Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Türk Öğrenciler

Lisans Kayıt Kabul

Türk öğrencilerin Yükseköğretime kabulü,  ulus çapında yapılan Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavına ( ÖSYS) dayanmaktadır. Bu sınav yılda bir kez yapılır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından yönetilmektedir. Adaylarseçme sınavında aldıkları puanları ve lise not ortalamalarına göre yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapabilirler.

Lisansüstü Kabuller  hakkında Usul ve Esaslar

Lisansüstü Kabul

Tüm Türk vatandaşları her yıl ÖSYM ( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Akademik Personel veLisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmak zorundadır. Ayrıca İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ve başvuru sahibi ile yapılan mülakat ta yükseklisans eğitimi  için gereklidir.

Lisansüstü eğitime başvuru yapmak için tüm başvuranların lisans derecesine sahip olmalısı ve ALES de alınması gereken minimum puanı almış olması gerekmektedir, bu puan Lisansüstü Eğitim-öğretim ile ilgili düzenlemelerin olduğu  1. Haziran 1996 tarihli ve 22.683 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikte ve üniversite komitesi vesenato tarafından da belirtilmiştir. Sınavlarda alınan puanlar başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içinde olmalıdır. ALES puanı 3 yıl için geçerlidir .

Doktora Programı

a. Tüm adayların bir lisans derecesi yada  Enstitünün ilgili Anabilim Dalı tarafından kabul edilen bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir .

b. Adayların en az 3.00 / 4.00 veya eşdeğeri bir lisans veya yüksek lisans ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

c.  Doktora programına kabul için , Türk vatandaşların yüksek lisans derecesine ve  programın gerektirdiği en az 55 ALES sayısal puan alınması gereklidir.  Lisansüstü eğitim ve öğretim programında belirtilen sayısal ALES , sayısal GRE veya GMAT puanlarının asgari puan gereksinimlerini karşılamak zorundadır.  Bu puanların yıllık olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen en düşük puandan az, ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen en düşük puanın üzerinde olması gerekir.

d . Uluslararası başvuruların lisansüstü programlara kabulü genel not ortalamsına ve varsa , GRE veya GMAT puanları na göre değerlendirilir.

Lisansüstü programlara başvurular Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilir . Başvurular için son tarihler aşılmamalıdır ve istenen tüm belgelerin zamanında teslim edilmesi gerekmektedir. Kabul ile ilgili çeşitli konularda üniversite tarafından her yarıyıl başlarında gerekli  duyurular yapılmaktadır.

İngilizce Yeterlik

Başvuru sahiplerinin İngilizce bilgi düzeyi İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonucuna veya Senato tarafından belirlenen diğer eşdeğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarının sonuçlarına  göre değerlendirilir. Lisansüstü bir programa kabul için, geçerli puan bölüm yönetiminin önerisi ve Enstitü Yönetimi tarafından belirlenir. Ana dili İngilizce olan uluslararası başvuru sahipleri İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE)’ den  muaf ile kabul edilirler.

Lisans ( Master ) programı adaylaı için, İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonuçları 100 üzerinden en az 60 olmak zorundadır. EPE puanı bir yıl için geçerlidir.

Doktora başvuruları için Üniversitelerarası Dil Sınavı ( ÜDS ) puanının en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarından eşdeğer bir puan alınması gerekmektedir.  Uluslararası öğrencilerin de ayrıca en az 55 ÜDS İngilizce, Fransızca veya Almanca puanı almış olması gerekmektedir. Uluslararası başvurular için alınan ÜDS puanının öğrencinin anadili dışındaki yukarıda belirtilen dillerden birinde olması gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenenİngilizce yeterlilik sınavlarının herhangi birinden alınmış eşdeğer bir puan da geçerlidir .

Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kabulü

Akredite bir üniversitede en az bir yarıyııl başarıyla tamamlayan ya da GSS bölümlerinden birini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili DI teklifi ve  BMGSS kararına ilaveten tüm belgeleri zamanında tamamlama koşuluyla ile yüksek lisans programına geçebilir. Kabul, lisansüstü eğitimi veren ensititü  düzenlemelerine göre yapılmaktadır. İlgili Dİ önerisi öğrencinin hangi derslerdeni muaf olacağı bilgisini içerecektir.  Diğer üniversitelerden geçiş yapacak olan öğrencilerin EPE veya diğer herhangi bir denk İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gereklidir.  Farklı dönem uzunluklarına sahip üniversitelerden gelen geçiş öğrencileri  için derslerin akreditasyonu DI teklifi ve BMGSS kararı ile belirlenir.

Lisansüstü eğitiime kabul koşullarını sağlayan ve başka bir üniversitede lisansüstü programın en az bir dönemini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili DI ve BMGSS onayı iledoktora programına kabul edilebilir. Lisansüstü programlara başvuran geçiş öğrencileri bir danışma protokolü imzalayacaktır. Başvuru sahiplerinin ders düzenlemeleri danışmanının önerisi ve DI ve BMGSS onayı ile yapılır.

İngilizce Dil Hazırlık Programına Başvuru Kabulü

Başarı düzeyi yeterli bulunan başvuru sahipleri lisansüstü programlara kabul alırlar, ancak başarısız ya da İngilizce yeterliliklerini sınavına girmemiş öğrencilere İngilizce Yeterlik seviyelerini geliştirmek için bir yıllık bir süre tanınmış olur. Başvuranlar bu süre içinde "İngilizce Yeterlik” sınavını veya yönergenin ilgili bölümünde belirtilen eşdeğer bir ingilizce yeterlilik sınavlarından birini başarılı ile geçmiş olması gerekir. İngilizce öğrenme için harcanan süre lisansüstü eğitim için verilen toplam süreye dahil değildir. Belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık programına kayıt yaptırabilirler.

