ELIT103 - Edebi Terimler ve Akımlar (3 + 0) 7

Çeşitli edebi türlerin tanımları, örnekleri, analizleri ve edebiyat akımlarına genel bir bakış.

ELIT107 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma I (3 + 0) 4

Zaman kipleri, dilek kipleri, edilgen yapı, sayılabilir ve sayılamaz isimler, belirteçler, paragraf ve makale yazımı.

ELIT105 - Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım (3 + 0) 7

Akademik paragraf ve kompozisyonların genel özellikleri, organizasyon açısından anlaşılır, cümlelerin birbiriyle tutarlı ve uyumlu olduğu paragraflar ve kompozisyonlar ve belirli bir konu hakkında araştırma yapma becerisini kazanıp MLA alıntılama tekniğinin temel kurallarını öğrenme.

ELIT101 - İngiliz Edebiyat Tarihi I (3 + 0) 7

İlk çağlar; Ortaçağ; 16. yüzyıl; Sone geleneği; 17. Yüzyıl; John Milton.

ELIT106 - İngiltere`nin Kültürel Tarihi (3 + 0) 7

Britanya?nın Anglo-Saxon döneminden 20. yüzyıla kadar geçen süre içindeki politik, kültürel, toplumsal, entellektüel ve ekonomik tarihi.

ELIT108 - İleri İngilizce Dilbilgisi ve Yazma II (3 + 0) 4

Cümle yapısı, zarf cümlecikleri, isim cümlecikleri, sıfat cümlecikleri, cümle çeşitleri, cümleleri ögelerine ayırma, makale türleri.

ELIT104 - Mitoloji ve Destan Geleneği (3 + 0) 7

Yunan ve Roma mitolojisi, Homeros`un İlyada ve Odisea`sı.

ELIT102 - İngiliz Edebiyat Tarihi II (3 + 0) 7

Ders dört ana edebiyat dönemi: Restorasyon, Romantik, Viktorya ve 20. yüzyıl.

ELIT203 - Tiyatro Yazınına Giriş (3 + 0) 5

Tiyatro yazını ve tiyatro, tiyatro tarihi değerlendirmesi, tiyatro yazını ögeleri ve tiyatro yazını örnekleri.

ELIT207 - Ortaçağ İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

Anglo-Saxon dönemi eserleri: Destan türü; Anglo-Norman dönemi eserleri: Romans türü; Geç Orta Çağ dönemi: Rüya şiirleri, fabliyo, hagiografi.

ELIT205 - Çeviri I (3 + 0) 5

İngilizce'den Türkçe'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi; kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması; karmaşık cümle yapılarının bulunduğu bağlam içinde incelenmesi ve karşılaştırılması.

ELIT209 - Rönesans Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Rönesans döneminin ünlü yazar ve şairleri, Wyatt, Surrey, Sidney, Shakespeare ve Spenser?ın yapıtları.

ELIT211 - Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat (3 + 0) 5

Bilim kurgu ve Fantazi türlerinin tarihsel gelişimi, farklı metinlerin incelenmesi

ELIT212 - Kısa Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

ELIT314 - Seyahat Edebiyatı (3 + 0) 5

Seyahat edebiyatı genel tanıtımı, gerçek dünyaya yolculuk, bireyin özüne yolculuk, 19. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, kadın seyahat yazını, 20. yüzyıl İngiliz seyahat edebiyatı, sömürge sonrası seyahat edebiyatı

ELIT318 - Gotik Geleneği (3 + 0) 5

İngiliz gotik edebiyat geleneğinin 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan döneminin seçilen eserler ışığında ve teorik makaleler yardımı ile anlaşılması.

ELIT323 - Şiirde Belli Başlı Temalar (3 + 0) 5

Şiirde ölüm, Carpe Diem, ölümsüzlük, aşk, masumiyet ve deneyim, zaman ve değişim, evlilik, vatanseverlik, doğa ve kır yaşamı, endüstrileşme ve şehir, savaş konuları.

