölümümüz öğrencilerine güçlü bir iletişim vadetmektedir. Dinamik ve öğrenci odaklı kadromuzla öğrencilerimizin gelişimi için çalışmaktayız.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Psikoloji Bölümünde yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, ortalama 2 yarı-zamanlı öğretim üyesi bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin; istatistik, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 60 olabilirken; klinik görüşme, öğretim üyesi gözetiminde araştırma gibi içerikleri olan dersler, ilgisi ve becerisi bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir psikoloji bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Psikoloji Bölümünde kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda psikoloji bölümünde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu

Klinik Psikoloji / Gelişim Psikolojisi

Doç. Dr. Neşe Alkan

Klinik Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Demirtepe Saygılı

Klinik Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi İrem Metin Orta

Gelişim Psikolojisi/ Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Akbaş Uslu

Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Elis Güngör

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi / Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Şebnem Şahinöz

Klinik Psikoloji

Geçtiğimiz 2 yılda Bölümümüzde ders vermiş olan yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Serkan Alkan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Uzm. Psk. Mehmetcan Fal

Bilişsel Bilimler

Dr. Suzan Ceylan

Sosyal Psikoloji

Uzm. Psk. Kemal Özkul

Klinik Psikoloji / Adli Psikoloji /Sosyal Psikoloji

Dr. Çiğdem Kudiaki

Klinik Psikoloji

Doç. Dr. Bahar Baştuğ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Klinik Psikoloji

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Psikoloji Bölümü için İtalya Niccolo Cusano University, İspanya Universitat Rovira I Virgili ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, devlete bağlı farklı kurumlarda (Sağlık Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Adalet Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb.), psikoteknik değerlendirme ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, huzurevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, özel şirketlerin insan kaynakları birimlerinde, belediyelerde ve farklı kademelerdeki eğitim kurumlarında çalışmaktadır. 

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90 civarındadır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çalışmaktadır. Psikolojinin farklı uygulamalarına yönelik olarak kendi işyerini açmış olan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz ilk mezun verdiği 2009 yılından bugüne dek yaklaşık 400 mezun vermiştir. Bölümümüz Mezunlarla İletişim Birimi, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla (Facebook Atılım Psikoloji Mezunları Grubu, Instagram Atılım Psikoloji hesabı) mezunlarımızla iletişim halindedir.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

Özellikle son yıllarda mezunlarımız düzenli aralıklarla Üniversitemize davet edilerek Bölümümüz öğrencileriyle buluştukları toplantılar organize edilmekte, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız bu toplantılardan çok yönlü kazanımlar sağladıklarını ifade etmektedirler.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Sayıları çok olmamakla birlikte yurtdışına yüksek lisans yapmak ya da çalışmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımızın genellikle yurt içindeki çalışma ve lisans üstü eğitim olanaklarına yöneldikleri gözlenmektedir. Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış olmuştur.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon, eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan, aynı zamanda Avrupa’nın yüksek öğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süreli akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Psikoloji eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Psikoloji genel olarak insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Psikoloji biliminin doğuşundan beri bu alandaki baskın dil İngilizce olmuştur. Alanda kullanılan bilgiler deneylere dayandırılmaktadır. Neredeyse her bilim dalında olduğu gibi psikolojide de literatürün önemli bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Birçok başka ülkeden de anadilleri İngilizce olmasa bile İngilizce yayınlar çıkarılmaktadır. Hem öğrencilikte hem mezuniyet sonrası akademik ve mesleki çalışmalarda, son gelişmeleri birinci elden takip edebilmek oldukça önemlidir. Psikoloji bölümü öğrencileri için yurtdışı eğitim olanakları mevcuttur. Örneğin Erasmus+ programı ya lisansüstü eğitimi gibi seçenekleri değerlendirecek öğrenciler için İngilizce bilmek avantaj sağlamaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde psikoloji bölümünün eğitim dilinin İngilizce olmasının daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık arasında ne fark vardır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü üniversitelerin Eğitim fakültelerinde yer alırken Psikoloji Bölümü Fen-Edebiyat fakültelerinin bünyesinde yer almaktadır. Her iki bölümde de eğitim süresi 4 yıldır. Psikoloji mezunları psikolog unvanıyla, PDR mezunları ise psikolojik danışman unvanıyla mezun olur.

Bu iki alanın ortak dersleri olmakla birlikte, eğitimleri temelde birbirinden farklıdır. Psikoloji lisans eğitiminde, psikolojinin temel alt alanlarını tanıtan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri bulunur. Lisans programı öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı alanda temel psikoloji eğitimi vermekle birlikte, araştırma yapıp bulgularını raporlamak için gerekli becerileri de kazandırmaya çalışır. PDR lisans eğitiminde ise farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek danışmanları yetiştirmeye yönelik bir program yürütülür. Bu bağlamda, programın içeriğinde eğitimde kuramsal yaklaşımlar ve ölçme değerlendirme derslerinin yanı sıra, danışmanlık için uygulamalı dersler yer alır.

