ECTS - - Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması
  • Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması,
  • Gerekli ALES puanı almış olmak
  • Niyet mektubu
  • Referans mektubu

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.