ELIT331 - Kültür Çalışmalarında Şiddet Teması (3 + 0) 5

Şiddet temasını öykü, film, tiyatro gibi farklı edebi türlerde işleyen eserler.

ELIT333 - Amerikan Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

Amerikan tiyatrosunun tarihsel gelişimi ve belli başlı yazarların oyunlarının analizi.

ELIT334 - Amerikan Edebiyatı (3 + 0) 5

Bu dersin amacı öğrencilerin 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar yazılmış seçili Amerikan edebiyatı eserlerini tarihi, toplumsal ve politik olaylar ışığı altında anlamalarını sağlamaktır.

ELIT336 - Drama ve Performans (3 + 0) 5

Britanya tiyatrosunun 1950`li yıllardan 1980`li yıllara kadar geçen süre içerisindeki özelliklerinin tarihi, toplumsal ve politik bağlamda incelenmesi.

ELIT339 - 17. Yüzyıl İngiliz Şiiri (3 + 0) 5

Döneme ait genel bilgi: B. Jonson, T. Carew, J. Suckling, R. Herrick, R. Lovelace, J. Donne, G. Herbert, H. Vaughan, A. Marvell gibi dönem şairlerinin eserlerinden oluşan seçkinin incelenmesi.

ELIT412 - Sömürge Sonrası Edebiyatı (3 + 0) 5

Sömürge dönemi ve sonrasında gelen bağımsızlık dönemi ile ilgili konuları içeren örnek edebi metinler.

ELIT415 - Kadın Yazarlar (3 + 0) 5

İngiliz kadın yazarların eserlerinden örneklerin irdelenmesi ve kadın edebiyatının gelişim süreci.

ELIT437 - Psikoloji ve Edebiyat (3 + 0) 5

Öyküleri Freud ve Jung`un kuram ve kavramlarıyla psikanalitik açıdan inceleme.

ELIT429 - Edebiyat ve Şehir (3 + 0) 5

Roman, kısa roman, öykü, düz yazı ve şiir gibi türlerde şehir vurgusu.

ELIT430 - Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat (3 + 0) 5

Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ataerkil sistem, feminizm.

ELIT433 - Mizah (3 + 0) 5

İngiliz sinema ve televizyon dizilerindeki mizah kavramını sosyal, kültürel, politik ve psikolojik açılardan inceleyen öncü filmler ve televizyon dizilerinden oluşan bir seçki.

ELIT213 - Öykü (3 + 0) 5

Kurgu ögeleri, kısa öykü tanımı ve çeşitli eserlerin incelenmesi.

ELIT322 - Romanda Temel Akımlar (3 + 0) 5

Romanda temel akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık.

ELIT420 - Absürd Edebiyat (3 + 0) 5

Varoluşçuluk, absürd felsefesi, edebi örnekler.

ELIT427 - Karşılaştırmalı Edebiyat (3 + 0) 5

Batı ve batı-dışı ülkelerden seçkin yazarların kısa hikayelerinden geniş bir seçki

ELIT316 - İngiliz Edebiyatı ve Çeviri (3 + 0) 5

İngiliz Edebiyatından, özellikle roman ve kısa öykülerden seçilmiş metinlerin/pasajların çevirilerinin yapılması; çevirilecek metinlerin dil ve edebi unsurlar açısından incelenmesi; yazın çevirisiyle ilgili makaleler ve örnek çevirilerin okunması ve incelenmesi.

ELIT210 - Neoklasik Dönemi İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 5

Restorasyon ve aydınlanma çağı yazarlarının eserleri.

ELIT204 - Shakespeare I (3 + 0) 5

Shakespeare metinlerinin dramatik, tarihsel, sosyal ve politik açıları; komedi ve romans oyunlarından seçilen metinlerin okunması ve analizi.

ELIT206 - Çeviri II (3 + 0) 5

Türkçe'den İngilizce'ye çeşitli metinlerin çevrilmesi; kaynak ve hedef dillerin özellikle dilbilgisi açısından karşılaştırılması; karmaşık cümle yapılarının bulunduğu bağlam içinde incelenmesi ve karşılaştırılması.

