ERASMUS PROGRAMI

Öğrencilerimiz kariyerlerinin gelişmesine destek sağlayacak olan uluslararası programlara katılmaya teşvik edilirler. Üniversitemizde okuyan öğrenciler için sunulan uluslararası programlardan biri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programıdır.

Atılım Üniversitesi 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi aldıktan sonra LLP / Erasmus Programı'nı uygulamaya başlamıştır . 2007 yılında Atılım Üniversitesi  Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ödülü kazandı ve böylece programımıza staj ve ders verme hareketliliğini de eklendi.

Ocak 2012 itibariyle ,Üniversite LLP / Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa'nın 25 farklı ülkesi ile yaklaşık 110 ikili anlaşması bulunmaktadır

Atılım Universitesinin Erasmus Dışında diğer anlaşmaları da vardır;

 • Incarnate Word Universitesi , San Antonio, Texas,  ABD. Bilişim Sistemleri Mühendisliği çift diploma programı için.
 • Dortmund  Üniversitesi, Dortmund, Almanya. Öğrenci ve akademik personel değişimi için araştırma işbirliği
 • Wright State Üniversitesi, Ohio, ABD. Öğrenci ve akademik personel değişimi ve işbirliği için
 • Indiana Üniversitesi Purdue Üniversitesi (IUPIU), Indianapolis, USA.  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenci değişimi.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3515 [title_tr] => Uluslararası Programlar [title_en] => International Programs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ERASMUS PROGRAMI

Öğrencilerimiz kariyerlerinin gelişmesine destek sağlayacak olan uluslararası programlara katılmaya teşvik edilirler. Üniversitemizde okuyan öğrenciler için sunulan uluslararası programlardan biri Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği programıdır.

Atılım Üniversitesi 2004 yılında Erasmus Üniversite Beyannamesi aldıktan sonra LLP / Erasmus Programı'nı uygulamaya başlamıştır . 2007 yılında Atılım Üniversitesi  Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ödülü kazandı ve böylece programımıza staj ve ders verme hareketliliğini de eklendi.

Ocak 2012 itibariyle ,Üniversite LLP / Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa'nın 25 farklı ülkesi ile yaklaşık 110 ikili anlaşması bulunmaktadır

Atılım Universitesinin Erasmus Dışında diğer anlaşmaları da vardır;

 • Incarnate Word Universitesi , San Antonio, Texas,  ABD. Bilişim Sistemleri Mühendisliği çift diploma programı için.
 • Dortmund  Üniversitesi, Dortmund, Almanya. Öğrenci ve akademik personel değişimi için araştırma işbirliği
 • Wright State Üniversitesi, Ohio, ABD. Öğrenci ve akademik personel değişimi ve işbirliği için
 • Indiana Üniversitesi Purdue Üniversitesi (IUPIU), Indianapolis, USA.  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrenci değişimi.
) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ERASMUS PROGRAMME

 

Our students are encouraged to participate in international programs that will support the development of their careers. One of the international programs that is offered to students studying at Atılım University is ERASMUS Student Mobility which is supported by European Commission.

 

           Atılım University started to implement LLP/Erasmus Program after getting Erasmus University Charter  in 2004. The University was awarded Extended              Erasmus University Charter in 2007 so, we were allowed to take part in both in Erasmus Mobility for Placements and Teaching Staff Mobility.

 

           As of January 2012, the University has almost 110 bilateral agreements with 25 different countries in Europe  within the framework of LLP/Erasmus                    Program.

