Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Türk Öğrenciler

Lisans Kayıt Kabul

Türk öğrencilerin Yükseköğretime kabulü,  ulus çapında yapılan Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavına ( ÖSYS) dayanmaktadır. Bu sınav yılda bir kez yapılır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından yönetilmektedir. Adaylarseçme sınavında aldıkları puanları ve lise not ortalamalarına göre yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapabilirler.

Lisansüstü Kabuller  hakkında Usul ve Esaslar

Lisansüstü Kabul

Tüm Türk vatandaşları her yıl ÖSYM ( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Akademik Personel veLisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmak zorundadır. Ayrıca İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ve başvuru sahibi ile yapılan mülakat ta yükseklisans eğitimi  için gereklidir.

Lisansüstü eğitime başvuru yapmak için tüm başvuranların lisans derecesine sahip olmalısı ve ALES de alınması gereken minimum puanı almış olması gerekmektedir, bu puan Lisansüstü Eğitim-öğretim ile ilgili düzenlemelerin olduğu  1. Haziran 1996 tarihli ve 22.683 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikte ve üniversite komitesi vesenato tarafından da belirtilmiştir. Sınavlarda alınan puanlar başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içinde olmalıdır. ALES puanı 3 yıl için geçerlidir .

Doktora Programı

a. Tüm adayların bir lisans derecesi yada  Enstitünün ilgili Anabilim Dalı tarafından kabul edilen bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir .

b. Adayların en az 3.00 / 4.00 veya eşdeğeri bir lisans veya yüksek lisans ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

c.  Doktora programına kabul için , Türk vatandaşların yüksek lisans derecesine ve  programın gerektirdiği en az 55 ALES sayısal puan alınması gereklidir.  Lisansüstü eğitim ve öğretim programında belirtilen sayısal ALES , sayısal GRE veya GMAT puanlarının asgari puan gereksinimlerini karşılamak zorundadır.  Bu puanların yıllık olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen en düşük puandan az, ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen en düşük puanın üzerinde olması gerekir.

d . Uluslararası başvuruların lisansüstü programlara kabulü genel not ortalamsına ve varsa , GRE veya GMAT puanları na göre değerlendirilir.

Lisansüstü programlara başvurular Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilir . Başvurular için son tarihler aşılmamalıdır ve istenen tüm belgelerin zamanında teslim edilmesi gerekmektedir. Kabul ile ilgili çeşitli konularda üniversite tarafından her yarıyıl başlarında gerekli  duyurular yapılmaktadır.

İngilizce Yeterlik

Başvuru sahiplerinin İngilizce bilgi düzeyi İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonucuna veya Senato tarafından belirlenen diğer eşdeğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarının sonuçlarına  göre değerlendirilir. Lisansüstü bir programa kabul için, geçerli puan bölüm yönetiminin önerisi ve Enstitü Yönetimi tarafından belirlenir. Ana dili İngilizce olan uluslararası başvuru sahipleri İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE)’ den  muaf ile kabul edilirler.

Lisans ( Master ) programı adaylaı için, İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonuçları 100 üzerinden en az 60 olmak zorundadır. EPE puanı bir yıl için geçerlidir.

Doktora başvuruları için Üniversitelerarası Dil Sınavı ( ÜDS ) puanının en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarından eşdeğer bir puan alınması gerekmektedir.  Uluslararası öğrencilerin de ayrıca en az 55 ÜDS İngilizce, Fransızca veya Almanca puanı almış olması gerekmektedir. Uluslararası başvurular için alınan ÜDS puanının öğrencinin anadili dışındaki yukarıda belirtilen dillerden birinde olması gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenenİngilizce yeterlilik sınavlarının herhangi birinden alınmış eşdeğer bir puan da geçerlidir .

Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kabulü

Akredite bir üniversitede en az bir yarıyııl başarıyla tamamlayan ya da GSS bölümlerinden birini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili DI teklifi ve  BMGSS kararına ilaveten tüm belgeleri zamanında tamamlama koşuluyla ile yüksek lisans programına geçebilir. Kabul, lisansüstü eğitimi veren ensititü  düzenlemelerine göre yapılmaktadır. İlgili Dİ önerisi öğrencinin hangi derslerdeni muaf olacağı bilgisini içerecektir.  Diğer üniversitelerden geçiş yapacak olan öğrencilerin EPE veya diğer herhangi bir denk İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gereklidir.  Farklı dönem uzunluklarına sahip üniversitelerden gelen geçiş öğrencileri  için derslerin akreditasyonu DI teklifi ve BMGSS kararı ile belirlenir.

Lisansüstü eğitiime kabul koşullarını sağlayan ve başka bir üniversitede lisansüstü programın en az bir dönemini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili DI ve BMGSS onayı iledoktora programına kabul edilebilir. Lisansüstü programlara başvuran geçiş öğrencileri bir danışma protokolü imzalayacaktır. Başvuru sahiplerinin ders düzenlemeleri danışmanının önerisi ve DI ve BMGSS onayı ile yapılır.

İngilizce Dil Hazırlık Programına Başvuru Kabulü

Başarı düzeyi yeterli bulunan başvuru sahipleri lisansüstü programlara kabul alırlar, ancak başarısız ya da İngilizce yeterliliklerini sınavına girmemiş öğrencilere İngilizce Yeterlik seviyelerini geliştirmek için bir yıllık bir süre tanınmış olur. Başvuranlar bu süre içinde "İngilizce Yeterlik” sınavını veya yönergenin ilgili bölümünde belirtilen eşdeğer bir ingilizce yeterlilik sınavlarından birini başarılı ile geçmiş olması gerekir. İngilizce öğrenme için harcanan süre lisansüstü eğitim için verilen toplam süreye dahil değildir. Belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık programına kayıt yaptırabilirler.

Eksiklik Programı

Eksiklik programı, lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan  başarılı öğrencilerin uyum ve oryantasyonu için uygulanır. Eksiklik Programı fazla 18 kredden fazla olamaz. Bu program için öğrenciler DI tarafından akademik başarı ve lisans ders programlarının yapısına göre belirlenir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Kayıt İşlemleri

Yerleştirme sürecinin son aşaması kayıttır. Atılım Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak her    öğrencinin, önceden üniversiteden kabul mektubu almış olması gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler,

Lisans

- Lise diplomasının aslı
- Lise transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Öğrencinin bitirdiği lisede aldığı eğitimin Türk ortaöğretim sistemine denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi" (Okulun bulunduğu ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nden veya Ankara'da Milli   Eğitim Bakanlığı'ndan -MEB- alınabilir.)
- Öğrencinin seçtiği bölümün/programın diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.)

Yüksek Lisans

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın bitirdiği üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Doktora

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- Yüksek lisans diplomasının aslı
- Yüksek lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın yüksek lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Uyarı: Kayıt için ibraz edilen belgelerin tamamı orijinal olmalıdır. Orijinali İngilizce veya Türkçe dışındaki başka bir dilde hazırlanmış olan belgelerin uygun şekilde tercüme ettirilmesi gerekmektedir. (Tercümeler, öğrencinin geldiği ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nde veya bir yeminli tercüme bürosunda yaptırılabilir.) Tercümenin yeminli bir tercümana yaptırılması halinde, yapılan çevirinin notere tasdik ettirilmesi de gerekmektedir