Öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca iş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, eğilimleri doğrultusunda geleceklerini planlama olanağı sağlamak, doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak, iş dünyası ile bağlantı kurmalarına destek olmak, eğitim ve becerilerini doğru bir biçimde tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan birimimiz Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası’nda hizmet vermektedir.

Özgeçmiş, önyazı oluşturma ve mülakat süreçlerinde öğrencilerin bilgilendirilmesi, örnek mülakat uygulamalarının organize edilmesi, gönüllü staj işlemlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizde gerçekleştirilen kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi birimimizin başlıca görevleridir. Ayrıca, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile sektörün öncü firmalarını bir araya getirmek amacıyla veri tabanı oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Birimimiz, aynı zamanda Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği ve mezunlarımız ile Üniversitemiz arasındaki iletişimin sürekliliğini de sağlamaktadır.

Daha fazla bigi için linki tıklayınız.

http://cpa.atilim.edu.tr/App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3510 [title_tr] => Kariyer Yönlendirme Merkezi [title_en] => Career Guidance Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca iş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, eğilimleri doğrultusunda geleceklerini planlama olanağı sağlamak, doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak, iş dünyası ile bağlantı kurmalarına destek olmak, eğitim ve becerilerini doğru bir biçimde tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan birimimiz Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası’nda hizmet vermektedir.

Özgeçmiş, önyazı oluşturma ve mülakat süreçlerinde öğrencilerin bilgilendirilmesi, örnek mülakat uygulamalarının organize edilmesi, gönüllü staj işlemlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizde gerçekleştirilen kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi birimimizin başlıca görevleridir. Ayrıca, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile sektörün öncü firmalarını bir araya getirmek amacıyla veri tabanı oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Birimimiz, aynı zamanda Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği ve mezunlarımız ile Üniversitemiz arasındaki iletişimin sürekliliğini de sağlamaktadır.

Daha fazla bigi için linki tıklayınız.

http://cpa.atilim.edu.tr/

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Career Guidance Center introduces the business life to students throughout their  educational life process. Moreover, the center build career awareness , provide the opportunity to plan their future in line with the trends, help  students to make the right choices , to help promote their skills correctly, to assist in establishing contacts with the business community and education. This ofis is located at the President’ Building.

 

The main duties of this center are, informing students to create Resume, cover letter, to become familiar with interview process, to organize the interview and to organize career events held at our university. In addition, the center works on bringing students and alumni together with the leading companies in the sector in order to develop and create a data base.

 

This center also provides a continiuos  communication between University Alumni Association and university.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:12:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 46 [rgt] => 47 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3503] => Array ( [id] => 3503 [title_tr] => Öğrenciler İçin Genel Bilgiler [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus [lft] => 33 [rgt] => 70 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3503 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3510 [title_tr] => Kariyer Yönlendirme Merkezi [title_en] => Career Guidance Center [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
\n
\n
\n
\n

Ö\u011frencilerimize e\u011fitim süreleri boyunca i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 tan\u0131tarak kariyer bilinci olu\u015fturmak, e\u011filimleri do\u011frultusunda geleceklerini planlama olana\u011f\u0131 sa\u011flamak, do\u011fru seçimler yapmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak, i\u015f dünyas\u0131 ile ba\u011flant\u0131 kurmalar\u0131na destek olmak, e\u011fitim ve becerilerini do\u011fru bir biçimde tan\u0131tmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olmak amac\u0131yla kurulmu\u015f olan birimimiz At\u0131l\u0131m Üniversitesi Rektörlük Binas\u0131’nda hizmet vermektedir.<\/p>\n<\/div>\n\n

Özgeçmi\u015f, önyaz\u0131 olu\u015fturma ve mülakat süreçlerinde ö\u011frencilerin bilgilendirilmesi, örnek mülakat uygulamalar\u0131n\u0131n organize edilmesi, gönüllü staj i\u015flemlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizde gerçekle\u015ftirilen kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi birimimizin ba\u015fl\u0131ca görevleridir. Ayr\u0131ca, ö\u011frencilerimiz ve mezunlar\u0131m\u0131z ile sektörün öncü firmalar\u0131n\u0131 bir araya getirmek amac\u0131yla veri taban\u0131 olu\u015fturulmas\u0131 ve geli\u015ftirilmesine yönelik çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam etmektedir.<\/p>\n\n

Birimimiz, ayn\u0131 zamanda At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mezunlar Derne\u011fi<\/a> ve mezunlar\u0131m\u0131z ile Üniversitemiz aras\u0131ndaki ileti\u015fimin süreklili\u011fini de sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Daha fazla bigi için linki t\u0131klay\u0131n\u0131z.<\/p>\n\n

http:\/\/cpa.atilim.edu.tr\/<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Career Guidance Center introduces the business life to students throughout their  educational life process. Moreover, the center build career awareness , provide the opportunity to plan their future in line with the trends, help  students to make the right choices , to help promote their skills correctly, to assist in establishing contacts with the business community and education. This ofis is located at the President’ Building.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

The main duties of this center are, informing students to create Resume, cover letter, to become familiar with interview process, to organize the interview and to organize career events held at our university. In addition, the center works on bringing students and alumni together with the leading companies in the sector in order to develop and create a data base.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

This center also provides a continiuos  communication between University Alumni Association and university.<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:12:18 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 46 [rgt] => 47 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1