Doç. Dr. Neşe ALKAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8640


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi, Duygular, Bilişsel değerlendirmeler, Beş Faktör Kişilik Modeli, Başaçıkma.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. İrem METİN ORTA

/ +90 (312) 586 8646


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bağlanma, Anne Duyarlığı, Pozitif Ebeveynliği Artıran Bağlanma Temelli Erken Dönem Müdahale Programları, Dolaylı Utanma, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Sanal Kaytarma, Sosyal Medya Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DEMİRTEPE SAYGILI / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8694


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Başaçıkma, Fiziksel hastalıkların psikososyal yönü, Bakım verenler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKBAŞ USLU / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8674


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetçilik, Kadına Yönelik Şiddet, Kimlik ve Gruplar Arası İlişkiler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Bahar BAHTİYAR SAYGAN

/ +90 (312) 586 8632


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anne-çocuk bağlanma örüntüleri, Ebeveynlik, Anne duyarlılığı, Mizaç, Benlik gelişimi, Toplumsal cinsiyet.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Sanem KÜÇÜKKÖMÜRLER

/ +90 (312) 586 8247


Berat Dilek YÜCEEL

/ +90 (312) 586 8515


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dikkat Toplama Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Stres Yönetimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Elis GÜNGÖR

/ +90 (312) 586 8218


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Benlik Psikolojisi, Yakın İlişkiler, Performans Geribildirimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mustafa ÖZAYDIN

/ +90 (312) 586 8218


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Sinirbilim, Bilişsel Psikopatoloji, Biyolojik Sinyal Analizi, Sinir Ağları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Şebnem ŞAHİNÖZ

/ +90 (312) 586 8745


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Terapötik İttifak, Psikoterapist-Danışan İlişkisi, Kişilerarası İlişkiler.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Dilay ELDOĞAN EKEN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Klinik Psikoloji, Şema Terapisi, Anksiyete Bozuklukları.

Detaylı Özgeçmiş