Eksiklik Programı

Eksiklik programı, lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan  başarılı öğrencilerin uyum ve oryantasyonu için uygulanır. Eksiklik Programı fazla 18 kredden fazla olamaz. Bu program için öğrenciler DI tarafından akademik başarı ve lisans ders programlarının yapısına göre belirlenir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Kayıt İşlemleri

Yerleştirme sürecinin son aşaması kayıttır. Atılım Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak her    öğrencinin, önceden üniversiteden kabul mektubu almış olması gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler,

Lisans

- Lise diplomasının aslı
- Lise transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Öğrencinin bitirdiği lisede aldığı eğitimin Türk ortaöğretim sistemine denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi" (Okulun bulunduğu ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nden veya Ankara'da Milli   Eğitim Bakanlığı'ndan -MEB- alınabilir.)
- Öğrencinin seçtiği bölümün/programın diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.)

Yüksek Lisans

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın bitirdiği üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Doktora

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- Yüksek lisans diplomasının aslı
- Yüksek lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın yüksek lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Uyarı: Kayıt için ibraz edilen belgelerin tamamı orijinal olmalıdır. Orijinali İngilizce veya Türkçe dışındaki başka bir dilde hazırlanmış olan belgelerin uygun şekilde tercüme ettirilmesi gerekmektedir. (Tercümeler, öğrencinin geldiği ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nde veya bir yeminli tercüme bürosunda yaptırılabilir.) Tercümenin yeminli bir tercümana yaptırılması halinde, yapılan çevirinin notere tasdik ettirilmesi de gerekmektedirApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3495 [title_tr] => Genel Kayıt Koşulları [title_en] => General Admission Requirements [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Detaylı bilgi için tıklayınız.

GENEL BİLGİLER

Türk Öğrenciler

Lisans Kayıt Kabul

Türk öğrencilerin Yükseköğretime kabulü,  ulus çapında yapılan Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavına ( ÖSYS) dayanmaktadır. Bu sınav yılda bir kez yapılır ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından yönetilmektedir. Adaylarseçme sınavında aldıkları puanları ve lise not ortalamalarına göre yüksek öğretim kurumlarına geçiş yapabilirler.

Lisansüstü Kabuller  hakkında Usul ve Esaslar

Lisansüstü Kabul

Tüm Türk vatandaşları her yıl ÖSYM ( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan Akademik Personel veLisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılmak zorundadır. Ayrıca İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları ve başvuru sahibi ile yapılan mülakat ta yükseklisans eğitimi  için gereklidir.

Lisansüstü eğitime başvuru yapmak için tüm başvuranların lisans derecesine sahip olmalısı ve ALES de alınması gereken minimum puanı almış olması gerekmektedir, bu puan Lisansüstü Eğitim-öğretim ile ilgili düzenlemelerin olduğu  1. Haziran 1996 tarihli ve 22.683 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikte ve üniversite komitesi vesenato tarafından da belirtilmiştir. Sınavlarda alınan puanlar başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içinde olmalıdır. ALES puanı 3 yıl için geçerlidir .

Doktora Programı

a. Tüm adayların bir lisans derecesi yada  Enstitünün ilgili Anabilim Dalı tarafından kabul edilen bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir .

b. Adayların en az 3.00 / 4.00 veya eşdeğeri bir lisans veya yüksek lisans ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

c.  Doktora programına kabul için , Türk vatandaşların yüksek lisans derecesine ve  programın gerektirdiği en az 55 ALES sayısal puan alınması gereklidir.  Lisansüstü eğitim ve öğretim programında belirtilen sayısal ALES , sayısal GRE veya GMAT puanlarının asgari puan gereksinimlerini karşılamak zorundadır.  Bu puanların yıllık olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen en düşük puandan az, ve Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen en düşük puanın üzerinde olması gerekir.

d . Uluslararası başvuruların lisansüstü programlara kabulü genel not ortalamsına ve varsa , GRE veya GMAT puanları na göre değerlendirilir.

Lisansüstü programlara başvurular Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilir . Başvurular için son tarihler aşılmamalıdır ve istenen tüm belgelerin zamanında teslim edilmesi gerekmektedir. Kabul ile ilgili çeşitli konularda üniversite tarafından her yarıyıl başlarında gerekli  duyurular yapılmaktadır.

İngilizce Yeterlik

Başvuru sahiplerinin İngilizce bilgi düzeyi İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonucuna veya Senato tarafından belirlenen diğer eşdeğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarının sonuçlarına  göre değerlendirilir. Lisansüstü bir programa kabul için, geçerli puan bölüm yönetiminin önerisi ve Enstitü Yönetimi tarafından belirlenir. Ana dili İngilizce olan uluslararası başvuru sahipleri İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE)’ den  muaf ile kabul edilirler.

Lisans ( Master ) programı adaylaı için, İngilizce Yeterlik Sınavı (EPE) sonuçları 100 üzerinden en az 60 olmak zorundadır. EPE puanı bir yıl için geçerlidir.

Doktora başvuruları için Üniversitelerarası Dil Sınavı ( ÜDS ) puanının en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen İngilizce yeterlilik sınavlarından eşdeğer bir puan alınması gerekmektedir.  Uluslararası öğrencilerin de ayrıca en az 55 ÜDS İngilizce, Fransızca veya Almanca puanı almış olması gerekmektedir. Uluslararası başvurular için alınan ÜDS puanının öğrencinin anadili dışındaki yukarıda belirtilen dillerden birinde olması gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenenİngilizce yeterlilik sınavlarının herhangi birinden alınmış eşdeğer bir puan da geçerlidir .

Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kabulü

Akredite bir üniversitede en az bir yarıyııl başarıyla tamamlayan ya da GSS bölümlerinden birini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili DI teklifi ve  BMGSS kararına ilaveten tüm belgeleri zamanında tamamlama koşuluyla ile yüksek lisans programına geçebilir. Kabul, lisansüstü eğitimi veren ensititü  düzenlemelerine göre yapılmaktadır. İlgili Dİ önerisi öğrencinin hangi derslerdeni muaf olacağı bilgisini içerecektir.  Diğer üniversitelerden geçiş yapacak olan öğrencilerin EPE veya diğer herhangi bir denk İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gereklidir.  Farklı dönem uzunluklarına sahip üniversitelerden gelen geçiş öğrencileri  için derslerin akreditasyonu DI teklifi ve BMGSS kararı ile belirlenir.

Lisansüstü eğitiime kabul koşullarını sağlayan ve başka bir üniversitede lisansüstü programın en az bir dönemini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, ilgili DI ve BMGSS onayı iledoktora programına kabul edilebilir. Lisansüstü programlara başvuran geçiş öğrencileri bir danışma protokolü imzalayacaktır. Başvuru sahiplerinin ders düzenlemeleri danışmanının önerisi ve DI ve BMGSS onayı ile yapılır.

İngilizce Dil Hazırlık Programına Başvuru Kabulü

Başarı düzeyi yeterli bulunan başvuru sahipleri lisansüstü programlara kabul alırlar, ancak başarısız ya da İngilizce yeterliliklerini sınavına girmemiş öğrencilere İngilizce Yeterlik seviyelerini geliştirmek için bir yıllık bir süre tanınmış olur. Başvuranlar bu süre içinde "İngilizce Yeterlik” sınavını veya yönergenin ilgili bölümünde belirtilen eşdeğer bir ingilizce yeterlilik sınavlarından birini başarılı ile geçmiş olması gerekir. İngilizce öğrenme için harcanan süre lisansüstü eğitim için verilen toplam süreye dahil değildir. Belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, İngilizce Dil Hazırlık programına kayıt yaptırabilirler.

Eksiklik Programı

Eksiklik programı, lisansüstü eğitim için başvuruda bulunan  başarılı öğrencilerin uyum ve oryantasyonu için uygulanır. Eksiklik Programı fazla 18 kredden fazla olamaz. Bu program için öğrenciler DI tarafından akademik başarı ve lisans ders programlarının yapısına göre belirlenir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Kayıt İşlemleri

Yerleştirme sürecinin son aşaması kayıttır. Atılım Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak her    öğrencinin, önceden üniversiteden kabul mektubu almış olması gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler,

Lisans

- Lise diplomasının aslı
- Lise transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Öğrencinin bitirdiği lisede aldığı eğitimin Türk ortaöğretim sistemine denk olduğunu gösteren "Denklik Belgesi" (Okulun bulunduğu ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nden veya Ankara'da Milli   Eğitim Bakanlığı'ndan -MEB- alınabilir.)
- Öğrencinin seçtiği bölümün/programın diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.)

Yüksek Lisans

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın bitirdiği üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Doktora

- Lisans diplomasının aslı
- Lisans transkriptinin aslı
- Yüksek lisans diplomasının aslı
- Yüksek lisans transkriptinin aslı
- 6 adet vesikalık fotoğraf (pasaport ölçülerinde)
- Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Adayın lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın yüksek lisans mezunu olduğu üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair "Tanınma Yazısı" (Ankara'da, YÖK'ten alınacaktır.)
- Adayın seçtiği programın öğretim diline göre, geçerli İngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, İngilizce için Atılım Üniversitesi'nde hazırlık atlama sınavına; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin sınavına girmelidir.

Uyarı: Kayıt için ibraz edilen belgelerin tamamı orijinal olmalıdır. Orijinali İngilizce veya Türkçe dışındaki başka bir dilde hazırlanmış olan belgelerin uygun şekilde tercüme ettirilmesi gerekmektedir. (Tercümeler, öğrencinin geldiği ülkedeki Türk Diplomatik Temsilciliği'nde veya bir yeminli tercüme bürosunda yaptırılabilir.) Tercümenin yeminli bir tercümana yaptırılması halinde, yapılan çevirinin notere tasdik ettirilmesi de gerekmektedir

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Turkish Students

Undergraduate Admission

Turkish students’ admission to higher education is based on a nation-wide Student Selection Examination (ÖSS). The examination is held once a year and is administered by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Candidates gain access to institutions of higher education based on their composite scores consisting of the scores on the selection examination and their high school grade point averages.

 

 

 

Procedures and Principles about Graduate Admissions

 

Graduate Admissions

 

All Turkish citizen applicants are required to take the ALES - Academic Personnel and Education Entrance Exam administered by ÖSYM (Student Selection andPlacement Center) every year, English Proficiency Exam, and an interview.

 

 

To apply to graduate programs all the applicants shall have a bachelor’s degree and ALES quantitative not less than the minimum score which is stated in the post graduate education and teaching

regulations published in the Official Newspaper dated 1st June 1996, No. 22683 that is issued by the university committee and the minimum score of the senate. The scores which are taken in the exams must be within the validity period from the date of the application. ALES scores are valid for 3 years. The assessments are determined by the senate provided that the score of ALES is not less than 50%.CGPA, level of English proficiency, and, if any, GRE or GMAT scores are required in the assessment and acceptance of international applicants

 

Doctoral Program

 

a. All applicants are required to have a Bachelor’s degree or a Master’s degree which is admitted by the related Department of Institute.

 

b. Applicants are required to have a bachelor’s degree or graduate (master’s) degree - not less than 3.00/4.00 or equivalent.

 

c. For admission into a Doctoral program, Turkish citizens must hold a Masters degree, and the minimum ALES exam score determined by the department administration, not being less than 55 in the quantitative score type required by the program applied. ALES quantitative, GRE quantitative or GMAT scores hold by the applicants shall meet the minimum score requirements stated in the post graduate education and teaching program. Each shall not be less than the minimum scores which are determined annually by the Higher Education Committee and must be above the minimum scores determined by Graduate School of Natural and Applied Sciences.

 

d. The assessment and admission of international applicants to graduate programs are hold upon undergraduate and graduate CGPA and, if any, GRE or GMAT scores.

 

 

Applications to graduate programs are accepted at Graduate School of Natural and Applied Sciences and Graduate School of Social Sciences. The deadlines for applications shall not be exceeded and all requested documents shall be submitted in due time. Miscellaneous matters about admissions are announced before the beginning of each semester by the university.

 

 

English Proficiency

Applicants' level of English knowledge is evaluated according to the result of the English Proficiency Examination (EPE) or according to the equivalent results of other English language proficiency exams specified by the Senate. For admission into a graduate study program, the acceptable score on these exams is determined by the recommendation of the department administration and the acceptance of the Administrative Board of the Graduate School. The international applicants whose native language is English are exempted from the EPE.

 

 

For the graduate (Master’s) program applicants, the score cannot be less than 60 out of 100 for the university EPE. EPE score is valid for one year.

 

In the Interuniversity Language Proficiency Exam (ÜDS), a minimum score of 55 is required for PhD applicants or an equivalent score from English proficiency exams accepted by the Interuniversity Board. International students are also required to submit a minimum score of 55 in English, French, or German in ÜDS. The ÜDS exam taken shall be in one of the languages mentioned above other than the native language of international applicants. A corresponding score from any of the English proficiency exams determined by Interuniversity Board is also valid.

 

Admission of Transfer Students

 

 

Students who have successfully accomplished at least one semester in an accredited university or in one of the departments in GSS may transfer to the graduate program with the proposal of related DI and the decision of BMGSS on condition of completing all documents before the deadline. The admission is hold according to the regulations of graduate study. In the proposal of related DI, from which courses the student will be exempted shall be included. Students transferring from other universities shall succeed in EPE or any other corresponding proficiency exam. The accreditation of courses for students transferring from universities that have a varying semester length is determined with the proposal of DI and the decision of BMGSS.

 

 

Students providing the requirements in "Graduate Admissions" and having completed successfully at least one semester of the graduate program in another university may be accepted to the doctorate program with the approval of the relevant DI and BMGSS. The applicants who apply for graduate study transfer shall sign a counseling protocol. These applicants’ course adjustments are done with the proposal of the supervisor and the approval of DI and BMGSS.

 

 

Admission to English Language Preparatory Program

 

The applicants whose level of English is found sufficient are accepted to graduate studies, but students who fail in English or did not take the English Proficiency Exam are given the maximum of one year period to improve their English proficiency level. The applicants must be successful in EPE which they take during this period or in the equivalent English proficiency exams mentioned in role given in "English Proficiency" part of this directive. A one year period of time spent on learning English is not included in the total period given for the graduate study. Students providing the mentioned requirements can register to English Language Preparatory program.

 

 

 

Deficiency Program

The deficiency program is administered for adaptation and orientation of successful students to the graduate study (Master’s) they apply for. The deficiency program cannot be more than 18 credits. Students for this program are determined by DI according to their academic success and the structure of their undergraduate course programmes.

 

 

INTERNATIONAL  STUDENTS

Registration

 

The final step in the admission process is registration. Any candidate who wants to be regitered at Atılım University needs to have already taken an acceptance letter from the university at first.

               

Here are the requirements of registration:

               

Undergraduate (Bachelor)

 

·         Original secondary school diploma (graduation certificate)

·         Original secondary school transcript

·         6 biometrical photos (passport size)

·          Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee

·          "Letter of Equivalence" stating that the secondary school education taken by the candidate is in compliance with the Turkish Education System. (It's to be taken from the Turkish Mission in home country before departure, or from the Turkish Ministry of Education -MEB- after arrival in Ankara.)

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen department/programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at Atılım University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)

 

 

Graduate (Master)

 

·         Original undergraduate diploma (graduation certificate)

·         Original undergraduate transcript

·         6 biometrical photos (passport size)

·         Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee

·         "Letter of Recognition" stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at Atılım University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)

 

 

Graduate (Doctorate)

 

·         Original undergraduate diploma (graduation certificate)

·         Original undergraduate transcript

·         Original master diploma (graduation certificate)

·         Original master transcript

·         6 biometrical photos (passport size)

·         Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee

·         "Letter of Recognition" (1) stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's for undergraduate level and to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)

·         "Letter of Recognition" (2) stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's for graduate/master level and to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at Atılım University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)

Warning: All the documents submitted for registration must be original. If the original of any one document is in any one language other than English or Turkish, a duly attested translation (by the Turkish Mission in home country or by a sworn translator in Turkey) in one of these two languages has to be submitted along with the original. In case the translation is from a sworn translator in Turkey, a notarial attestation is also needed on the paper/s.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 15:59:30 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3487] => Array ( [id] => 3487 [title_tr] => Hakkımızda [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => [lft] => 3 [rgt] => 32 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3487 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3495 [title_tr] => Genel Kayıt Koşulları [title_en] => General Admission Requirements [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Detayl\u0131 bilgi için t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

GENEL B\u0130LG\u0130LER<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Türk Ö\u011frenciler<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Lisans Kay\u0131t Kabul<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Türk ö\u011frencilerin Yüksekö\u011fretime kabulü,  ulus çap\u0131nda yap\u0131lan Ö\u011frenci Seçme Yerle\u015ftirme S\u0131nav\u0131na ( ÖSYS) dayanmaktad\u0131r. Bu s\u0131nav y\u0131lda bir kez yap\u0131l\u0131r ve Ö\u011frenci Seçme ve Yerle\u015ftirme Merkezi (ÖSYM ) taraf\u0131ndan yönetilmektedir. Adaylarseçme s\u0131nav\u0131nda ald\u0131klar\u0131 puanlar\u0131 ve lise not ortalamalar\u0131na göre yüksek ö\u011fretim kurumlar\u0131na geçi\u015f yapabilirler.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

Lisansüstü Kabuller  hakk\u0131nda Usul ve Esaslar<\/strong><\/p>\n\n

Lisansüstü Kabul<\/strong><\/p>\n\n

Tüm Türk vatanda\u015flar\u0131 her y\u0131l ÖSYM ( Ö\u011frenci Seçme ve Yerle\u015ftirme Merkezi) taraf\u0131ndan yap\u0131lan Akademik Personel veLisansüstü E\u011fitimi Giri\u015f S\u0131nav\u0131’na (ALES) kat\u0131lmak zorundad\u0131r. Ayr\u0131ca \u0130ngilizce Yeterlik S\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 ve ba\u015fvuru sahibi ile yap\u0131lan mülakat ta yükseklisans e\u011fitimi  için gereklidir.<\/p>\n\n

Lisansüstü e\u011fitime ba\u015fvuru yapmak için tüm ba\u015fvuranlar\u0131n lisans derecesine sahip olmal\u0131s\u0131 ve ALES de al\u0131nmas\u0131 gereken minimum puan\u0131 alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir, bu puan Lisansüstü E\u011fitim-ö\u011fretim ile ilgili düzenlemelerin oldu\u011fu  1. Haziran 1996 tarihli ve 22.683 say\u0131l\u0131 Resmi Gazete yay\u0131mlanan yönetmelikte ve üniversite komitesi vesenato taraf\u0131ndan da belirtilmi\u015ftir. S\u0131navlarda al\u0131nan puanlar ba\u015fvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içinde olmal\u0131d\u0131r. ALES puan\u0131 3 y\u0131l için geçerlidir .<\/p>\n\n

Doktora Program\u0131<\/p>\n\n

a. Tüm adaylar\u0131n bir lisans derecesi yada  Enstitünün ilgili Anabilim Dal\u0131 taraf\u0131ndan kabul edilen bir yüksek lisans derecesine sahip olmalar\u0131 gerekmektedir .<\/p>\n\n

b. Adaylar\u0131n en az 3.00 \/ 4.00 veya e\u015fde\u011feri bir lisans veya yüksek lisans ortalamas\u0131na sahip olmas\u0131 gerekmektedir.<\/p>\n\n

c.  Doktora program\u0131na kabul için , Türk vatanda\u015flar\u0131n yüksek lisans derecesine ve  program\u0131n gerektirdi\u011fi en az 55 ALES say\u0131sal puan al\u0131nmas\u0131 gereklidir.  Lisansüstü e\u011fitim ve ö\u011fretim program\u0131nda belirtilen say\u0131sal ALES , say\u0131sal GRE veya GMAT puanlar\u0131n\u0131n asgari puan gereksinimlerini kar\u015f\u0131lamak zorundad\u0131r.  Bu puanlar\u0131n y\u0131ll\u0131k olarak Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan belirlenen en dü\u015fük puandan az, ve Fen Bilimleri Enstitüsü taraf\u0131ndan belirlenen en dü\u015fük puan\u0131n üzerinde olmas\u0131 gerekir.<\/p>\n\n

d . Uluslararas\u0131 ba\u015fvurular\u0131n lisansüstü programlara kabulü genel not ortalams\u0131na ve varsa , GRE veya GMAT puanlar\u0131 na göre de\u011ferlendirilir.<\/p>\n\n

Lisansüstü programlara ba\u015fvurular Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü taraf\u0131ndan kabul edilir . Ba\u015fvurular için son tarihler a\u015f\u0131lmamal\u0131d\u0131r ve istenen tüm belgelerin zaman\u0131nda teslim edilmesi gerekmektedir. Kabul ile ilgili çe\u015fitli konularda üniversite taraf\u0131ndan her yar\u0131y\u0131l ba\u015flar\u0131nda gerekli  duyurular yap\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

\u0130ngilizce Yeterlik<\/strong><\/p>\n\n

Ba\u015fvuru sahiplerinin \u0130ngilizce bilgi düzeyi \u0130ngilizce Yeterlik S\u0131nav\u0131 (EPE) sonucuna veya Senato taraf\u0131ndan belirlenen di\u011fer e\u015fde\u011fer \u0130ngilizce dil yeterlilik s\u0131navlar\u0131n\u0131n sonuçlar\u0131na  göre de\u011ferlendirilir. Lisansüstü bir programa kabul için, geçerli puan bölüm yönetiminin önerisi ve Enstitü Yönetimi taraf\u0131ndan belirlenir. Ana dili \u0130ngilizce olan uluslararas\u0131 ba\u015fvuru sahipleri \u0130ngilizce Yeterlik S\u0131nav\u0131 (EPE)’ den  muaf ile kabul edilirler.<\/p>\n\n

Lisans ( Master ) program\u0131 adayla\u0131 için, \u0130ngilizce Yeterlik S\u0131nav\u0131 (EPE) sonuçlar\u0131 100 üzerinden en az 60 olmak zorundad\u0131r. EPE puan\u0131 bir y\u0131l için geçerlidir.<\/p>\n\n

