1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT101 İngiliz Edebiyat Tarihi I
3
0
7
ELIT103 Edebi Terimler ve Akımlar
3
0
7
ELIT107 İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I
3
0
4
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
ELIT105 Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım
3
0
7
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
KRY111 Kariyer Planlama
1
0
1
Toplam 16 2 31

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT102 İngiliz Edebiyat Tarihi II
3
0
7
ELIT104 Mitoloji ve Destan Geleneği
3
0
7
ELIT106 İngiltere`nin Kültürel Tarihi
3
0
7
ELIT108 İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II
3
0
4
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
Toplam 17 0 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT207 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı
3
0
6
ELIT203 Tiyatro Yazınına Giriş
3
0
5
ELIT205 Çeviri I
3
0
5
ELIT209 Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı
3
0
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Zorunlu İkinci Yabancı Dil I 3 0 4
Toplam 18 0 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT208 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı
3
0
6
ELIT204 Shakespeare I
3
0
5
ELIT206 Çeviri II
3
0
5
ELIT210 Neoklasik Dönemi İngiliz Edebiyatı
3
0
5
Alan Seçmeli 3 0 5
Zorunlu İkinci Yabancı Dil II 3 0 4
Toplam 18 0 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT303 Çağdaş Tiyatro Yazını
3
0
5
ELIT305 Shakespeare II
3
0
5
ELIT301 18. Yüzyıl İngiliz Romanı
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Zorunlu İkinci Yabancı Dil III 3 0 4
Toplam 18 0 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT304 Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri
3
0
5
ELIT302 19. Yüzyıl Romanı
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Zorunlu İkinci Yabancı Dil IV 3 0 4
Toplam 18 0 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ELIT405 Seminer
3
0
5
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
ELIT403 Edebi Teoriye Giriş
3
0
7
ELIT401 20. Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 17 0 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
ELIT404 Modern Edebi Teori ve Eleştiri
3
0
7
ELIT406 Mezuniyet Projesi
3
0
5
ELIT402 20. yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Romanı
3
0
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 14 0 30