• Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak.
 • Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek.
 • İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak.
 • İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek.
 • Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek.
 • Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek.
 • Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak.
 • Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak.
 • Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek.
 • Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak.
 • Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek.
 • Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek.