Neden Atılım Üniversitesinde Psikoloji okumalıyım?

Bölümümüz 2004 yılında kurulmuştur ve Ankara’da Vakıf Üniversiteleri arasında ilk kurulan Psikoloji Bölümü olma özelliğine sahiptir.

Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümünün amacı, öğrencilerimizi mükemmel kuramsal bilgiyle donatmak ve henüz lisans düzeyindeyken aktif bir biçimde psikolojinin uygulama alanlarında da deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bölümümüz, psikolojinin alt dallarından sunduğu seçmeli dersler ile her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimize, öğretim üyeleri ve öğrenci hizmet birimleri ile kuracakları birebir iletişim sayesinde, kendilerini bireysel ve profesyonel olarak geliştirmeleri için destekleyici bir ortam sağlanır.

Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, psikolojinin alt dallarını tanımaları amacıyla gelişim psikolojisi; öğrenme psikolojisi; bilişsel, sosyal ve klinik psikoloji gibi temel alan dersleri alırlar. Lisans öğreniminden sonra psikolojinin uygulama alanlarında çalışmak isteyen öğrencilerimizin, çeşitli seçmeli ve uygulamalı dersler sayesinde, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme imkânları bulunmaktadır. Psikoloji alanında lisans üstü eğitimlerine devam etmek isteyen ve araştırmacı ya da akademisyen olmak isteyen öğrencilerimiz ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek araştırma altyapısını güçlendirme olanağını bulabilmektedirler. İlgili alan dersleri Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikoloji alanlarında uzmanlığını tamamlamış öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. İlgi ve becerileri doğrultusunda bazı öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma ve projelerde görev alarak akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler.

Seçkin, deneyimli ve dinamik akademik kadromuz; köklü ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin psikoloji bölümlerinden birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanları, kendini ve öğrenmeyi seven biriyseniz; sizi bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyelerinin tamamı, seçkin üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmuş ve psikolojinin temel alt alanlarında uzmanlaşmışlardır.

Bölümümüzdeki öğretim üyeleri tarafından, kendi alt alanlarında kuramsal, araştırmaya dayalı ve uygulamalı dersler verilmektedir. Bölümümüzde, öğrencilerin akademik araştırma yapma ve araştırma bulgularını uygun bir şekilde raporlama becerilerini kazandırmak amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler sunulmaktadır. Ayrıca, bazı kuramsal derslerde de araştırma yapılması teşvik edilmektedir. Öğrenciler bu derslerde, yöntem ve istatistik bilgilerini kavrayabilmekte, akademik alanda ve profesyonel iş hayatlarında gerekli olabilecek işlem, analiz ve raporlama becerileri kazanmaktadır. Araştırma derslerinin yanı sıra, psikolojinin çeşitli alt alanlarında sunulan uygulamalı dersler, öğrencileri mezuniyet sonrasında profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin ilgileri ve motivasyonları doğrultusunda psikolojinin çeşitli alt alanlarından alabilecekleri seçmeli derslerimiz bulunmaktadır.

Şu anda öğretim planında zorunlu staj bulunmamasına rağmen pek çok öğrencimiz kendi olanakları ile çeşitli kuruluşlarda gönüllü olarak staj yapabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilere bazı seçmeli derslerde yine öğretim elemanları gözetiminde uygulamalar yapma ya da uygulama içeren projeler hazırlama imkânı sunulmaktadır.  Klinik Psikoloji Görüşme ve Gözlem Laboratuvarı kullanılarak çeşitli derslerde görüşme uygulamaları yapılmaktadır. Örneğin, seçmeli bir ders olan Klinik Görüşmenin Temelleri dersinde tüm öğrenciler hem görüşme yapma hem de diğer öğrenciler tarafından yapılan görüşmeleri gözlemleme, yapılan görüşmeleri değerlendirme ve tartışma şansına sahip olmaktadırlar.

Derslerin, İngilizce verilmesi ve tüm ders materyallerinin İngilizce hazırlanması, öğrencilerimizin uluslararası alandaki en güncel gelişmeleri takip etmelerini ve uluslararası alana katkıda bulunmalarının altyapısını oluşturmasının yanında genel olarak İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerimize çok iyi bir fırsat sunmaktadır. Uluslararası alan bilgisine hâkim olan öğrencilerimiz, eğitimleri sırasında ve mezuniyetleri sonrasında yurt dışındaki kaynaklardan ve fırsatlardan faydalanabilme imkanını kazanmaktadırlar. 

