ÖA-1. Psikolojinin temel kavramları ve uzmanlık alanları ile ilgili kuramsal bilgiye ve bu bilgileri kullanma becerisine sahip,

ÖA-2. Korelatif ve deneysel araştırmalar tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve raporlayabilme becerisine sahip,

ÖA-3. Yetkinliğinin sınırlarını bilir ve mesleki etik bilincine sahip,

ÖA-4. Toplumsal süreçlere yönelik farkındalık, duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış,

ÖA-5. Takım çalışması ve bireysel çalışma yürütebilme, güncel mesleki gelişmeleri takip edebilme ve etkili iletişim ve sunum becerilerine sahip, bireyler yetiştirmektir.