ELIT208 - 17. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı (3 + 0) 6

17. yüzyıl İngiltere`si hakkında temel bilgiler: edebi, sosyal, kültürel, tarihi oluşumlar ve akımlar.

ELIT312 - Shakespeare Çalışmaları (3 + 0) 5

Shakespeare`in oyunlarının başka sanatsal ortamlardaki yansımaları.

ELIT319 - Çağdaş Amerikan Romanı (3 + 0) 5

1945`lerden bu yana Amerika Birleşik Devletleri romanı.

ELIT341 - Edebiyat ve Film (0 + 0) 6

Edebiyat ve sinema ilişkisinin incelenmesi.

ELIT434 - Görsel Kültür (3 + 0) 6

Sanat eserleri ve edebi eserler arasındaki ilişki.

ELIT317 - Yazında Realizm ve Natüralizm (3 + 0) 5

Romanda Temel Akımlar: Gerçekçilik ve Doğalcılık

ELIT321 - Edebi Türlerde Temel Konular (3 + 0) 5

Farklı edebi türlerin incelenmesi.

ELIT324 - Edebiyatta Temel Konular (3 + 0) 6

Bu ders edebiyatta başlıca konu ve temaları içermektedir.

ELIT329 - Sinemada Shakespeare (3 + 0) 5

Shakespeare`in oynlarının sinemadaki yansımaları.

ELIT417 - Edebiyatta Postmodernizm (3 + 0) 5

İngiliz ve Amerikan Edebiyatında postmodern öğeler.

ELIT419 - Edebiyata Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Sosyal Bilimlerin farklı alanlarıyla edebiyat arasındaki ilişki.

ELIT301 - 18. Yüzyıl İngiliz Romanı (3 + 0) 6

18. yüzyıl İngiliz roman türü ve gelişimi, 18. yüzyıl İngiliz roman örnekleri.

ELIT303 - Çağdaş Tiyatro Yazını (3 + 0) 5

20. yüzyıl Britanya tiyatrosunun seçili oyunlarını özellikle türe ait özellikleri ve her bir oyunun bağlı olduğu tiyatro hareketi çerçevesinde anlaşılması.

ELIT305 - Shakespeare II (3 + 0) 5

Shakespeare`in tragedyaları ve bu türdeki oyunların analizinin yapılarak Shakespeare tiyatro geleneğini incelenmesi.

ELIT302 - 19. Yüzyıl Romanı (3 + 0) 6

Tarihsel, kültürel ve edebi bağlam; Bronte kardeşler, Charles Dickens, George Eliot ve Thomas Hardy gibi önemli 19. yüzyıl İngiliz roman yazarlarının okunması ve incelenmesi.

ELIT304 - Romantik ve 19. Yüzyıl Şiiri (3 + 0) 5

Romantik Akım ve Romantik şiir, Viktorya dönemi şiiri.

ELIT401 - 20. Yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Şiiri (3 + 0) 7

20. yüzyıl başından günümüze tarihsel, kültürel, edebi bağlam; modern İngiliz şiirindeki başlıca akımlar, eğilimler, şairler ve şiirler.

ELIT405 - Seminer (3 + 0) 5

Araştırma teknikleri ve akademik bildiri yazma kuralları.

ELIT403 - Edebi Teoriye Giriş (3 + 0) 7

Antik Çağdan 20. yüzyıl başına kadar Edebi Teori.

ELIT406 - Mezuniyet Projesi (3 + 0) 5

ELIT 405 Seminer dersinde öğrenilen yeteneklerin, araştırma ve akademik yazım kuralları dahilinde kullanılarak basım ve/veya sunum için akademik bir araştırmanın yapılması.

ELIT402 - 20. yüzyıl ve Çağdaş İngiliz Romanı (3 + 0) 7

Modernist ve postmodernist roman.

ELIT404 - Modern Edebi Teori ve Eleştiri (3 + 0) 7

20. yüzyılda edebi eleştiri çeşitleri, kazanımları ve gelişimi