Klinik psikolog kime denir?

Sağlık Bakanlığı tanımına göre Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı yapan sağlık meslek mensubudur. Eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

Klinik alanda çalışan lisans mezunu psikolog ise gerekli eğitimleri alarak klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

Mezun olduğumda terapi yapabilir miyim/klinik açabilir miyim?

Psikoloji lisans programının amacı bir temel bilim olarak psikolojiyi öğretmek ve tüm alt alanlar ile ilgili kuramsal bilgi ve mümkün olduğunca uygulama olanağı sunmaktır. Uygulama imkanları sunulması bir avantaj olarak değerlendirilse de bu uygulamalar yetkin bir terapist olmak için yeterli değildir. Türkiye’de şu anda klinik psikologların bağımsız olarak merkez açmaları için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak klinik psikolog ve psikoloğun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanımları göz önünde bulundurulduğunda klinik uygulama yapma yetkisinin psikoloğa değil 2 yıl klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış klinik psikoloğa tanımlandığı görülmektedir.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4699 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Neden Atılım Üniversitesinde Psikoloji okumalıyım?

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur ve Ankara’da Vakıf Üniversiteleri arasında ilk kurulan Psikoloji Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı, öğrencilerimizi mükemmel kuramsal bilgiyle donatmak ve henüz lisans düzeyindeyken aktif bir biçimde psikolojinin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, psikolojinin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler ile her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları birebir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır.

Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, psikolojinin alt dallarını tanımaları amacıyla gelişim psikolojisi; öğrenme psikolojisi; bilişsel, sosyal ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri alırlar. Lisans öğreniminden sonra psikolojinin uygulama alanlarında çalışmak isteyen öğrencilerimizin, çeşitli seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme imkânları bulunmaktadır. Psikoloji alanında lisans üstü eğitimlerine devam etmek isteyen ve araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek araştırma altyapısını güçlendirme olanağını bulabilmektedirler. İlgili alan dersleri Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji alanlarında uzmanlığını tamamlamış öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. İlgi ve becerileri doğrultusunda bazı öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma ve projelerde görev alarak akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler.

Seçkin, deneyimli ve dinamik akademik kadromuz; köklü ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin psikoloji bölümlerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanları, kendini ve öğrenmeyi seven biriyseniz; sizi bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyelerinin tamamı, seçkin üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmuş ve psikolojinin temel alt alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri tarafından, kendi alt alanlarında kuramsal, araştırmaya dayalı ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümümüzde, öğrencilerin akademik araştırma yapma ve araştırma bulgularını uygun bir şekilde raporlama becerilerini kazandırmak amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. Ayrıca, bazı kuramsal derslerde de araştırma yapılması teşvik edilmektedir. Öğrenciler bu derslerde, yöntem ve istatistik bilgilerini kavrayabilmekte, akademik alanda ve profesyonel iş hayatlarında gerekli olabilecek işlem, analiz ve raporlama becerileri kazanmaktadır. Araştırma derslerinin yanı sıra, psikolojinin çeşitli alt alanlarında sunulan uygulamalı dersler, öğrencileri mezuniyet sonrasında profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin ilgileri ve motivasyonları doğrultusunda psikolojinin çeşitli alt alanlarından alabilecekleri seçmeli derslerimiz bulunmaktadır.

Şu anda öğretim planında zorunlu staj bulunmamasına rağmen pek çok öğrencimiz kendi olanakları ile çeşitli kuruluşlarda gönüllü olarak staj yapabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilere bazı seçmeli derslerde yine öğretim elemanları gözetiminde uygulamalar yapma ya da uygulama içeren projeler hazırlama imkânı sunulmaktadır.  Klinik Psikoloji Görüşme ve Gözlem Laboratuvarı kullanılarak çeşitli derslerde görüşme uygulamaları yapılmaktadır. Örneğin, seçmeli bir ders olan Klinik Görüşmenin Temelleri dersinde tüm öğrenciler hem görüşme yapma hem de diğer öğrenciler tarafından yapılan görüşmeleri gözlemleme, yapılan görüşmeleri değerlendirme ve tartışma şansına sahip olmaktadırlar.

Derslerin, İngilizce verilmesi ve tüm ders materyallerinin İngilizce hazırlanması, öğrencilerimizin uluslararası alandaki en güncel gelişmeleri takip etmelerini ve uluslararası alana katkıda bulunmalarının altyapısını oluşturmasının yanında genel olarak İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerimize çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Uluslararası alan bilgisine hâkim olan öğrencilerimiz, eğitimleri sırasında ve mezuniyetleri sonrasında yurt dışındaki kaynaklardan ve fırsatlardan faydalanabilme imkanını kazanmaktadırlar. 