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 24.02.2019-24.02.2021 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Bölümümüz öğrencilerine güçlü bir iletişim vadetmektedir. Dinamik ve öğrenci odaklı kadromuzla öğrencilerimizin gelişimi için çalışmaktayız.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

Psikoloji Bölümünde yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölümde verilen dersler tamamen öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dersin ihtiyacı doğrultusunda araştırma görevlileri, derslerin uygulama saatlerini yürütmektedir. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda her akademik dönem, ortalama 2 yarı-zamanlı öğretim üyesi bölümde ders vermektedir. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Örneğin; istatistik, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi derslerin kayıtlı öğrenci sayısı ortalama 60 olabilirken; klinik görüşme, öğretim üyesi gözetiminde araştırma gibi içerikleri olan dersler, ilgisi ve becerisi bu yönde olan öğrencilere verildiği için daha az sayıda öğrenciye sunulmaktadır. Bu düzen sayesinde her mezun öğrencimiz, bir psikoloji bölümü mezununun bilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeyle mezun olurken, aynı zamanda ilgi duyduğu alt alana ait dersler de alarak mezuniyet sonrası akademik ve mesleki kariyerine daha hazırlıklı hale gelebilmektedir. 

Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir.

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı öğretim elemanı sayıları nedir?

Psikoloji Bölümünde kayıtlı yaklaşık 250 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüzde 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi mevcuttur. Bunun yanında her dönem ihtiyaç doğrultusunda alanında uzman yarı zamanlı akademisyenler görev yapmaktadır. Bölüm mensupları ve son iki yılda psikoloji bölümünde ders veren yarı zamanlı öğretim üyeleri tablodaki gibidir. Tablodan da anlaşılacağı üzere hem tam zamanlı kadroda hem de yarı zamanlı kadroda yeterlik, etkinlik ve çeşitlilik göz önünde bulundurulmuştur.

Tam zamanlı akademik kadro ve alanları

Doç. Dr. Neşe Alkan

Klinik Psikoloji / Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Demirtepe Saygılı

Klinik Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi İrem Metin Orta

Gelişim Psikolojisi/ Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Akbaş Uslu

Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Elis Güngör

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi / Sosyal Psikoloji

Arş. Gör. Mustafa Özaydın

Bilişsel Bilimler

Arş. Gör. Şebnem Şahinöz

Klinik Psikoloji

Geçtiğimiz 2 yılda Bölümümüzde ders vermiş olan yarı zamanlı akademik kadro ve alanları

Dr. Serkan Alkan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Uzm. Psk. Mehmetcan Fal

Bilişsel Bilimler

Dr. Suzan Ceylan

Sosyal Psikoloji

Uzm. Psk. Kemal Özkul

Klinik Psikoloji / Adli Psikoloji /Sosyal Psikoloji

Dr. Çiğdem Kudiaki

Klinik Psikoloji

Doç. Dr. Bahar Baştuğ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik / Klinik Psikoloji

 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Psikoloji Bölümü için İtalya Niccolo Cusano University, İspanya Universitat Rovira I Virgili ile personel ve öğrenci hareketliliği için Erasmus + anlaşmaları bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezunlarımız devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, devlete bağlı farklı kurumlarda (Sağlık Bakanlığı; Milli Eğitim Bakanlığı; Adalet Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb.), psikoteknik değerlendirme ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, huzurevlerinde, sivil toplum kuruluşlarında, özel şirketlerin insan kaynakları birimlerinde, belediyelerde ve farklı kademelerdeki eğitim kurumlarında çalışmaktadır. 

Mezunlarınızın istihdam oranı ve çalıştıkları sektörel alanlar nelerdir?

Mezunlarımızın istihdam oranı %90 civarındadır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çalışmaktadır. Psikolojinin farklı uygulamalarına yönelik olarak kendi işyerini açmış olan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Kaç mezun verdiniz? İrtibat halinde olduğunuz mezun sayınız nedir?

Bölümümüz ilk mezun verdiği 2009 yılından bugüne dek yaklaşık 400 mezun vermiştir. Bölümümüz Mezunlarla İletişim Birimi, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla (Facebook Atılım Psikoloji Mezunları Grubu, Instagram Atılım Psikoloji hesabı) mezunlarımızla iletişim halindedir.

