• İleri derecede okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerine sahip,
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Batı kültürü alanında ve kültürlerarası ilişkiler konusunda kapsamlı bilgiye sahip, 
  • Akademik çalışmalarında uluslararası bilimsel ölçütleri uygulayan, araştırma tekniklerini ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanarak bir edebiyat eserini inceleme ve yorumlama yetisine sahip, 
  • Çalışma hayatında, bireysel ve ekip çalışmalarını sorumlulukla ve disiplinli bir biçimde sürdürebilen, 
  • Yaşam boyu öğrenmenin önemini ve gerekliliğini kavramış bireyler yetiştirmektir.