Neden Atılım Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumalıyım?

1997 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Atılım Üniversitesi’nin kurucu fakülteleri arasında bulunmaktadır ve eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamıştır. Misyonumuz, akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmektir.

Lisans programının yanı sıra İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanındaki tezli/tezsiz yüksek lisans İngilizce bilgisine sahip tüm Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri mezunlarına açıktır. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında açılan İngiliz Kültürü ve Edebiyatı doktora programı, İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Programın amacı bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir.

Kurulduğu tarihten itibaren akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu amacını yerine getirebilmek için yenilik ve düzenlemelere gitmekten kaçınmamaktadır.

Deneyimli ve alanlarında uzman akademik kadromuz ile değişime, yeniliğe açık disiplinler arası ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerindendir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, deneyimli, donanımlı ve başarılı akademik kadroya sahiptir. Disiplinler arası çalışmaya elverişli, yenilikçi, farklı konularda uzmanlaşmaya olanak sağlayabilecek ders programlarına sahiptir.

Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek lisans ve doktora programlarına da sahip olan Bölümümüz uluslararası öğrenciler tarafından da çok rağbet görmektedir ve her dönem çok sayıda uluslararası öğrenci bölümümüze gelmektedir.

Bölümümüzde öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için her dönem sonunda düzenli olarak bir ölçme ve değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Her bir ders için dönem sonunda uygulanan ders öğrenme çıktıları anketine ek olarak Atılım Üniversitesi tarafından tüm öğrencilere Atılım Akademik Sistem (ATACS) aracılığıyla uygulanan Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, mezun durumundaki son sınıf öğrencilerine uygulanan program çıktıları anketleri, işveren anketleri ve mezun anketleri verilmektedir. Bu anketlerin değerlendirmeleri sonucunda Bölüm öğretim amaçlarına ne derece ulaşıldığı izlenmekte ve her yıl bu sonuçlar doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Bölüm olarak bilimsel ve kültürel etkinliklere çok önem vermekte ve öğrencileri yapılan aktivitelere katılmalarını teşvik etmektedir. Bölümümüz öğrenci kulübü olan İDEA ile de hem kültürel hem de bilimsel aktiviteler yapılmaktadır.

Yurtdışında eğitim (Erasmus Programıyla Avrupa’da) ve Çift anadal ve yandal fırsatları (Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde) olan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilere bu konularda çok yardımcı olmakta ve teşvik etmektedir. Bu nedenle bölümümüzde Erasmus ile Avrupa’ya eğitime giden ve Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı olan çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır.

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 8 tam zamanlı akademisyen ve dönemlik ihtiyaca göre 3-4 yarı zamanlı akademisyen çalışmaktadır. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir. 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aşağıda belirtilen üniversitelerle Erasmus Öğrenci Değişim ve bunlara ek olarak Lund Üniversitesi ve Strasburg Üniversitesi ile Personel Hareketliliği anlaşmaları bulunmaktadır. 

 • University of Economy in Byzdgoszcz POLONYA
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen BULGARİSTAN
 • Universite Rennes 2 FRANSA
 • Transilvania University of Brasov ROMANYA
 • Acquisition Universitat Roviar I Virgili İSPANYA
 • Universitatea din Craiova ROMANYA
 • University of Oradea ROMANYA
 • Ventspils University College  LETONYA
 • Universita degli Studi di Foggia İTALYA
 • Universidad Autonoma De Madrid İSPANYA
 • Azerbaijan State Oil and Industry University AZERBAYCAN
 • Azerbaijan University of Languages  AZERBAYCAN

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezuniyet sonrası geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı bulan (%98 istihdam) öğrencilerimizin çalışabilecek kurum ve kuruluşlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Dış ilişkiler ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışma,
 • Medya sektöründe çalışma (editörlük, gazeteler, dergiler, yayınevleri, TV),
 • Film sektöründe çalışma,
 • Tiyatrolarda dramaturg olarak çalışma,
 •  Bankalar, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerin dış ilişkiler bölümlerinde görev alma

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

Akreditasyon nedir?

Eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan ve aynı zamanda Avrupa’nın yükseköğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan bir kuruluştur. FEDEK, 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Ortak Eğitim Uygulaması öğrenci iken sektör deneyimi kazanma fırsatı yaratan bir işbirliği programıdır. Eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 2019-2020 Bahar Döneminde COOP programına başlayarak öğrencilerimizin iş dünyası ile eğitim hayatlarını birleştirmelerini sağlayacaktır.

