1 - İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 - Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
3 - İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 - Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi
5 - Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
6 - Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 - Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 - Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 - Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması
10 - Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
11 - Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3910 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
1 - İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakkında genel kavrayış sahibi olması
2 - Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi gelişimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, trafik, eğitim psikolojisi gibi alt dallarının temel kuram ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olması
3 - İnsanların zihinsel ve duygusal süreçleri ve davranışlarıyla ilgili temel problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi
4 - Soyut kavramları kullanarak analitik, eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla yeni fikirler geliştirmesi ve farklı psikoloji fenomenlerini değerlendirebilme becerisi edinmesi
5 - Kuramsal bilgisini, psikolojinin farklı alanlarında uygulamaya dönüştürme bilgi ve becerisi edinmesi
6 - Bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olması
7 - Psikolojik değerlendirmenin temel ilkeleri ile çeşitli niteliksel, niceliksel ve deneysel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması, bu yöntemleri kullanarak araştırma tasarlayabilme, yürütebilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olması
8 - Kişilerarası duyarlılığa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik farkındalığa sahip olması
9 - Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim becerisine sahip olması
10 - Yaşamboyu öğrenme bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi
11 - Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olması
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. To have a comprehensive understanding of basic psychological perspectives and to examine the mental, affective, and behavioral processes of human beings within a scientific discipline
 1. To have a knowledge about the historical and philosophical developments, basic concepts, applications and schools of science of psychology as well as the subfields of psychology such as clinical, experimental, social, developmental, industrial, health, traffic and educational psychology
 1. To gain skills in identifying, describing, formulating, and solving the problems related to basic mental, emotional, and behavioral problems of human beings
 1. To develop new ideas through analytical, critical, and creative point of view by using abstract concepts and to gain skills in evaluating different psychological phenomena
 1. To gain knowledge and skills in transforming his/her theoretical knowledge into practice in different fields of psychology
 1. To have skills in accessing knowledge and using resources
 1. To have knowledge about basic principles of psychological assessment along with various quantitative, qualitative, and experimental research methods, to have skills in designing and conducting research by using these methods, and analyzing, reporting, and presenting research data
 1. To have awareness of interpersonal sensitivity, societal processes and problems
 1. To have efficient written and oral communication skills in Turkish and English
 1. To gain skills in following the developments in the field of expertise and renewing himself/herself with an awareness of life-span learning
 1. To have professional and ethical responsibility, knowledge, and awareness
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 38 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-24 11:02:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1532430178 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 38 [name_tr] => Psikoloji Bölümü [url] => psy [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3910 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outputs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
1 - \u0130nsan\u0131n zihinsel, duygusal ve davran\u0131\u015fsal süreçlerinin bilimsel disiplin içinde incelenmesi ve temel psikoloji perspektifleri hakk\u0131nda genel kavray\u0131\u015f sahibi olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
2 - Psikoloji biliminin tarihsel ve felsefi geli\u015fimi, temel kavram, kuram ve uygulama ekolleri, klinik, deneysel, sosyal, geli\u015fim, endüstri, sa\u011fl\u0131k, trafik, e\u011fitim psikolojisi gibi alt dallar\u0131n\u0131n temel kuram ve uygulama alanlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi sahibi olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
3 - \u0130nsanlar\u0131n zihinsel ve duygusal süreçleri ve davran\u0131\u015flar\u0131yla ilgili temel problemleri saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi edinmesi<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
4 - Soyut kavramlar\u0131 kullanarak analitik, ele\u015ftirel ve yarat\u0131c\u0131 bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131yla yeni fikirler geli\u015ftirmesi ve farkl\u0131 psikoloji fenomenlerini de\u011ferlendirebilme becerisi edinmesi<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
5 - Kuramsal bilgisini, psikolojinin farkl\u0131 alanlar\u0131nda uygulamaya dönü\u015ftürme bilgi ve becerisi edinmesi<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
6 - Bilgiye eri\u015febilme ve bilgi kaynaklar\u0131n\u0131 kullanabilme becerisine sahip olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
7 - Psikolojik de\u011ferlendirmenin temel ilkeleri ile çe\u015fitli niteliksel, niceliksel ve deneysel ara\u015ft\u0131rma yöntemleri hakk\u0131nda bilgi sahibi olmas\u0131, bu yöntemleri kullanarak ara\u015ft\u0131rma tasarlayabilme, yürütebilme, ara\u015ft\u0131rma sonuçlar\u0131n\u0131 analiz edebilme, raporlama ve sunabilme becerisine sahip olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
8 - Ki\u015fileraras\u0131 duyarl\u0131l\u0131\u011fa, toplumsal süreçlere ve sorunlara yönelik fark\u0131ndal\u0131\u011fa sahip olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
9 - Türkçe ve \u0130ngilizce yaz\u0131l\u0131 ve sözlü etkin ileti\u015fim becerisine sahip olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
10 - Ya\u015famboyu ö\u011frenme bilinci ile alan\u0131ndaki geli\u015fmeleri izleme ve kendini yenileme becerisi edinmesi<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
11 - Mesleki ve etik sorumluluk bilgisine ve bilincine sahip olmas\u0131<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have a comprehensive understanding of basic psychological perspectives and to examine the mental, affective, and behavioral processes of human beings within a scientific discipline<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have a knowledge about the historical and philosophical developments, basic concepts, applications and schools of science of psychology as well as the subfields of psychology such as clinical, experimental, social, developmental, industrial, health, traffic and educational psychology<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To gain skills in identifying, describing, formulating, and solving the problems related to basic mental, emotional, and behavioral problems of human beings<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To develop new ideas through analytical, critical, and creative point of view by using abstract concepts and to gain skills in evaluating different psychological phenomena<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To gain knowledge and skills in transforming his\/her theoretical knowledge into practice in different fields of psychology<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have skills in accessing knowledge and using resources<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have knowledge about basic principles of psychological assessment along with various quantitative, qualitative, and experimental research methods, to have skills in designing and conducting research by using these methods, and analyzing, reporting, and presenting research data<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have awareness of interpersonal sensitivity, societal processes and problems<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have efficient written and oral communication skills in Turkish and English<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To gain skills in following the developments in the field of expertise and renewing himself\/herself with an awareness of life-span learning<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t
\n\t\t\t
  \n\t\t\t\t
 1. To have professional and ethical responsibility, knowledge, and awareness<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 38 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-24 11:02:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => [lft] => 21 [rgt] => 22 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ciktilari-1532430178 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 38 [url] => psy [name_tr] => Psikoloji Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 91 [rgt] => 92 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 38 [url] => psy [name_tr] => Psikoloji Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 91 [rgt] => 92 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1