 

 

 

In Addition to Erasmus, AtılımUniversity has other agreements with;

 

 • University of Incarnate Word, San Antonio, Texas, U.S.A. for dual diploma program in Information Systems Engineering
 • University of Dortmund, Germany for students and academic staff exchange and research collaboration
 • Wright State University, Ohio, U.S.A. for student and academic staff exchange and collaboration
 • Indiana University- Purdue University (IUPIU), Indianapolis, U.S.A for student exchange at Department of Electrical and Electronics Engineering
) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:14:43 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 56 [rgt] => 57 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3503] => Array ( [id] => 3503 [title_tr] => Öğrenciler İçin Genel Bilgiler [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus [lft] => 33 [rgt] => 70 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3503 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3515 [title_tr] => Uluslararası Programlar [title_en] => International Programs [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ERASMUS PROGRAMI<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011frencilerimiz kariyerlerinin geli\u015fmesine destek sa\u011flayacak olan uluslararas\u0131 programlara kat\u0131lmaya te\u015fvik edilirler. Üniversitemizde okuyan ö\u011frenciler için sunulan uluslararas\u0131 programlardan biri Avrupa Komisyonu taraf\u0131ndan desteklenen ERASMUS Ö\u011frenci Ö\u011frenim Hareketlili\u011fi program\u0131d\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi 2004 y\u0131l\u0131nda Erasmus Üniversite Beyannamesi ald\u0131ktan sonra LLP \/ Erasmus Program\u0131'n\u0131 uygulamaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r . 2007 y\u0131l\u0131nda At\u0131l\u0131m Üniversitesi  Geni\u015fletilmi\u015f Erasmus Üniversite Beyannamesi ödülü kazand\u0131 ve böylece program\u0131m\u0131za staj ve ders verme hareketlili\u011fini de eklendi.<\/p>\n\n

Ocak 2012 itibariyle ,Üniversite LLP \/ Erasmus Program\u0131 çerçevesinde Avrupa'n\u0131n 25 farkl\u0131 ülkesi ile yakla\u015f\u0131k 110 ikili anla\u015fmas\u0131 bulunmaktad\u0131r<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Universitesinin Erasmus D\u0131\u015f\u0131nda di\u011fer anla\u015fmalar\u0131 da vard\u0131r;<\/p>\n\n

  \n\t
 • Incarnate Word Universitesi , San Antonio, Texas,  ABD. Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi çift diploma program\u0131 için.<\/li>\n\t
 • Dortmund  Üniversitesi, Dortmund, Almanya. Ö\u011frenci ve akademik personel de\u011fi\u015fimi için ara\u015ft\u0131rma i\u015fbirli\u011fi<\/li>\n\t
 • Wright State Üniversitesi, Ohio, ABD. Ö\u011frenci ve akademik personel de\u011fi\u015fimi ve i\u015fbirli\u011fi için<\/li>\n\t
 • Indiana Üniversitesi Purdue Üniversitesi (IUPIU), Indianapolis, USA.  Elektrik ve Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü'nde ö\u011frenci de\u011fi\u015fimi.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  ERASMUS PROGRAMME<\/strong><\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  Our students are encouraged to participate in international programs that will support the development of their careers. One of the international programs that is offered to students studying at At\u0131l\u0131m University is ERASMUS Student Mobility which is supported by European Commission.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

             At\u0131l\u0131m University started to implement LLP\/Erasmus Program after getting Erasmus University Charter  in 2004. The University was awarded Extended              Erasmus University Charter in 2007 so, we were allowed to take part in both in Erasmus Mobility for Placements and Teaching Staff Mobility.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

             As of January 2012, the University has almost 110 bilateral agreements with 25 different countries in Europe  within the framework of LLP\/Erasmus                    Program.<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

  In Addition to Erasmus, At\u0131l\u0131mUniversity has other agreements with;<\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   \n\t
  • University of Incarnate Word, San Antonio, Texas, U.S.A. for dual diploma program in Information Systems Engineering<\/li>\n\t
  • University of Dortmund, Germany for students and academic staff exchange and research collaboration<\/li>\n\t
  • Wright State University, Ohio, U.S.A. for student and academic staff exchange and collaboration<\/li>\n\t
  • Indiana University- Purdue University (IUPIU), Indianapolis, U.S.A for student exchange at Department of Electrical and Electronics Engineering<\/li>\n<\/ul>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:14:43 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 56 [rgt] => 57 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1