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4742 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Neden Atılım Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumalıyım?

1997 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Atılım Üniversitesi’nin kurucu fakülteleri arasında bulunmaktadır ve eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamıştır. Misyonumuz, akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmektir.

Lisans programının yanı sıra İngiliz Kültürü ve Edebiyatı alanındaki tezli/tezsiz yüksek lisans İngilizce bilgisine sahip tüm Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri mezunlarına açıktır. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde 2010 yılında açılan İngiliz Kültürü ve Edebiyatı doktora programı, İngiliz edebiyatı ve kültürü alanında yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları kapsamaktadır. Programın amacı bu alanda yapılan araştırmaları bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün düşünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir.

Kurulduğu tarihten itibaren akademik açıdan başarılı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile batı kültürüne hâkim öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu amacını yerine getirebilmek için yenilik ve düzenlemelere gitmekten kaçınmamaktadır.

Deneyimli ve alanlarında uzman akademik kadromuz ile değişime, yeniliğe açık disiplinler arası ve zengin müfredatımızla Türkiye’nin en seçkin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerindendir.

Sizin diğer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklarınız neler?

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, deneyimli, donanımlı ve başarılı akademik kadroya sahiptir. Disiplinler arası çalışmaya elverişli, yenilikçi, farklı konularda uzmanlaşmaya olanak sağlayabilecek ders programlarına sahiptir.

Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek lisans ve doktora programlarına da sahip olan Bölümümüz uluslararası öğrenciler tarafından da çok rağbet görmektedir ve her dönem çok sayıda uluslararası öğrenci bölümümüze gelmektedir.

Bölümümüzde öğretim amaçlarına ulaşıldığını belirlemek ve belgelemek için her dönem sonunda düzenli olarak bir ölçme ve değerlendirme süreci uygulanmaktadır. Her bir ders için dönem sonunda uygulanan ders öğrenme çıktıları anketine ek olarak Atılım Üniversitesi tarafından tüm öğrencilere Atılım Akademik Sistem (ATACS) aracılığıyla uygulanan Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, mezun durumundaki son sınıf öğrencilerine uygulanan program çıktıları anketleri, işveren anketleri ve mezun anketleri verilmektedir. Bu anketlerin değerlendirmeleri sonucunda Bölüm öğretim amaçlarına ne derece ulaşıldığı izlenmekte ve her yıl bu sonuçlar doğrultusunda iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Bölüm olarak bilimsel ve kültürel etkinliklere çok önem vermekte ve öğrencileri yapılan aktivitelere katılmalarını teşvik etmektedir. Bölümümüz öğrenci kulübü olan İDEA ile de hem kültürel hem de bilimsel aktiviteler yapılmaktadır.

Yurtdışında eğitim (Erasmus Programıyla Avrupa’da) ve Çift anadal ve yandal fırsatları (Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde) olan İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilere bu konularda çok yardımcı olmakta ve teşvik etmektedir. Bu nedenle bölümümüzde Erasmus ile Avrupa’ya eğitime giden ve Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı olan çok sayıda öğrencimiz bulunmaktadır.

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin eğitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.

Akademisyen başına düşen öğrenci sayısı ya da oranı nedir? Ve bu önemli midir?

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 8 tam zamanlı akademisyen ve dönemlik ihtiyaca göre 3-4 yarı zamanlı akademisyen çalışmaktadır. Zorunlu dersler, o senenin kayıtlı tüm öğrencilerini kapsamaktadır. Ayrıca, her bölüm üyesi belli bir kısım öğrencinin akademik danışmanlığını yürütmektedir. Bu sayı, öğretim üyesinin diğer iş yükleri (verdiği dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu şekilde akademik danışmanlar öğrencilerine yeterli vakti ayırabilmekte ve öğrencilerin akademik gidişatını sağlıklı bir biçimde takip edebilmektedir. Bu açılardan bakıldığında öğrenci-akademisyen oranının etkin bir biçimde düzenlendiği söylenebilir. 

Erasmus dışında yurt dışı başka bağlantınız var mı?