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 24.02.2019-24.02.2021 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Bölümümüz öğrencilerine güçlü bir iletişim vadetmektedir. Dinamik ve öğrenci odaklı kadromuzla öğrencilerimizin gelişimi için çalışmaktayız.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Psikoloji Bölümünde yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, ortalama 2 yarı-zamanlı öğretim üyesi bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin; istatistik, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 60 olabilirken; klinik görüşme, öğretim üyesi gözetiminde araştırma gibi içerikleri olan dersler, ilgisi ve becerisi bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir psikoloji bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Psikoloji Bölümünde kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda psikoloji bölümünde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu

Klinik Psikoloji / Gelişim Psikolojisi

Doç. Dr. Neşe Alkan

Klinik Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Demirtepe Saygılı

Klinik Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi İrem Metin Orta

Gelişim Psikolojisi/ Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Akbaş Uslu

Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Elis Güngör

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi / Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Şebnem Şahinöz

Klinik Psikoloji

Geçtiğimiz 2 yılda Bölümümüzde ders vermiş olan yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Serkan Alkan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Uzm. Psk. Mehmetcan Fal

Bilişsel Bilimler

Dr. Suzan Ceylan

Sosyal Psikoloji

Uzm. Psk. Kemal Özkul

Klinik Psikoloji / Adli Psikoloji /Sosyal Psikoloji

Dr. Çiğdem Kudiaki

Klinik Psikoloji

Doç. Dr. Bahar Baştuğ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Klinik Psikoloji

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Psikoloji Bölümü için İtalya Niccolo Cusano University, İspanya Universitat Rovira I Virgili ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, devlete bağlı farklı kurumlarda (Sağlık Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Adalet Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb.), psikoteknik değerlendirme ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, huzurevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, özel şirketlerin insan kaynakları birimlerinde, belediyelerde ve farklı kademelerdeki eğitim kurumlarında çalışmaktadır. 

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90 civarındadır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çalışmaktadır. Psikolojinin farklı uygulamalarına yönelik olarak kendi işyerini açmış olan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz ilk mezun verdiği 2009 yılından bugüne dek yaklaşık 400 mezun vermiştir. Bölümümüz Mezunlarla İletişim Birimi, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla (Facebook Atılım Psikoloji Mezunları Grubu, Instagram Atılım Psikoloji hesabı) mezunlarımızla iletişim halindedir.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

Özellikle son yıllarda mezunlarımız düzenli aralıklarla Üniversitemize davet edilerek Bölümümüz öğrencileriyle buluştukları toplantılar organize edilmekte, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız bu toplantılardan çok yönlü kazanımlar sağladıklarını ifade etmektedirler.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Sayıları çok olmamakla birlikte yurtdışına yüksek lisans yapmak ya da çalışmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımızın genellikle yurt içindeki çalışma ve lisans üstü eğitim olanaklarına yöneldikleri gözlenmektedir. Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış olmuştur.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon, eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan, aynı zamanda Avrupa’nın yüksek öğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süreli akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Psikoloji eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Psikoloji genel olarak insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Psikoloji biliminin doğuşundan beri bu alandaki baskın dil İngilizce olmuştur. Alanda kullanılan bilgiler deneylere dayandırılmaktadır. Neredeyse her bilim dalında olduğu gibi psikolojide de literatürün önemli bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Birçok başka ülkeden de anadilleri İngilizce olmasa bile İngilizce yayınlar çıkarılmaktadır. Hem öğrencilikte hem mezuniyet sonrası akademik ve mesleki çalışmalarda, son gelişmeleri birinci elden takip edebilmek oldukça önemlidir. Psikoloji bölümü öğrencileri için yurtdışı eğitim olanakları mevcuttur. Örneğin Erasmus+ programı ya lisansüstü eğitimi gibi seçenekleri değerlendirecek öğrenciler için İngilizce bilmek avantaj sağlamaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde psikoloji bölümünün eğitim dilinin İngilizce olmasının daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık arasında ne fark vardır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü üniversitelerin Eğitim fakültelerinde yer alırken Psikoloji Bölümü Fen-Edebiyat fakültelerinin bünyesinde yer almaktadır. Her iki bölümde de eğitim süresi 4 yıldır. Psikoloji mezunları psikolog unvanıyla, PDR mezunları ise psikolojik danışman unvanıyla mezun olur.

Bu iki alanın ortak dersleri olmakla birlikte, eğitimleri temelde birbirinden farklıdır. Psikoloji lisans eğitiminde, psikolojinin temel alt alanlarını tanıtan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri bulunur. Lisans programı öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı alanda temel psikoloji eğitimi vermekle birlikte, araştırma yapıp bulgularını raporlamak için gerekli becerileri de kazandırmaya çalışır. PDR lisans eğitiminde ise farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek danışmanları yetiştirmeye yönelik bir program yürütülür. Bu bağlamda, programın içeriğinde eğitimde kuramsal yaklaşımlar ve ölçme değerlendirme derslerinin yanı sıra, danışmanlık için uygulamalı dersler yer alır.

Klinik psikolog kime denir?

Sağlık Bakanlığı tanımına göre Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı yapan sağlık meslek mensubudur. Eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

Klinik alanda çalışan lisans mezunu psikolog ise gerekli eğitimleri alarak klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

Mezun olduğumda terapi yapabilir miyim/klinik açabilir miyim?

