• Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak.
 • Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek.
 • İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.
 • İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.
 • Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek.
 • Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak.
 • Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak.
 • Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek.
 • Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak.
 • Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
 • Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek.


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3915 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 • Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak.
 • Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek.
 • İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.
 • İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.
 • Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek.
 • Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak.
 • Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak.
 • Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek.
 • Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak.
 • Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
 • Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek.
) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 35 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-24 14:27:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => 1655 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ogretim-amaclari-1532442434 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 35 [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [url] => enlit [type] => ) ) [pages] => Array ( [1655] => Array ( [id] => 1655 [title_tr] => Lisans Programları [parent_id] => [site_id] => 35 [external_link] => javascript:; [lft] => 11 [rgt] => 22 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 1655 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3915 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 • Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konu\u015fma ve yazmay\u0131 etkin bir biçimde kullanabilmek.<\/li>\n\t
 • \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 hakk\u0131nda kapsaml\u0131 teorik bilgiye sahip olmak.<\/li>\n\t
 • Edebiyat kuramlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi sahibi olmak ve bu kuramlar\u0131 çe\u015fitli edebi metinlere uygulayabilmek.<\/li>\n\t
 • \u0130ngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.<\/li>\n\t
 • \u0130ngiliz edebiyat\u0131n\u0131, farkl\u0131 dönem ve türlerden çe\u015fitli eserler arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla di\u011fer edebiyatlarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131p ba\u011f kurabilmek.<\/li>\n\t
 • \u0130ngiliz kültürünü di\u011fer kültürlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131p ba\u011f kurabilmek.<\/li>\n\t
 • Alana ili\u015fkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.<\/li>\n\t
 • Yarat\u0131c\u0131, ele\u015ftirel ve analitik dü\u015fünme yeteneklerini edinmek.<\/li>\n\t
 • Akademik bir ara\u015ft\u0131rman\u0131n nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ö\u011frenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131 do\u011frultusunda kullanmak.<\/li>\n\t
 • Mesleki etik de\u011ferleri edinmek ve bu de\u011ferleri ara\u015ft\u0131rma ve üretim sürecinde kullanmak.<\/li>\n\t
 • Farkl\u0131 alanlardan çe\u015fitli metinleri \u0130ngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den \u0130ngilizce’ye çevirebilmek.<\/li>\n\t
 • Bireysel çal\u0131\u015fmalar ve grup projeleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla sorumluluk duygusu kazanarak i\u015f ya\u015fam\u0131na haz\u0131rlanmak.<\/li>\n\t
 • Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, ele\u015ftirel ve teorik gibi çe\u015fitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.<\/li>\n\t
 • Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parças\u0131 olabilmek.<\/li>\n<\/ul>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 35 [start] => [end] => [created_at] => 2018-07-24 14:27:34 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => 1655 [lft] => 20 [rgt] => 21 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => program-ogretim-amaclari-1532442434 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 35 [url] => enlit [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 85 [rgt] => 86 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 35 [url] => enlit [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 85 [rgt] => 86 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1