Atılım Üniversitesi Erasmus + Değişim Programı kapsamındadır. Erasmus+ kapsamında 63 farklı ülkeden 582 öğrenci Atılım Üniversite’sini tercih etmiştir.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aşağıda belirtilen üniversitelerle Erasmus Öğrenci Değişim ve bunlara ek olarak Lund Üniversitesi ve Strasburg Üniversitesi ile Personel Hareketliliği anlaşmaları bulunmaktadır. 

 • University of Economy in Byzdgoszcz POLONYA
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen BULGARİSTAN
 • Universite Rennes 2 FRANSA
 • Transilvania University of Brasov ROMANYA
 • Acquisition Universitat Roviar I Virgili İSPANYA
 • Universitatea din Craiova ROMANYA
 • University of Oradea ROMANYA
 • Ventspils University College  LETONYA
 • Universita degli Studi di Foggia İTALYA
 • Universidad Autonoma De Madrid İSPANYA
 • Azerbaijan State Oil and Industry University AZERBAYCAN
 • Azerbaijan University of Languages  AZERBAYCAN

Atılım Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne anlaşma ağını genişletmektedir.

Mezunlarınız nerelerde çalışıyor?

Mezuniyet sonrası geniş bir yelpazede iş bulma fırsatı bulan (%98 istihdam) öğrencilerimizin çalışabilecek kurum ve kuruluşlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Üniversitelerde okutmanlık veya akademisyenlik,
 • MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya  dershanelerde İngilizce öğretmenliği,
 • Eğitim danışmanlığı,
 • Dış ilişkiler ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışma,
 • Medya sektöründe çalışma (editörlük, gazeteler, dergiler, yayınevleri, TV),
 • Film sektöründe çalışma,
 • Tiyatrolarda dramaturg olarak çalışma,
 •  Bankalar, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerin dış ilişkiler bölümlerinde görev alma

Yurt dışında çalışan mezununuz var mı?

Yurtdışına yüksek lisans yapmak amacıyla giden mezunlarımız bulunmaktadır.

Akreditasyon nedir?

Eğitim kalitesinin güvence altına alınmasını sağlayan bir süreçtir. FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği),Yüksek Öğretim Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan ve aynı zamanda Avrupa’nın yükseköğretimde kalite güvence kuruluşu CEENQA’ya tam üye olan bir kuruluştur. FEDEK, 2018-2019 değerlendirme döneminde yaptığı genel değerlendirme sonucunda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün Lisans Programını 24 Şubat 2019 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite etmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Ortak Eğitim Uygulaması öğrenci iken sektör deneyimi kazanma fırsatı yaratan bir işbirliği programıdır. Eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim modelidir. Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Eğitim modelinin amacı, iş dünyası ve eğitim hayatını entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yetiştirmektir. Bu nedenle İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 2019-2020 Bahar Döneminde COOP programına başlayarak öğrencilerimizin iş dünyası ile eğitim hayatlarını birleştirmelerini sağlayacaktır.

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 35 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-18 11:37:33 [updated_at] => 2019-07-18 11:38:42 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fedek-akreditasyonu-1528789411 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 26 [name_tr] => Fen-Edebiyat Fakültesi [url] => artsci [type] => ) [1] => Array ( [id] => 35 [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [url] => enlit [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4742 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Neden At\u0131l\u0131m Üniversitesinde \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 okumal\u0131y\u0131m?<\/strong><\/p>\n\n

1997 y\u0131l\u0131nda kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin kurucu fakülteleri aras\u0131nda bulunmaktad\u0131r ve e\u011fitim-ö\u011fretime ayn\u0131 y\u0131l kurulan \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü ile ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Misyonumuz, akademik aç\u0131dan ba\u015far\u0131l\u0131, \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 ve Bat\u0131 kültürüne hâkim ö\u011frenciler yeti\u015ftirmektir.<\/p>\n\n

Lisans program\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u0130ngiliz Kültürü ve Edebiyat\u0131 alan\u0131ndaki tezli\/tezsiz yüksek lisans \u0130ngilizce bilgisine sahip tüm Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri mezunlar\u0131na aç\u0131kt\u0131r. At\u0131l\u0131m Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Anabilim Dal\u0131 bünyesinde 2010 y\u0131l\u0131nda aç\u0131lan \u0130ngiliz Kültürü ve Edebiyat\u0131 doktora program\u0131, \u0130ngiliz edebiyat\u0131 ve kültürü alan\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015f ve yap\u0131lmakta olan çal\u0131\u015fmalar\u0131 kapsamaktad\u0131r. Program\u0131n amac\u0131 bu alanda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 bilimsel kurallara uygun bir biçimde, özgün dü\u015fünceler üretmede kullanabilen mezunlar vermektir.<\/p>\n\n