Doktora ba\u015fvurular\u0131 için Üniversiteleraras\u0131 Dil S\u0131nav\u0131 ( ÜDS ) puan\u0131n\u0131n en az 55 puan veya Üniversiteleraras\u0131 Kurulca kabul edilen \u0130ngilizce yeterlilik s\u0131navlar\u0131ndan e\u015fde\u011fer bir puan al\u0131nmas\u0131 gerekmektedir.  Uluslararas\u0131 ö\u011frencilerin de ayr\u0131ca en az 55 ÜDS \u0130ngilizce, Frans\u0131zca veya Almanca puan\u0131 alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir. Uluslararas\u0131 ba\u015fvurular için al\u0131nan ÜDS puan\u0131n\u0131n ö\u011frencinin anadili d\u0131\u015f\u0131ndaki yukar\u0131da belirtilen dillerden birinde olmas\u0131 gerekmektedir. Üniversiteleraras\u0131 Kurul taraf\u0131ndan belirlenen\u0130ngilizce yeterlilik s\u0131navlar\u0131n\u0131n herhangi birinden al\u0131nm\u0131\u015f e\u015fde\u011fer bir puan da geçerlidir .<\/p>\n\n

Yatay Geçi\u015f Ö\u011frencilerinin Kabulü<\/strong><\/p>\n\n

Akredite bir üniversitede en az bir yar\u0131y\u0131\u0131l ba\u015far\u0131yla tamamlayan ya da GSS bölümlerinden birini ba\u015far\u0131yla tamamlayan ö\u011frenciler, ilgili DI teklifi ve  BMGSS karar\u0131na ilaveten tüm belgeleri zaman\u0131nda tamamlama ko\u015fuluyla ile yüksek lisans program\u0131na geçebilir. Kabul, lisansüstü e\u011fitimi veren ensititü  düzenlemelerine göre yap\u0131lmaktad\u0131r. \u0130lgili D\u0130 önerisi ö\u011frencinin hangi derslerdeni muaf olaca\u011f\u0131 bilgisini içerecektir.  Di\u011fer üniversitelerden geçi\u015f yapacak olan ö\u011frencilerin EPE veya di\u011fer herhangi bir denk \u0130ngilizce yeterlik s\u0131nav\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 gereklidir.  Farkl\u0131 dönem uzunluklar\u0131na sahip üniversitelerden gelen geçi\u015f ö\u011frencileri  için derslerin akreditasyonu DI teklifi ve BMGSS karar\u0131 ile belirlenir.<\/p>\n\n

Lisansüstü e\u011fitiime kabul ko\u015fullar\u0131n\u0131 sa\u011flayan ve ba\u015fka bir üniversitede lisansüstü program\u0131n en az bir dönemini ba\u015far\u0131yla tamamlam\u0131\u015f olan ö\u011frenciler, ilgili DI ve BMGSS onay\u0131 iledoktora program\u0131na kabul edilebilir. Lisansüstü programlara ba\u015fvuran geçi\u015f ö\u011frencileri bir dan\u0131\u015fma protokolü imzalayacakt\u0131r. Ba\u015fvuru sahiplerinin ders düzenlemeleri dan\u0131\u015fman\u0131n\u0131n önerisi ve DI ve BMGSS onay\u0131 ile yap\u0131l\u0131r.<\/p>\n\n

\u0130ngilizce Dil Haz\u0131rl\u0131k Program\u0131na Ba\u015fvuru Kabulü<\/strong><\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131 düzeyi yeterli bulunan ba\u015fvuru sahipleri lisansüstü programlara kabul al\u0131rlar, ancak ba\u015far\u0131s\u0131z ya da \u0130ngilizce yeterliliklerini s\u0131nav\u0131na girmemi\u015f ö\u011frencilere \u0130ngilizce Yeterlik seviyelerini geli\u015ftirmek için bir y\u0131ll\u0131k bir süre tan\u0131nm\u0131\u015f olur. Ba\u015fvuranlar bu süre içinde "\u0130ngilizce Yeterlik” s\u0131nav\u0131n\u0131 veya yönergenin ilgili bölümünde belirtilen e\u015fde\u011fer bir ingilizce yeterlilik s\u0131navlar\u0131ndan birini ba\u015far\u0131l\u0131 ile geçmi\u015f olmas\u0131 gerekir. \u0130ngilizce ö\u011frenme için harcanan süre lisansüstü e\u011fitim için verilen toplam süreye dahil de\u011fildir. Belirtilen ko\u015fullar\u0131 sa\u011flayan ö\u011frenciler, \u0130ngilizce Dil Haz\u0131rl\u0131k program\u0131na kay\u0131t yapt\u0131rabilirler.<\/p>\n\n

Eksiklik Program\u0131<\/strong><\/p>\n\n

Eksiklik program\u0131, lisansüstü e\u011fitim için ba\u015fvuruda bulunan  ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frencilerin uyum ve oryantasyonu için uygulan\u0131r. Eksiklik Program\u0131 fazla 18 kredden fazla olamaz. Bu program için ö\u011frenciler DI taraf\u0131ndan akademik ba\u015far\u0131 ve lisans ders programlar\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131na göre belirlenir.<\/p>\n\n

ULUSLARARASI Ö\u011eRENC\u0130LER<\/h3>\n\n

Kay\u0131t \u0130\u015flemleri<\/h4>\n\n

Yerle\u015ftirme sürecinin son a\u015famas\u0131 kay\u0131tt\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi'ne kay\u0131t yapt\u0131racak her    ö\u011frencinin, önceden üniversiteden kabul mektubu alm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekmektedir.<\/strong><\/p>\n\n

Kay\u0131t için gerekli belgeler,<\/p>\n\n

Lisans<\/strong><\/p>\n\n

- Lise diplomas\u0131n\u0131n asl\u0131
\n- Lise transkriptinin asl\u0131
\n- 6 adet vesikal\u0131k foto\u011fraf (pasaport ölçülerinde)
\n- Ö\u011frenim ücretinin yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair banka dekontu
\n- Ö\u011frencinin bitirdi\u011fi lisede ald\u0131\u011f\u0131 e\u011fitimin Türk ortaö\u011fretim sistemine denk oldu\u011funu gösteren "Denklik Belgesi" (Okulun bulundu\u011fu ülkedeki Türk Diplomatik Temsilcili\u011fi'nden veya Ankara'da Milli   E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan -MEB- al\u0131nabilir.)
\n- Ö\u011frencinin seçti\u011fi bölümün\/program\u0131n diline göre, geçerli \u0130ngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, \u0130ngilizce için At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde haz\u0131rl\u0131k atlama s\u0131nav\u0131na; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin s\u0131nav\u0131na girmelidir.)<\/p>\n\n

