Doç. Dr. Neşe ALKAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8640


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Serbest Dalış Sporcularında Apnea Performansı ve Psikolojik Etmenlerin İncelenmesi, Duygular, Bilişsel değerlendirmeler, Beş Faktör Kişilik Modeli, Başaçıkma.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Dilek DEMİRTEPE SAYGILI / Bölüm Başkan Yardımcısı, FEDEK/Akreditasyon Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8694


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Başaçıkma, Fiziksel hastalıkların psikososyal yönü, Bakım verenler.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. İrem METİN ORTA / ERASMUS ve Bologna Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8646


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bağlanma, Anne Duyarlığı, Pozitif Ebeveynliği Artıran Bağlanma Temelli Erken Dönem Müdahale Programları, Dolaylı Utanma, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Sanal Kaytarma, Sosyal Medya Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Kağan TÜRKARSLAN

/ +90 (312) 586 8632


Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uykusuzluk, Uyku ile İlgili Davranışlar, Psikanaliz, Kendilik Psikolojisi, Evrimsel Psikoloji.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin AKBAŞ USLU / Bölüm Başkan Yardımcısı, Yatay Geçiş ve Çift Anadal Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8674


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetçilik, Kadına Yönelik Şiddet, Kimlik ve Gruplar Arası İlişkiler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Sanem KÜÇÜKKÖMÜRLER / Ortak Eğitim Programı Koordinatörü

/ +90 (312) 586 8745


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Belirsizlik Psikolojisi, Benlik Psikolojisi, Gruplararası İlişkiler, Yakın İlişkiler, Sosyal Psikolojik Yanılsamalar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elis GÜNGÖR

/ +90 (312) 586 8606


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Benlik Psikolojisi, Yakın İlişkiler, Performans Geribildirimi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mustafa ÖZAYDIN / Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı

/ +90 (312) 586 8218


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Sinirbilim, Bilişsel Psikopatoloji, Biyolojik Sinyal Analizi, Sinir Ağları.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Caner TÜLEK

/ +90 (312) 586 8218


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Travma Sonrası Stres, Travma Sonrası Büyüme, Obsesif Kompulsif Bozukluk.

Detaylı Özgeçmiş