Kuruldu\u011fu tarihten itibaren akademik aç\u0131dan ba\u015far\u0131l\u0131, \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 ile bat\u0131 kültürüne hâkim ö\u011frenciler yeti\u015ftirmeyi amaçlayan \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü, bu amac\u0131n\u0131 yerine getirebilmek için yenilik ve düzenlemelere gitmekten kaç\u0131nmamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Deneyimli ve alanlar\u0131nda uzman akademik kadromuz ile de\u011fi\u015fime, yenili\u011fe aç\u0131k disiplinler aras\u0131 ve zengin müfredat\u0131m\u0131zla Türkiye’nin en seçkin \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 bölümlerindendir.<\/p>\n\n

Sizin di\u011fer üniversitelerin, fakültelerinden ve bölümlerinden farklar\u0131n\u0131z neler?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü, deneyimli, donan\u0131ml\u0131 ve ba\u015far\u0131l\u0131 akademik kadroya sahiptir. Disiplinler aras\u0131 çal\u0131\u015fmaya elveri\u015fli, yenilikçi, farkl\u0131 konularda uzmanla\u015fmaya olanak sa\u011flayabilecek ders programlar\u0131na sahiptir.<\/p>\n\n

Lisans e\u011fitiminin yan\u0131 s\u0131ra Yüksek lisans ve doktora programlar\u0131na da sahip olan Bölümümüz uluslararas\u0131 ö\u011frenciler taraf\u0131ndan da çok ra\u011fbet görmektedir ve her dönem çok say\u0131da uluslararas\u0131 ö\u011frenci bölümümüze gelmektedir.<\/p>\n\n

Bölümümüzde ö\u011fretim amaçlar\u0131na ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirlemek ve belgelemek için her dönem sonunda düzenli olarak bir ölçme ve de\u011ferlendirme süreci uygulanmaktad\u0131r. Her bir ders için dönem sonunda uygulanan ders ö\u011frenme ç\u0131kt\u0131lar\u0131 anketine ek olarak At\u0131l\u0131m Üniversitesi taraf\u0131ndan tüm ö\u011frencilere At\u0131l\u0131m Akademik Sistem (ATACS) arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla uygulanan Ders ve Ö\u011fretim Eleman\u0131 De\u011ferlendirme Anketi, mezun durumundaki son s\u0131n\u0131f ö\u011frencilerine uygulanan program ç\u0131kt\u0131lar\u0131 anketleri, i\u015fveren anketleri ve mezun anketleri verilmektedir. Bu anketlerin de\u011ferlendirmeleri sonucunda Bölüm ö\u011fretim amaçlar\u0131na ne derece ula\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 izlenmekte ve her y\u0131l bu sonuçlar do\u011frultusunda iyile\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131na devam edilmektedir.<\/p>\n\n

Bölüm olarak bilimsel ve kültürel etkinliklere çok önem vermekte ve ö\u011frencileri yap\u0131lan aktivitelere kat\u0131lmalar\u0131n\u0131 te\u015fvik etmektedir. Bölümümüz ö\u011frenci kulübü olan \u0130DEA ile de hem kültürel hem de bilimsel aktiviteler yap\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Yurtd\u0131\u015f\u0131nda e\u011fitim (Erasmus Program\u0131yla Avrupa’da) ve Çift anadal ve yandal f\u0131rsatlar\u0131 (Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler, Halkla \u0130li\u015fkiler ve Mütercim-Tercümanl\u0131k bölümlerinde) olan \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 ö\u011frencilere bu konularda çok yard\u0131mc\u0131 olmakta ve te\u015fvik etmektedir. Bu nedenle bölümümüzde Erasmus ile Avrupa’ya e\u011fitime giden ve Çift anadal ve yandal programlar\u0131na kay\u0131tl\u0131 olan çok say\u0131da ö\u011frencimiz bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bölümümüz Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin e\u011fitimin kalitesini yükseltmeyi, bölümlerde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmeyi hedefleyen FEDEK taraf\u0131ndan 5 y\u0131l süre ile akredite edilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Akademisyen ba\u015f\u0131na dü\u015fen ö\u011frenci say\u0131s\u0131 ya da oran\u0131 nedir? Ve bu önemli midir?<\/strong><\/p>\n\n