Psikoloji lisans programının amacı bir temel bilim olarak psikolojiyi öğretmek ve tüm alt alanlar ile ilgili kuramsal bilgi ve mümkün olduğunca uygulama olanağı sunmaktır. Uygulama imkanları sunulması bir avantaj olarak değerlendirilse de bu uygulamalar yetkin bir terapist olmak için yeterli değildir. Türkiye’de şu anda klinik psikologların bağımsız olarak merkez açmaları için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak klinik psikolog ve psikoloğun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanımları göz önünde bulundurulduğunda klinik uygulama yapma yetkisinin psikoloğa değil 2 yıl klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış klinik psikoloğa tanımlandığı görülmektedir.

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 38 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-08 06:23:52 [updated_at] => 2019-07-19 13:13:52 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-brosuru-1547647259 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 38 [name_tr] => Psikoloji Bölümü [url] => psy [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4699 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Neden At\u0131l\u0131m Üniversitesinde Psikoloji okumal\u0131y\u0131m?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüz 2004 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015ftur ve Ankara’da Vak\u0131f Üniversiteleri aras\u0131nda ilk kurulan Psikoloji Bölümü olma özelli\u011fine sahiptir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amac\u0131, ö\u011frencilerimizi mükemmel kuramsal bilgiyle donatmak ve henüz lisans düzeyindeyken aktif bir biçimde psikolojinin uygulama alanlar\u0131nda da deneyim kazanmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Bölümümüz, psikolojinin alt dallar\u0131ndan sundu\u011fu seçmeli dersler ile her ö\u011frencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almas\u0131na olanak sa\u011flamaktad\u0131r.
\n
\nÖ\u011frencilerimize, ö\u011fretim üyeleri ve ö\u011frenci hizmet birimleri ile kuracaklar\u0131 birebir ileti\u015fim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geli\u015ftirmeleri için destekleyici bir ortam sa\u011flan\u0131r.
\n
\nE\u011fitimlerinin ilk iki y\u0131l\u0131nda ö\u011frenciler, psikolojinin alt dallar\u0131n\u0131 tan\u0131malar\u0131 amac\u0131yla geli\u015fim psikolojisi; ö\u011frenme psikolojisi; bili\u015fsel, sosyal ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri al\u0131rlar. Lisans ö\u011freniminden sonra psikolojinin uygulama alanlar\u0131nda çal\u0131\u015fmak isteyen ö\u011frencilerimizin, çe\u015fitli seçmeli ve uygulamal\u0131 dersler sayesinde, klinik psikoloji, geli\u015fim psikolojisi ya da deneysel\/bili\u015fsel psikoloji alanlar\u0131nda yo\u011funla\u015fabilme imkânlar\u0131 bulunmaktad\u0131r. Psikoloji alan\u0131nda lisans üstü e\u011fitimlerine devam etmek isteyen ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ya da akademisyen olmak isteyen ö\u011frencilerimiz ise 4. s\u0131n\u0131fta, bir ö\u011fretim üyesi denetiminde kendi ara\u015ft\u0131rma projelerini yürüterek ara\u015ft\u0131rma altyap\u0131s\u0131n\u0131 güçlendirme olana\u011f\u0131n\u0131 bulabilmektedirler. \u0130lgili alan dersleri Deneysel Psikoloji, Geli\u015fim Psikolojisi, Sa\u011fl\u0131k Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji alanlar\u0131nda uzmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f ö\u011fretim üyeleri taraf\u0131ndan verilmektedir. \u0130lgi ve becerileri do\u011frultusunda baz\u0131 ö\u011frencilerimiz, ö\u011fretim üyelerimizin yürüttü\u011fü ara\u015ft\u0131rma ve projelerde görev alarak akademik bilgi ve becerilerini geli\u015ftirmektedirler.<\/p>\n\n

Seçkin, deneyimli ve dinamik akademik kadromuz; köklü ve zengin müfredat\u0131m\u0131zla Türkiye’nin en seçkin psikoloji bölümlerinden birisi olman\u0131n hakl\u0131 gururunu ya\u015f\u0131yoruz. \u0130nsanlar\u0131, kendini ve ö\u011frenmeyi seven biriyseniz; sizi bu ailenin bir parças\u0131 olmaya davet ediyoruz.<\/p>\n\n

Sizin di\u011fer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklar\u0131n\u0131z neler?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde ö\u011fretim üyelerinin tamam\u0131, seçkin üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmu\u015f ve psikolojinin temel alt alanlar\u0131nda uzmanla\u015fm\u0131\u015flard\u0131r.<\/p>\n\n

Bölümümüzdeki ö\u011fretim üyeleri taraf\u0131ndan, kendi alt alanlar\u0131nda kuramsal, ara\u015ft\u0131rmaya dayal\u0131 ve uygulamal\u0131 dersler verilmektedir. Bölümümüzde, ö\u011frencilerin akademik ara\u015ft\u0131rma yapma ve ara\u015ft\u0131rma bulgular\u0131n\u0131 uygun bir \u015fekilde raporlama becerilerini kazand\u0131rmak amac\u0131yla zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca, baz\u0131 kuramsal derslerde de ara\u015ft\u0131rma yap\u0131lmas\u0131 te\u015fvik edilmektedir. Ö\u011frenciler bu derslerde, yöntem ve istatistik bilgilerini kavrayabilmekte, akademik alanda ve profesyonel i\u015f hayatlar\u0131nda gerekli olabilecek i\u015flem, analiz ve raporlama becerileri kazanmaktad\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma derslerinin yan\u0131 s\u0131ra, psikolojinin çe\u015fitli alt alanlar\u0131nda sunulan uygulamal\u0131 dersler, ö\u011frencileri mezuniyet sonras\u0131nda profesyonel i\u015f hayat\u0131na haz\u0131rlamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca, ö\u011frencilerimizin ilgileri ve motivasyonlar\u0131 do\u011frultusunda psikolojinin çe\u015fitli alt alanlar\u0131ndan alabilecekleri seçmeli derslerimiz bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

\u015eu anda ö\u011fretim plan\u0131nda zorunlu staj bulunmamas\u0131na ra\u011fmen pek çok ö\u011frencimiz kendi olanaklar\u0131 ile çe\u015fitli kurulu\u015flarda gönüllü olarak staj yapabilmektedirler. Ayr\u0131ca, ö\u011frencilere baz\u0131 seçmeli derslerde yine ö\u011fretim elemanlar\u0131 gözetiminde uygulamalar yapma ya da uygulama içeren projeler haz\u0131rlama imkân\u0131 sunulmaktad\u0131r.  Klinik Psikoloji Görü\u015fme ve Gözlem Laboratuvar\u0131 kullan\u0131larak çe\u015fitli derslerde görü\u015fme uygulamalar\u0131 yap\u0131lmaktad\u0131r. Örne\u011fin, seçmeli bir ders olan Klinik Görü\u015fmenin Temelleri dersinde tüm ö\u011frenciler hem görü\u015fme yapma hem de di\u011fer ö\u011frenciler taraf\u0131ndan yap\u0131lan görü\u015fmeleri gözlemleme, yap\u0131lan görü\u015fmeleri de\u011ferlendirme ve tart\u0131\u015fma \u015fans\u0131na sahip olmaktad\u0131rlar.<\/p>\n\n

Derslerin, \u0130ngilizce verilmesi ve tüm ders materyallerinin \u0130ngilizce haz\u0131rlanmas\u0131, ö\u011frencilerimizin uluslararas\u0131 alandaki en güncel geli\u015fmeleri takip etmelerini ve uluslararas\u0131 alana katk\u0131da bulunmalar\u0131n\u0131n altyap\u0131s\u0131n\u0131 olu\u015fturmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda genel olarak \u0130ngilizce dil becerilerini geli\u015ftirmeleri için ö\u011frencilerimize çok iyi bir f\u0131rsat sunmaktad\u0131r. Uluslararas\u0131 alan bilgisine hâkim olan ö\u011frencilerimiz, e\u011fitimleri s\u0131ras\u0131nda ve mezuniyetleri sonras\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki kaynaklardan ve f\u0131rsatlardan faydalanabilme imkan\u0131n\u0131 kazanmaktad\u0131rlar. <\/p>\n\n

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin e\u011fitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK taraf\u0131ndan 24.02.2019-24.02.2021 tarihleri aras\u0131nda akredite edilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bölümümüz ö\u011frencilerine güçlü bir ileti\u015fim vadetmektedir. Dinamik ve ö\u011frenci odakl\u0131 kadromuzla ö\u011frencilerimizin geli\u015fimi için çal\u0131\u015fmaktay\u0131z.<\/p>\n\n

Akademisyen ba\u015f\u0131na dü\u015fen ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ya da oran\u0131 nedir? Ve bu önemli midir?<\/strong><\/p>\n\n

Psikoloji Bölümünde yakla\u015f\u0131k 250 ö\u011frenci bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzde 5 ö\u011fretim üyesi ve 2 ara\u015ft\u0131rma görevlisi mevcuttur. Bölümde verilen dersler tamamen ö\u011fretim üyeleri e\u015fli\u011finde gerçekle\u015ftirilmektedir. Dersin ihtiyac\u0131 do\u011frultusunda ara\u015ft\u0131rma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayr\u0131ca ihtiyaç do\u011frultusunda her akademik dönem, ortalama 2 yar\u0131-zamanl\u0131 ö\u011fretim üyesi bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kay\u0131tl\u0131 tüm ö\u011frencilerini kapsamaktad\u0131r. Örne\u011fin; istatistik, sosyal psikoloji, geli\u015fim psikolojisi gibi derslerin kay\u0131tl\u0131 ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ortalama 60 olabilirken; klinik görü\u015fme, ö\u011fretim üyesi gözetiminde ara\u015ft\u0131rma gibi içerikleri olan dersler, ilgisi ve becerisi bu yönde olan ö\u011frencilere verildi\u011fi için daha az say\u0131da ö\u011frenciye sunulmaktad\u0131r. Bu düzen sayesinde her mezun ö\u011frencimiz, bir psikoloji bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, ayn\u0131 zamanda ilgi duydu\u011fu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonras\u0131 akademik ve mesleki kariyerine daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 hale gelebilmektedir. <\/p>\n\n