Yüksek Lisans<\/strong><\/p>\n\n

- Lisans diplomas\u0131n\u0131n asl\u0131
\n- Lisans transkriptinin asl\u0131
\n- 6 adet vesikal\u0131k foto\u011fraf (pasaport ölçülerinde)
\n- Ö\u011frenim ücretinin yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair banka dekontu
\n- Aday\u0131n bitirdi\u011fi üniversitenin Yüksek Ö\u011fretim Kurulu (YÖK) taraf\u0131ndan tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair "Tan\u0131nma Yaz\u0131s\u0131" (Ankara'da, YÖK'ten al\u0131nacakt\u0131r.)
\n- Aday\u0131n seçti\u011fi program\u0131n ö\u011fretim diline göre, geçerli \u0130ngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, \u0130ngilizce için At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde haz\u0131rl\u0131k atlama s\u0131nav\u0131na; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin s\u0131nav\u0131na girmelidir.<\/p>\n\n

Doktora<\/strong><\/p>\n\n

- Lisans diplomas\u0131n\u0131n asl\u0131
\n- Lisans transkriptinin asl\u0131
\n- Yüksek lisans diplomas\u0131n\u0131n asl\u0131
\n- Yüksek lisans transkriptinin asl\u0131
\n- 6 adet vesikal\u0131k foto\u011fraf (pasaport ölçülerinde)
\n- Ö\u011frenim ücretinin yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dair banka dekontu
\n- Aday\u0131n lisans mezunu oldu\u011fu üniversitenin Yüksek Ö\u011fretim Kurulu (YÖK) taraf\u0131ndan tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair "Tan\u0131nma Yaz\u0131s\u0131" (Ankara'da, YÖK'ten al\u0131nacakt\u0131r.)
\n- Aday\u0131n yüksek lisans mezunu oldu\u011fu üniversitenin Yüksek Ö\u011fretim Kurulu (YÖK) taraf\u0131ndan tan\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair "Tan\u0131nma Yaz\u0131s\u0131" (Ankara'da, YÖK'ten al\u0131nacakt\u0131r.)
\n- Aday\u0131n seçti\u011fi program\u0131n ö\u011fretim diline göre, geçerli \u0130ngilizce veya Türkçe yeterlilik belgesi (Belge yoksa, aday, \u0130ngilizce için At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nde haz\u0131rl\u0131k atlama s\u0131nav\u0131na; Türkçe için ise bir TÖMER merkezinin s\u0131nav\u0131na girmelidir.<\/p>\n\n

Uyar\u0131:<\/strong> Kay\u0131t için ibraz edilen belgelerin tamam\u0131 orijinal olmal\u0131d\u0131r. Orijinali \u0130ngilizce veya Türkçe d\u0131\u015f\u0131ndaki ba\u015fka bir dilde haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan belgelerin uygun \u015fekilde tercüme ettirilmesi gerekmektedir. (Tercümeler, ö\u011frencinin geldi\u011fi ülkedeki Türk Diplomatik Temsilcili\u011fi'nde veya bir yeminli tercüme bürosunda yapt\u0131r\u0131labilir.) Tercümenin yeminli bir tercümana yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 halinde, yap\u0131lan çevirinin notere tasdik ettirilmesi de gerekmektedir<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Turkish Students<\/strong><\/p>\n\n

Undergraduate Admission<\/strong><\/p>\n\n

Turkish students’ admission to higher education is based on a nation-wide Student Selection Examination (ÖSS). The examination is held once a year and is administered by the Student Selection and Placement Center (ÖSYM). Candidates gain access to institutions of higher education based on their composite scores consisting of the scores on the selection examination and their high school grade point averages.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Procedures and Principles about Graduate Admissions<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Graduate Admissions<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

All Turkish citizen applicants are required to take the ALES - Academic Personnel and Education Entrance Exam administered by ÖSYM (Student Selection andPlacement Center) every year, English Proficiency Exam, and an interview.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

To apply to graduate programs all the applicants shall have a bachelor’s degree and ALES quantitative not less than the minimum score which is stated in the post graduate education and teaching<\/p>\n\n\t\t\t

regulations published in the Official Newspaper dated 1st<\/sup> June 1996, No. 22683 that is issued by the university committee and the minimum score of the senate. The scores which are taken in the exams must be within the validity period from the date of the application. ALES scores are valid for 3 years. The assessments are determined by the senate provided that the score of ALES is not less than 50%.CGPA, level of English proficiency, and, if any, GRE or GMAT scores are required in the assessment and acceptance of international applicants<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Doctoral Program<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

a. All applicants are required to have a Bachelor’s degree or a Master’s degree which is admitted by the related Department of Institute.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

b. Applicants are required to have a bachelor’s degree or graduate (master’s) degree - not less than 3.00\/4.00 or equivalent.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

c. For admission into a Doctoral program, Turkish citizens must hold a Masters degree, and the minimum ALES exam score determined by the department administration, not being less than 55 in the quantitative score type required by the program applied. ALES quantitative, GRE quantitative or GMAT scores hold by the applicants shall meet the minimum score requirements stated in the post graduate education and teaching program. Each shall not be less than the minimum scores which are determined annually by the Higher Education Committee and must be above the minimum scores determined by Graduate School of Natural and Applied Sciences.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

d. The assessment and admission of international applicants to graduate programs are hold upon undergraduate and graduate CGPA and, if any, GRE or GMAT scores.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Applications to graduate programs are accepted at Graduate School of Natural and Applied Sciences and Graduate School of Social Sciences. The deadlines for applications shall not be exceeded and all requested documents shall be submitted in due time. Miscellaneous matters about admissions are announced before the beginning of each semester by the university.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