\u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümünde 8 tam zamanl\u0131 akademisyen ve dönemlik ihtiyaca göre 3-4 yar\u0131 zamanl\u0131 akademisyen çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. Zorunlu dersler, o senenin kay\u0131tl\u0131 tüm ö\u011frencilerini kapsamaktad\u0131r. Ayr\u0131ca, her bölüm üyesi belli bir k\u0131s\u0131m ö\u011frencinin akademik dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 yürütmektedir. Bu say\u0131, ö\u011fretim üyesinin di\u011fer i\u015f yükleri (verdi\u011fi dersler, idari görevler vb.) göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu \u015fekilde akademik dan\u0131\u015fmanlar ö\u011frencilerine yeterli vakti ay\u0131rabilmekte ve ö\u011frencilerin akademik gidi\u015fat\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir biçimde takip edebilmektedir. Bu aç\u0131lardan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ö\u011frenci-akademisyen oran\u0131n\u0131n etkin bir biçimde düzenlendi\u011fi söylenebilir. <\/p>\n\n

Erasmus d\u0131\u015f\u0131nda yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u015fka ba\u011flant\u0131n\u0131z var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Erasmus + De\u011fi\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131ndad\u0131r. Erasmus+ kapsam\u0131nda 63 farkl\u0131 ülkeden 582 ö\u011frenci At\u0131l\u0131m Üniversite’sini tercih etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü’nün a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen üniversitelerle Erasmus Ö\u011frenci De\u011fi\u015fim ve bunlara ek olarak Lund Üniversitesi ve Strasburg Üniversitesi ile Personel Hareketlili\u011fi anla\u015fmalar\u0131 bulunmaktad\u0131r. <\/p>\n\n

  \n\t
 • University of Economy in Byzdgoszcz POLONYA<\/li>\n\t
 • Konstantin Preslavsky University of Shumen BULGAR\u0130STAN<\/li>\n\t
 • Universite Rennes 2 FRANSA<\/li>\n\t
 • Transilvania University of Brasov ROMANYA<\/li>\n\t
 • Acquisition Universitat Roviar I Virgili \u0130SPANYA<\/li>\n\t
 • Universitatea din Craiova ROMANYA<\/li>\n\t
 • University of Oradea ROMANYA<\/li>\n\t
 • Ventspils University College  LETONYA<\/li>\n\t
 • Universita degli Studi di Foggia \u0130TALYA<\/li>\n\t
 • Universidad Autonoma De Madrid \u0130SPANYA<\/li>\n\t
 • Azerbaijan State Oil and Industry University AZERBAYCAN<\/li>\n\t
 • Azerbaijan University of Languages  AZERBAYCAN<\/li>\n<\/ul>\n\n

  At\u0131l\u0131m Üniversitesi, kuruldu\u011fu günden bugüne anla\u015fma a\u011f\u0131n\u0131 geni\u015fletmektedir.<\/p>\n\n

  Mezunlar\u0131n\u0131z nerelerde çal\u0131\u015f\u0131yor?<\/strong><\/p>\n\n

  Mezuniyet sonras\u0131 geni\u015f bir yelpazede i\u015f bulma f\u0131rsat\u0131 bulan (%98 istihdam) ö\u011frencilerimizin çal\u0131\u015fabilecek kurum ve kurulu\u015flardan baz\u0131lar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir;<\/p>\n\n

   \n\t
  • Üniversitelerde okutmanl\u0131k veya akademisyenlik,<\/li>\n\t
  • MEB’e ba\u011fl\u0131 devlet okullar\u0131nda, özel okullarda veya  dershanelerde \u0130ngilizce ö\u011fretmenli\u011fi,<\/li>\n\t
  • E\u011fitim dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131,<\/li>\n\t
  • Üniversitelerde okutmanl\u0131k veya akademisyenlik,<\/li>\n\t
  • MEB’e ba\u011fl\u0131 devlet okullar\u0131nda, özel okullarda veya  dershanelerde \u0130ngilizce ö\u011fretmenli\u011fi,<\/li>\n\t
  • E\u011fitim dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131,<\/li>\n\t
  • D\u0131\u015f ili\u015fkiler ve halkla ili\u015fkiler uzman\u0131 olarak çal\u0131\u015fma,<\/li>\n\t
  • Medya sektöründe çal\u0131\u015fma (editörlük, gazeteler, dergiler, yay\u0131nevleri, TV),<\/li>\n\t
  • Film sektöründe çal\u0131\u015fma,<\/li>\n\t
  • Tiyatrolarda dramaturg olarak çal\u0131\u015fma,<\/li>\n\t
  •  Bankalar, bakanl\u0131klar, müste\u015farl\u0131klar ve genel müdürlüklerin d\u0131\u015f ili\u015fkiler bölümlerinde görev alma<\/li>\n<\/ul>\n\n

