Prof. Dr. Nüket Belgin ELBİR

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Atılım Üniversitesi’nin ilk kurulan bölümlerinden olup, 1997 yılındaki kuruluşundan itibaren hızla büyüyüp gelişmekte ve lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programlarıyla da öğrenci ve akademisyen yetiştirmektedir.

Amacımız İngilizceyi ve İngiliz Edebiyatı'nı ileri düzeyde inceleyip öğrenmiş, Batı kültürünü kavrayan, fikir üretebilen, edebi konularda analiz ve akademik araştırma yapabilen mezunlar yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca İngiliz Edebiyatı’nın farklı dönemlerini, bu dönemlerdeki edebi türleri ve yapıtları inceleyerek dil becerileri ile düşünme, analiz ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmektedirler. Bu edebiyat eğitimi onların diğer edebiyatlarla da karşılaştırma yapıp bağ kurmalarını sağladığı için güçlü bir genel kültür birikimi edinmelerinin yanı sıra çağdaş ve güncel konularla ilgilenip bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüz mezunları öğretmen, akademisyen, çevirmen olarak çalışabilir. Bunların dışında, medya sektöründe, halkla ilişkiler birimlerinde, banka, bakanlık, elçilikler, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerde görev almak, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarda, turizm sektöründe ve ulusal ya da uluslararası havayollarında çalışmak gibi geniş iş olanakları vardır.

Programımızda ikinci yabancı dil dersleri olarak İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Rusça dersleri sunulmaktadır. Zorunlu derslerin dışında açılan seçmeli ve serbest seçmeli dersler öğrencilere farklı seçenekler sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin Mütercim Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çift ana dal ve yan dal yapma olanağı da vardır. Bölümümüzün sunduğu bir başka olanak Erasmus Değişim Programı’dır.

Bölümümüz akademik ve dinamik eğitim anlayışıyla, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, akademik yaşam içinde ve dışında pek çok profesyonel alanda çalışabilecek yetkin mezunlar yetiştirmektedir.

Tüm öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dilerim.