English Proficiency<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Applicants' level of English knowledge is evaluated according to the result of the English Proficiency Examination (EPE) or according to the equivalent results of other English language proficiency exams specified by the Senate. For admission into a graduate study program, the acceptable score on these exams is determined by the recommendation of the department administration and the acceptance of the Administrative Board of the Graduate School. The international applicants whose native language is English are exempted from the EPE.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

For the graduate (Master’s) program applicants, the score cannot be less than 60 out of 100 for the university EPE. EPE score is valid for one year.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

In the Interuniversity Language Proficiency Exam (ÜDS), a minimum score of 55 is required for PhD applicants or an equivalent score from English proficiency exams accepted by the Interuniversity Board. International students are also required to submit a minimum score of 55 in English, French, or German in ÜDS. The ÜDS exam taken shall be in one of the languages mentioned above other than the native language of international applicants. A corresponding score from any of the English proficiency exams determined by Interuniversity Board is also valid.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Admission of Transfer Students<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Students who have successfully accomplished at least one semester in an accredited university or in one of the departments in GSS may transfer to the graduate program with the proposal of related DI and the decision of BMGSS on condition of completing all documents before the deadline. The admission is hold according to the regulations of graduate study. In the proposal of related DI, from which courses the student will be exempted shall be included. Students transferring from other universities shall succeed in EPE or any other corresponding proficiency exam. The accreditation of courses for students transferring from universities that have a varying semester length is determined with the proposal of DI and the decision of BMGSS.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Students providing the requirements in "Graduate Admissions" and having completed successfully at least one semester of the graduate program in another university may be accepted to the doctorate program with the approval of the relevant DI and BMGSS. The applicants who apply for graduate study transfer shall sign a counseling protocol. These applicants’ course adjustments are done with the proposal of the supervisor and the approval of DI and BMGSS.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Admission to English Language Preparatory Program<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

The applicants whose level of English is found sufficient are accepted to graduate studies, but students who fail in English or did not take the English Proficiency Exam are given the maximum of one year period to improve their English proficiency level. The applicants must be successful in EPE which they take during this period or in the equivalent English proficiency exams mentioned in role given in "English Proficiency" part of this directive. A one year period of time spent on learning English is not included in the total period given for the graduate study. Students providing the mentioned requirements can register to English Language Preparatory program.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Deficiency Program<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

The deficiency program is administered for adaptation and orientation of successful students to the graduate study (Master’s) they apply for. The deficiency program cannot be more than 18 credits. Students for this program are determined by DI according to their academic success and the structure of their undergraduate course programmes.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

INTERNATIONAL  STUDENTS<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

Registration<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

The final step in the admission process is registration. Any candidate who wants to be regitered at At\u0131l\u0131m University needs to have already taken an acceptance letter from the university at first.<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

               <\/p>\n\n\t\t\t

Here are the requirements of registration:<\/p>\n\n\t\t\t

               <\/p>\n\n\t\t\t

Undergraduate (Bachelor)<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

·         Original secondary school diploma (graduation certificate)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Original secondary school transcript<\/p>\n\n\t\t\t

·         6 biometrical photos (passport size)<\/p>\n\n\t\t\t

·          Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee<\/p>\n\n\t\t\t

·          "Letter of Equivalence" stating that the secondary school education taken by the candidate is in compliance with the Turkish Education System. (It's to be taken from the Turkish Mission in home country before departure, or from the Turkish Ministry of Education -MEB- after arrival in Ankara.)<\/p>\n\n\t\t\t

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen department\/programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at At\u0131l\u0131m University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Graduate (Master)<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

·         Original undergraduate diploma (graduation certificate)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Original undergraduate transcript<\/p>\n\n\t\t\t

·         6 biometrical photos (passport size)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee<\/p>\n\n\t\t\t

·         "Letter of Recognition" stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)<\/p>\n\n\t\t\t

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at At\u0131l\u0131m University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Graduate (Doctorate)<\/strong><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

·         Original undergraduate diploma (graduation certificate)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Original undergraduate transcript<\/p>\n\n\t\t\t

·         Original master diploma (graduation certificate)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Original master transcript<\/p>\n\n\t\t\t

·         6 biometrical photos (passport size)<\/p>\n\n\t\t\t

·         Bank receipt evidencing the payment of the tuition fee<\/p>\n\n\t\t\t

·         "Letter of Recognition" (1) stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's for undergraduate level and to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)<\/p>\n\n\t\t\t

·         "Letter of Recognition" (2) stating that the university, from which the candidate was graduated, is recognized by the Turkish Council of Higher Education -YÖK-. (It's for graduate\/master level and to be taken from YÖK, after arrival in Ankara.)<\/p>\n\n\t\t\t

·         A valid certificate of English or Turkish, depending on the language of instruction in the chosen programme. (If a valid certificate is not available, the candidate should take a proficiency exam at At\u0131l\u0131m University, for English; or should take a level exam at a TÖMER center, for Turkish.)<\/p>\n\n\t\t\t

Warning:<\/strong> All the documents submitted for registration must be original. If the original of any one document is in any one language other than English or Turkish, a duly attested translation (by the Turkish Mission in home country or by a sworn translator in Turkey) in one of these two languages has to be submitted along with the original. In case the translation is from a sworn translator in Turkey, a notarial attestation is also needed on the paper\/s.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 15:59:30 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:18 [parent_id] => 3487 [lft] => 16 [rgt] => 17 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1