   Yurt d\u0131\u015f\u0131nda çal\u0131\u015fan mezununuz var m\u0131?<\/strong><\/p>\n\n

   Yurtd\u0131\u015f\u0131na yüksek lisans yapmak amac\u0131yla giden mezunlar\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

   Akreditasyon nedir?<\/strong><\/p>\n\n

   E\u011fitim kalitesinin güvence alt\u0131na al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir süreçtir. FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Co\u011frafya Fakülteleri Ö\u011fretim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi),Yüksek Ö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan ulusal bir kalite güvence kurulu\u015fu olarak tan\u0131nan ve ayn\u0131 zamanda Avrupa’n\u0131n yüksekö\u011fretimde kalite güvence kurulu\u015fu CEENQA’ya tam üye olan bir kurulu\u015ftur. FEDEK, 2018-2019 de\u011ferlendirme döneminde yapt\u0131\u011f\u0131 genel de\u011ferlendirme sonucunda \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümümüzün Lisans Program\u0131n\u0131 24 \u015eubat 2019 tarihinden itibaren 5 y\u0131l süre ile akredite etmi\u015ftir.<\/p>\n\n

   FEDEK, farkl\u0131 disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Co\u011frafya Fakülteleri ö\u011fretim programlar\u0131 için akreditasyon, de\u011ferlendirme ve bilgilendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak, Türkiye’de bu fakültelerdeki ö\u011fretiminin kalitesinin yükseltilmesine katk\u0131da bulunmay\u0131 hedeflemektedir. FEDEK, bu fakültelerin bölümlerinde e\u011fitim-ö\u011fretim, bilimsel ara\u015ft\u0131rma ve topluma hizmeti ilerletmek amac\u0131yla kurulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

   Ortak E\u011fitim Uygulamas\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

   Ortak E\u011fitim Uygulamas\u0131 ö\u011frenci iken sektör deneyimi kazanma f\u0131rsat\u0131 yaratan bir i\u015fbirli\u011fi program\u0131d\u0131r. E\u011fitim ile i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 birle\u015ftiren ve bu sayede akademik bilginin yan\u0131 s\u0131ra i\u015f deneyimi olan bireyler yeti\u015ftirmeyi hedefleyen bir e\u011fitim modelidir. Amerika’da ba\u015flayan ve Dünya’ya yayg\u0131nla\u015fan bu model de\u011fi\u015fik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Do\u011fu dahil birçok ülkede yayg\u0131n olarak kullan\u0131lmaktad\u0131r. Ortak E\u011fitim modelinin amac\u0131, i\u015f dünyas\u0131 ve e\u011fitim hayat\u0131n\u0131 entegre etmektir. Bu sayede üniversitede verilen kuramsal bilgiyi i\u015f dünyas\u0131ndaki uygulama ile birle\u015ftirerek hem kuramsal temele hem de uygulamaya hâkim mezunlar yeti\u015ftirmektir. Bu nedenle \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü olarak 2019-2020 Bahar Döneminde COOP program\u0131na ba\u015flayarak ö\u011frencilerimizin i\u015f dünyas\u0131 ile e\u011fitim hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftirmelerini sa\u011flayacakt\u0131r.<\/p>\n\n

    <\/p>\n\n

    <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 35 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-18 11:37:33 [updated_at] => 2019-07-18 11:38:42 [parent_id] => [lft] => 33 [rgt] => 34 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => fedek-akreditasyonu-1528789411 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 35 [url] => enlit [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 85 [rgt] => 86 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 35 [url] => enlit [name_tr] => İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü [type_id] => 9 [parent_id] => 26 [lft] => 85 [rgt] => 86 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1