Neden Atılım Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumalıyım?

1997 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Atılım Üniversitesi’nin kurucu fakülteleri arasında bulunmaktadır ve eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamıştır. Misyonumuz, akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmektir.

Lisans programının yanı sıra İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanındaki tezli/tezsiz yüksek lisans İngilizce bilgisine sahip tüm Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri mezunlarına açıktır. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında açılan İngiliz Kültürü ve Edebiyatı doktora programı, İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Programın amacı bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir.

Kurulduğu tarihten itibaren akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu amacını yerine getirebilmek için yenilik ve düzenlemelere gitmekten kaçınmamaktadır.

Deneyimli ve alanlarında uzman akademik kadromuz ile değişime, yeniliğe açık disiplinler arası ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerindendir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, deneyimli, donanımlı ve başarılı akademik kadroya sahiptir. Disiplinler arası çalışmaya elverişli, yenilikçi, farklı konularda uzmanlaşmaya olanak sağlayabilecek ders programlarına sahiptir.

Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek lisans ve doktora programlarına da sahip olan Bölümümüz uluslararası öğrenciler tarafından da çok rağbet görmektedir ve her dönem çok sayıda uluslararası öğrenci bölümümüze gelmektedir.

Bölümümüzde öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için her dönem sonunda düzenli olarak bir ölçme ve değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Her bir ders için dönem sonunda uygulanan ders öğrenme çıktıları anketine ek olarak Atılım Üniversitesi tarafından tüm öğrencilere Atılım Akademik Sistem (ATACS) aracılığıyla uygulanan Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, mezun durumundaki son sınıf öğrencilerine uygulanan program çıktıları anketleri, işveren anketleri ve mezun anketleri verilmektedir. Bu anketlerin değerlendirmeleri sonucunda Bölüm öğretim amaçlarına ne derece ulaşıldığı izlenmekte ve her yıl bu sonuçlar doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Bölüm olarak bilimsel ve kültürel etkinliklere çok önem vermekte ve öğrencileri yapılan aktivitelere katılmalarını teşvik etmektedir. Bölümümüz öğrenci kulübü olan İDEA ile de hem kültürel hem de bilimsel aktiviteler yapılmaktadır.

Yurtdışında eğitim (Erasmus Programıyla Avrupa’da) ve Çift anadal ve yandal fırsatları (Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde) olan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilere bu konularda çok yardımcı olmakta ve teşvik etmektedir. Bu nedenle bölümümüzde Erasmus ile Avrupa’ya eğitime giden ve Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı olan çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır.

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 8 tam zamanlı akademisyen ve dönemlik ihtiyaca göre 3-4 yarı zamanlı akademisyen çalışmaktadır. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir. 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aşağıda belirtilen üniversitelerle Erasmus Öğrenci Değişim ve bunlara ek olarak Lund Üniversitesi ve Strasburg Üniversitesi ile Personel Hareketliliği anlaşmaları bulunmaktadır. 

 • University of Economy in Byzdgoszcz POLONYA
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen BULGARİSTAN
 • Universite Rennes 2 FRANSA
 • Transilvania University of Brasov ROMANYA
 • Acquisition Universitat Roviar I Virgili İSPANYA
 • Universitatea din Craiova ROMANYA
 • University of Oradea ROMANYA
 • Ventspils University College  LETONYA
 • Universita degli Studi di Foggia İTALYA
 • Universidad Autonoma De Madrid İSPANYA
 • Azerbaijan State Oil and Industry University AZERBAYCAN
 • Azerbaijan University of Languages  AZERBAYCAN

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezuniyet sonrası geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı bulan (%98 istihdam) öğrencilerimizin çalışabilecek kurum ve kuruluşlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Dış ilişkiler ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışma,
 • Medya sektöründe çalışma (editörlük, gazeteler, dergiler, yayınevleri, TV),
 • Film sektöründe çalışma,
 • Tiyatrolarda dramaturg olarak çalışma,
 •  Bankalar, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerin dış ilişkiler bölümlerinde görev alma

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

Akreditasyon nedir?

Eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan ve aynı zamanda Avrupa’nın yükseköğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan bir kuruluştur. FEDEK, 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Ortak Eğitim Uygulaması öğrenci iken sektör deneyimi kazanma fırsatı yaratan bir işbirliği programıdır. Eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 2019-2020 Bahar Döneminde COOP programına başlayarak öğrencilerimizin iş dünyası ile eğitim hayatlarını birleştirmelerini sağlayacaktır.