Ayr\u0131ca, her bölüm üyesi belli bir k\u0131s\u0131m ö\u011frencinin akademik dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmektedir. Bu say\u0131, ö\u011fretim üyesinin di\u011fer i\u015f yükleri (verdi\u011fi dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu \u015fekilde akademik dan\u0131\u015fmanlar ö\u011frencilerine yeterli vakti ay\u0131rabilmekte ve ö\u011frencilerin akademik gidi\u015fat\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir biçimde takip edebilmektedir. Bu aç\u0131lardan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ö\u011frenci-akademisyen oran\u0131n\u0131n etkin bir biçimde düzenlendi\u011fi söylenebilir.<\/p>\n\n

Akademik kadronuzun say\u0131sal da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ve tam zamanl\u0131- yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131 say\u0131lar\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Psikoloji Bölümünde kay\u0131tl\u0131 yakla\u015f\u0131k 250 ö\u011frenci bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzde 5 ö\u011fretim üyesi ve 2 ara\u015ft\u0131rma görevlisi mevcuttur. Bunun yan\u0131nda her dönem ihtiyaç do\u011frultusunda alan\u0131nda uzman yar\u0131 zamanl\u0131 akademisyenler görev yapmaktad\u0131r. Bölüm mensuplar\u0131 ve son iki y\u0131lda psikoloji bölümünde ders veren yar\u0131 zamanl\u0131 ö\u011fretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 üzere hem tam zamanl\u0131 kadroda hem de yar\u0131 zamanl\u0131 kadroda yeterlik, etkinlik ve çe\u015fitlilik göz önünde bulundurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Tam zamanl\u0131 akademik kadro ve alanlar\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi Mine Cihano\u011flu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji \/ Geli\u015fim Psikolojisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Ne\u015fe Alkan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji \/ Psikolojik Dan\u0131\u015fma ve Rehberlik<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi Dilek Demirtepe Sayg\u0131l\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi \u0130rem Metin Orta<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Geli\u015fim Psikolojisi\/ Sosyal Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Ö\u011fr. Üyesi Gülçin Akba\u015f Uslu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sosyal Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ar\u015f. Gör. Elis Güngör<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi \/ Sosyal Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ar\u015f. Gör. \u015eebnem \u015eahinöz<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Geçti\u011fimiz 2 y\u0131lda Bölümümüzde ders vermi\u015f olan yar\u0131 zamanl\u0131 akademik kadro ve alanlar\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Serkan Alkan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgisayar ve Ö\u011fretim Teknolojileri E\u011fitimi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Uzm. Psk. Mehmetcan Fal<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bili\u015fsel Bilimler<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Suzan Ceylan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sosyal Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Uzm. Psk. Kemal Özkul<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji \/ Adli Psikoloji \/Sosyal Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Dr. Çi\u011fdem Kudiaki<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Klinik Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Doç. Dr. Bahar Ba\u015ftu\u011f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Psikolojik Dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve Rehberlik \/ Klinik Psikoloji<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

Erasmus d\u0131\u015f\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u015fka ba\u011flant\u0131n\u0131z var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Erasmus + De\u011fi\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131ndad\u0131r. Erasmus+ kapsam\u0131nda 63 farkl\u0131 ülkeden 582 ö\u011frenci At\u0131l\u0131m Üniversite’sini tercih etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Psikoloji Bölümü için \u0130talya Niccolo Cusano University, \u0130spanya Universitat Rovira I Virgili ile personel ve ö\u011frenci hareketlili\u011fi için Erasmus + anla\u015fmalar\u0131 bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi, kuruldu\u011fu günden bugüne anla\u015fma a\u011f\u0131n\u0131 geni\u015fletmektedir.<\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z nerelerde çal\u0131\u015f\u0131yor?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, psikoterapi ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k merkezlerinde, devlete ba\u011fl\u0131 farkl\u0131 kurumlarda (Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131; Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131; Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131; Aile, Çal\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131 vb.), psikoteknik de\u011ferlendirme ve ara\u015ft\u0131rma merkezlerinde, özel e\u011fitim merkezlerinde, huzurevlerinde, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131nda, özel \u015firketlerin insan kaynaklar\u0131 birimlerinde, belediyelerde ve farkl\u0131 kademelerdeki e\u011fitim kurumlar\u0131nda çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. <\/p>\n\n