Üniversitemiz ve Bölümümüz kalite güvencesi süreçleri ile iç ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında, mezunlarımız ve işverenlerine düzenli aralıklarla ulaşılarak Bölümümüzde verilen eğitimle ilgili görüş ve değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

Özellikle son yıllarda mezunlarımız düzenli aralıklarla Üniversitemize davet edilerek Bölümümüz öğrencileriyle buluştukları toplantılar organize edilmekte, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanmaktadır. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız bu toplantılardan çok yönlü kazanımlar sağladıklarını ifade etmektedirler.

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Sayıları çok olmamakla birlikte yurtdışına yüksek lisans yapmak ya da çalışmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır. Mezunlarımızın genellikle yurt içindeki çalışma ve lisans üstü eğitim olanaklarına yöneldikleri gözlenmektedir. Son yıllarda yurt dışı olanakları değerlendiren mezun sayımızda belli bir oranda artış olmuştur.

Akreditasyon nedir? Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü akredite bir bölüm müdür?

Akreditasyon, eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan, aynı zamanda Avrupa’nın yüksek öğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süreli akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Psikoloji eğitim dili olarak neden İngilizce’yi tercih etmeliyim?

Psikoloji genel olarak insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek için ortak dil oldukça önemlidir. Psikoloji biliminin doğuşundan beri bu alandaki baskın dil İngilizce olmuştur. Alanda kullanılan bilgiler deneylere dayandırılmaktadır. Neredeyse her bilim dalında olduğu gibi psikolojide de literatürün önemli bir kısmı yurtdışı kaynaklıdır. Birçok başka ülkeden de anadilleri İngilizce olmasa bile İngilizce yayınlar çıkarılmaktadır. Hem öğrencilikte hem mezuniyet sonrası akademik ve mesleki çalışmalarda, son gelişmeleri birinci elden takip edebilmek oldukça önemlidir. Psikoloji bölümü öğrencileri için yurtdışı eğitim olanakları mevcuttur. Örneğin Erasmus+ programı ya lisansüstü eğitimi gibi seçenekleri değerlendirecek öğrenciler için İngilizce bilmek avantaj sağlamaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde psikoloji bölümünün eğitim dilinin İngilizce olmasının daha avantajlı olduğu görülmektedir.

Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık arasında ne fark vardır?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü üniversitelerin Eğitim fakültelerinde yer alırken Psikoloji Bölümü Fen-Edebiyat fakültelerinin bünyesinde yer almaktadır. Her iki bölümde de eğitim süresi 4 yıldır. Psikoloji mezunları psikolog unvanıyla, PDR mezunları ise psikolojik danışman unvanıyla mezun olur.

Bu iki alanın ortak dersleri olmakla birlikte, eğitimleri temelde birbirinden farklıdır. Psikoloji lisans eğitiminde, psikolojinin temel alt alanlarını tanıtan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri bulunur. Lisans programı öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı alanda temel psikoloji eğitimi vermekle birlikte, araştırma yapıp bulgularını raporlamak için gerekli becerileri de kazandırmaya çalışır. PDR lisans eğitiminde ise farklı eğitim kademelerindeki öğrenciler için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek danışmanları yetiştirmeye yönelik bir program yürütülür. Bu bağlamda, programın içeriğinde eğitimde kuramsal yaklaşımlar ve ölçme değerlendirme derslerinin yanı sıra, danışmanlık için uygulamalı dersler yer alır.

Klinik psikolog kime denir?

Sağlık Bakanlığı tanımına göre Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı yapan sağlık meslek mensubudur. Eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

Klinik alanda çalışan lisans mezunu psikolog ise gerekli eğitimleri alarak klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.

Mezun olduğumda terapi yapabilir miyim/klinik açabilir miyim?

Psikoloji lisans programının amacı bir temel bilim olarak psikolojiyi öğretmek ve tüm alt alanlar ile ilgili kuramsal bilgi ve mümkün olduğunca uygulama olanağı sunmaktır. Uygulama imkanları sunulması bir avantaj olarak değerlendirilse de bu uygulamalar yetkin bir terapist olmak için yeterli değildir. Türkiye’de şu anda klinik psikologların bağımsız olarak merkez açmaları için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak klinik psikolog ve psikoloğun Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tanımları göz önünde bulundurulduğunda klinik uygulama yapma yetkisinin psikoloğa değil 2 yıl klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış klinik psikoloğa tanımlandığı görülmektedir.