Öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca iş yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, eğilimleri doğrultusunda geleceklerini planlama olanağı sağlamak, doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak, iş dünyası ile bağlantı kurmalarına destek olmak, eğitim ve becerilerini doğru bir biçimde tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş olan birimimiz Atılım Üniversitesi Rektörlük Binası’nda hizmet vermektedir.

Özgeçmiş, önyazı oluşturma ve mülakat süreçlerinde öğrencilerin bilgilendirilmesi, örnek mülakat uygulamalarının organize edilmesi, gönüllü staj işlemlerinin yürütülmesi ve Üniversitemizde gerçekleştirilen kariyer etkinliklerinin düzenlenmesi birimimizin başlıca görevleridir. Ayrıca, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile sektörün öncü firmalarını bir araya getirmek amacıyla veri tabanı oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Birimimiz, aynı zamanda Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği ve mezunlarımız ile Üniversitemiz arasındaki iletişimin sürekliliğini de sağlamaktadır.

Daha fazla bigi için linki tıklayınız.

http://cpa.atilim.edu.tr/