Mezunlar\u0131n\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 ve çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 sektörel alanlar nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n istihdam oran\u0131 %90 civar\u0131ndad\u0131r. Mezunlar\u0131m\u0131z kamu ve özel sektörde çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. Psikolojinin farkl\u0131 uygulamalar\u0131na yönelik olarak kendi i\u015fyerini açm\u0131\u015f olan mezunlar\u0131m\u0131z da bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Kaç mezun verdiniz? \u0130rtibat halinde oldu\u011funuz mezun say\u0131n\u0131z nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüz ilk mezun verdi\u011fi 2009 y\u0131l\u0131ndan bugüne dek yakla\u015f\u0131k 400 mezun vermi\u015ftir. Bölümümüz Mezunlarla \u0130leti\u015fim Birimi, e-posta ve sosyal medya arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla (Facebook At\u0131l\u0131m Psikoloji Mezunlar\u0131 Grubu, Instagram At\u0131l\u0131m Psikoloji hesab\u0131) mezunlar\u0131m\u0131zla ileti\u015fim halindedir.<\/p>\n\n

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve d\u0131\u015f de\u011ferlendirme süreçleri kapsam\u0131nda, mezunlar\u0131m\u0131z ve i\u015fverenlerine düzenli aral\u0131klarla ula\u015f\u0131larak Bölümümüzde verilen e\u011fitimle ilgili görü\u015f ve de\u011ferlendirmelerine ba\u015fvurulmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Özellikle son y\u0131llarda mezunlar\u0131m\u0131z düzenli aral\u0131klarla Üniversitemize davet edilerek Bölümümüz ö\u011frencileriyle bulu\u015ftuklar\u0131 toplant\u0131lar organize edilmekte, bilgi ve deneyim payla\u015f\u0131m\u0131 sa\u011flanmaktad\u0131r. Hem ö\u011frencilerimiz hem de mezunlar\u0131m\u0131z bu toplant\u0131lardan çok yönlü kazan\u0131mlar sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etmektedirler.<\/p>\n\n

Yurt d\u0131\u015f\u0131nda çal\u0131\u015fan mezununuz var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

Say\u0131lar\u0131 çok olmamakla birlikte yurtd\u0131\u015f\u0131na yüksek lisans yapmak ya da çal\u0131\u015fmak amac\u0131yla giden mezunlar\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r. Mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n genellikle yurt içindeki çal\u0131\u015fma ve lisans üstü e\u011fitim olanaklar\u0131na yöneldikleri gözlenmektedir. Son y\u0131llarda yurt d\u0131\u015f\u0131 olanaklar\u0131 de\u011ferlendiren mezun say\u0131m\u0131zda belli bir oranda art\u0131\u015f olmu\u015ftur.<\/p>\n\n

Akreditasyon nedir? At\u0131l\u0131m Üniversitesi Psikoloji Bölümü akredite bir bölüm müdür?<\/strong><\/p>\n\n

Akreditasyon, e\u011fitim kalitesinin güvence alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir süreçtir. Yüksek Ö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan ulusal bir kalite güvence kurulu\u015fu olarak tan\u0131nan, ayn\u0131 zamanda Avrupa’n\u0131n yüksek ö\u011fretimde kalite güvence kurulu\u015fu CEENQA’ya tam üye olan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Co\u011frafya Fakülteleri Ö\u011fretim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi), 2018-2019 de\u011ferlendirme döneminde yapt\u0131\u011f\u0131 genel de\u011ferlendirme sonucunda Psikoloji Bölümümüzün Lisans Program\u0131n\u0131 24 \u015eubat 2019 tarihinden itibaren 2 y\u0131l süreli akredite etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

FEDEK, farkl\u0131 disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Co\u011frafya Fakülteleri ö\u011fretim programlar\u0131 için akreditasyon, de\u011ferlendirme ve bilgilendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki ö\u011fretiminin kalitesinin yükseltilmesine katk\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmek amac\u0131yla kurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

Psikoloji e\u011fitim dili olarak neden \u0130ngilizce’yi tercih etmeliyim?<\/strong><\/p>\n\n

Psikoloji genel olarak insan davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131, dü\u015füncelerini ve duygular\u0131n\u0131 inceleyen bir bilim dal\u0131 olarak tan\u0131mlanabilir. Bilimdeki geli\u015fmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Psikoloji biliminin do\u011fu\u015fundan beri bu alandaki bask\u0131n dil \u0130ngilizce olmu\u015ftur. Alanda kullan\u0131lan bilgiler deneylere dayand\u0131r\u0131lmaktad\u0131r. Neredeyse her bilim dal\u0131nda oldu\u011fu gibi psikolojide de literatürün önemli bir k\u0131sm\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131d\u0131r. Birçok ba\u015fka ülkeden de anadilleri \u0130ngilizce olmasa bile \u0130ngilizce yay\u0131nlar ç\u0131kar\u0131lmaktad\u0131r. Hem ö\u011frencilikte hem mezuniyet sonras\u0131 akademik ve mesleki çal\u0131\u015fmalarda, son geli\u015fmeleri birinci elden takip edebilmek oldukça önemlidir. Psikoloji bölümü ö\u011frencileri için yurtd\u0131\u015f\u0131 e\u011fitim olanaklar\u0131 mevcuttur. Örne\u011fin Erasmus+ program\u0131 ya lisansüstü e\u011fitimi gibi seçenekleri de\u011ferlendirecek ö\u011frenciler için \u0130ngilizce bilmek avantaj sa\u011flamaktad\u0131r. Bu aç\u0131lardan de\u011ferlendirildi\u011finde psikoloji bölümünün e\u011fitim dilinin \u0130ngilizce olmas\u0131n\u0131n daha avantajl\u0131 oldu\u011fu görülmektedir.<\/p>\n\n

Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Dan\u0131\u015fmanl\u0131k aras\u0131nda ne fark vard\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

Psikolojik Dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve Rehberlik (PDR) bölümü üniversitelerin E\u011fitim fakültelerinde yer al\u0131rken Psikoloji Bölümü Fen-Edebiyat fakültelerinin bünyesinde yer almaktad\u0131r. Her iki bölümde de e\u011fitim süresi 4 y\u0131ld\u0131r. Psikoloji mezunlar\u0131 psikolog unvan\u0131yla, PDR mezunlar\u0131 ise psikolojik dan\u0131\u015fman unvan\u0131yla mezun olur.<\/p>\n\n

Bu iki alan\u0131n ortak dersleri olmakla birlikte, e\u011fitimleri temelde birbirinden farkl\u0131d\u0131r. Psikoloji lisans e\u011fitiminde, psikolojinin temel alt alanlar\u0131n\u0131 tan\u0131tan zorunlu ve seçmeli derslerin yan\u0131 s\u0131ra, ara\u015ft\u0131rma yöntemleri ve istatistik dersleri bulunur. Lisans program\u0131 ö\u011frencilerine kuramsal ve uygulamal\u0131 alanda temel psikoloji e\u011fitimi vermekle birlikte, ara\u015ft\u0131rma yap\u0131p bulgular\u0131n\u0131 raporlamak için gerekli becerileri de kazand\u0131rmaya çal\u0131\u015f\u0131r. PDR lisans e\u011fitiminde ise farkl\u0131 e\u011fitim kademelerindeki ö\u011frenciler için rehberlik ve psikolojik dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetlerini etkin bir \u015fekilde gerçekle\u015ftirecek dan\u0131\u015fmanlar\u0131 yeti\u015ftirmeye yönelik bir program yürütülür. Bu ba\u011flamda, program\u0131n içeri\u011finde e\u011fitimde kuramsal yakla\u015f\u0131mlar ve ölçme de\u011ferlendirme derslerinin yan\u0131 s\u0131ra, dan\u0131\u015fmanl\u0131k için uygulamal\u0131 dersler yer al\u0131r.<\/p>\n\n

Klinik psikolog kime denir?<\/strong><\/p>\n\n

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 tan\u0131m\u0131na göre Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik dan\u0131\u015fma ve rehberlik lisans e\u011fitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamalar\u0131 içeren klinik psikoloji yüksek lisans\u0131 yapan sa\u011fl\u0131k meslek mensubudur. E\u011fitimini ald\u0131\u011f\u0131 terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.<\/p>\n\n

Klinik alanda çal\u0131\u015fan lisans mezunu psikolog ise gerekli e\u011fitimleri alarak klinik psikolo\u011fun sorumlu\u011funda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görü\u015fmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastalar\u0131n izlem, görü\u015fme, dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetlerine katk\u0131 sa\u011flar.<\/p>\n\n

Mezun oldu\u011fumda terapi yapabilir miyim\/klinik açabilir miyim?<\/strong><\/p>\n\n

Psikoloji lisans program\u0131n\u0131n amac\u0131 bir temel bilim olarak psikolojiyi ö\u011fretmek ve tüm alt alanlar ile ilgili kuramsal bilgi ve mümkün oldu\u011funca uygulama olana\u011f\u0131 sunmakt\u0131r. Uygulama imkanlar\u0131 sunulmas\u0131 bir avantaj olarak de\u011ferlendirilse de bu uygulamalar yetkin bir terapist olmak için yeterli de\u011fildir. Türkiye’de \u015fu anda klinik psikologlar\u0131n ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak merkez açmalar\u0131 için yasal bir düzenleme bulunmamaktad\u0131r. Ancak klinik psikolog ve psikolo\u011fun Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan tan\u0131mlar\u0131 göz önünde bulunduruldu\u011funda klinik uygulama yapma yetkisinin psikolo\u011fa de\u011fil 2 y\u0131l klinik psikoloji yüksek lisans\u0131 yapm\u0131\u015f klinik psikolo\u011fa tan\u0131mland\u0131\u011f\u0131 görülmektedir.<\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 38 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-08 06:23:52 [updated_at] => 2019-07-19 13:13:52 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-brosuru-1547647259 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 38 [url] => psy [name_tr] => Psikoloji Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 91 [rgt] => 92 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 38 [url] => psy [name_tr] => Psikoloji Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 91 [rgt] => 92 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1