Atılım Üniversitesi’nde Ankara dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları anlaşmalı olduğumuz Özel Nazlı Kız Öğrenci Yurdu ve Özel Emre Erkek Öğrenci Yurdu İle karşılanmaktadır.

Ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize; güven duyacakları, evlerini aratmayan konforlu bir ortam sunan yurtlarda, öğrencilerimizin tüm gereksinimleri düşünülerek hizmet verilmektedir.

Kampus alanında öğrencilerimize yurt olanağı sağlamak için yatırımlar devam etmektedir.

Yukarıda adı geçen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Yurtlar, yurtta barınmak isteyen öğrencilerimize tavsiye edilmektedir. Bu yurtlar ulaşım kolaylığının sağlanması gayesi ile Üniversitemiz servis güzergahları göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Seçilen yurtlar ile Üniversitemiz arasında hiçbir surette hukuki bağ ve / veya menfaat ilişkisi bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

  http://www.nazlikizyurdu.com.tr

  Telefon: 0312 428 62 63 -64,  Faks: 0312 428 05 49

  http://www.emreerkekyurdu.com.tr

  Telefon: 0312 442 79 95 -96,  Faks: 0312 441 16 26App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3506 [title_tr] => Konaklama [title_en] => Accommodation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi’nde Ankara dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları anlaşmalı olduğumuz Özel Nazlı Kız Öğrenci Yurdu ve Özel Emre Erkek Öğrenci Yurdu İle karşılanmaktadır.

Ailelerinden uzakta olan öğrencilerimize; güven duyacakları, evlerini aratmayan konforlu bir ortam sunan yurtlarda, öğrencilerimizin tüm gereksinimleri düşünülerek hizmet verilmektedir.

Kampus alanında öğrencilerimize yurt olanağı sağlamak için yatırımlar devam etmektedir.

Yukarıda adı geçen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Yurtlar, yurtta barınmak isteyen öğrencilerimize tavsiye edilmektedir. Bu yurtlar ulaşım kolaylığının sağlanması gayesi ile Üniversitemiz servis güzergahları göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Seçilen yurtlar ile Üniversitemiz arasında hiçbir surette hukuki bağ ve / veya menfaat ilişkisi bulunmamaktadır. Yurtlarla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

  http://www.nazlikizyurdu.com.tr

  Telefon: 0312 428 62 63 -64,  Faks: 0312 428 05 49

  http://www.emreerkekyurdu.com.tr

  Telefon: 0312 442 79 95 -96,  Faks: 0312 441 16 26

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

The registrar's office has conducted extensive research in order to identify the student dormitories which offer the best service in order that the accommodation problems of those students who come from other cities to study at ATILIM are kept to a minimum. We aim to provide a dormitory within the campus boundaries as soon as possible.

 

Girl students at the center of the city are served with Nazlı Girl Student Dormitory.

 

Özel Nazlı Girl Student Dormitory Web Sites: http://www.nazlikizyurdu.com.tr/

Telephone: 0312 428 62 63 -64,  Fax: 0312 428 05 49

 

Male students benefit from special Emre Male Student Dormitory which in the city center and newly established.

 

Emre Male Student Dormitory Web Sites: http://www.emreerkekyurdu.com.tr/

Telephone: 0312 442 79 95 -96,  Fax: 0312 441 16 26

 

Investments continues to provide accommodation to our students within the campus.

University has no bond and / or interest with selected dormitories.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:09:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 38 [rgt] => 39 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3503] => Array ( [id] => 3503 [title_tr] => Öğrenciler İçin Genel Bilgiler [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus [lft] => 33 [rgt] => 70 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3503 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3506 [title_tr] => Konaklama [title_en] => Accommodation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde Ankara d\u0131\u015f\u0131ndan gelen ö\u011frencilerin bar\u0131nma ihtiyaçlar\u0131 anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fumuz Özel Nazl\u0131 K\u0131z Ö\u011frenci Yurdu ve Özel Emre Erkek Ö\u011frenci Yurdu \u0130le kar\u015f\u0131lanmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Ailelerinden uzakta olan ö\u011frencilerimize; güven duyacaklar\u0131, evlerini aratmayan konforlu bir ortam sunan yurtlarda, ö\u011frencilerimizin tüm gereksinimleri dü\u015fünülerek hizmet verilmektedir.<\/p>\n\n

Kampus alan\u0131nda ö\u011frencilerimize yurt olana\u011f\u0131 sa\u011flamak için yat\u0131r\u0131mlar devam etmektedir.<\/p>\n\n

Yukar\u0131da ad\u0131 geçen Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131'na ba\u011fl\u0131 Özel Yurtlar, yurtta bar\u0131nmak isteyen ö\u011frencilerimize tavsiye edilmektedir. Bu yurtlar ula\u015f\u0131m kolayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 gayesi ile Üniversitemiz servis güzergahlar\u0131 göz önünde bulundurularak seçilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Seçilen yurtlar ile Üniversitemiz aras\u0131nda hiçbir surette hukuki ba\u011f ve \/ veya menfaat ili\u015fkisi bulunmamaktad\u0131r. Yurtlarla ilgili hiçbir sorumlulu\u011fumuz bulunmamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

  http:\/\/www.nazlikizyurdu.com.tr<\/a><\/p>\n\n

  Telefon: 0312 428 62 63 -64,  Faks: 0312 428 05 49<\/p>\n\n

  http:\/\/www.emreerkekyurdu.com.tr<\/a><\/p>\n\n

  Telefon: 0312 442 79 95 -96,  Faks: 0312 441 16 26<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

The registrar's office has conducted extensive research in order to identify the student dormitories which offer the best service in order that the accommodation problems of those students who come from other cities to study at ATILIM are kept to a minimum. We aim to provide a dormitory within the campus boundaries as soon as possible.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Girl students at the center of the city are served with Nazl\u0131 Girl Student Dormitory.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Özel Nazl\u0131 Girl Student Dormitory Web Sites: http:\/\/www.nazlikizyurdu.com.tr\/<\/a><\/p>\n\n

Telephone: 0312 428 62 63 -64,  Fax: 0312 428 05 49<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Male students benefit from special Emre Male Student Dormitory which in the city center and newly established.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Emre Male Student Dormitory Web Sites: http:\/\/www.emreerkekyurdu.com.tr\/<\/a><\/p>\n\n

Telephone: 0312 442 79 95 -96,  Fax: 0312 441 16 26<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Investments continues to provide accommodation to our students within the campus.<\/p>\n\n

University has no bond and \/ or interest with selected dormitories.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:09:58 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 38 [rgt] => 39 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1