• İleri derecede okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerine sahip,
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Batı kültürü alanında kapsamlı bilgiye sahip ve kültürler arası ilişkilere hakim,
  • Akademik çalışmalarında uluslararası bilimsel ölçütleri uygulayan, araştırma teknikleri ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak bir edebiyat eserini yorumlama ve/veya üretme yetisine sahip,
  • Bireysel çalışmaları ve/veya ekip çalışmalarını akademik sorumluluk ve disiplin çerçevesinde iş yaşamında yürütebilen,
  • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan ve uygulayan bireyler yetiştirmektir.