1. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
PHYS101 Genel Fizik I
3
2
6
CHE105 Genel Kimya
3
2
5
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce)
2
0
2
MATH151 Kalkülüs I
4
2
7
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
3.5
IE103 Endüstri Mühendisliğine Giriş
2
0
3.5
Toplam 21 6 30

2. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG102 Akademik İngilizce II
4
0
3.5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce)
2
0
2
CE110 Teknik Çizim ve Tasarım
1
3
4.5
IE122 Nicel Analiz ve Modellemeye Giriş
2
0
3
MATH152 Kalkülüs II
4
2
7
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
4
PHYS102 Genel Fizik II
3
2
6
Toplam 18 9 30

3. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
MATH275 Lineer Cebir
4
0
6
ME205 Üretim Yöntemlerine Giriş
2
2
5
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
IE201 Olasılık ve İstatistik I
3
0
7
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
3
0
5
ECON211 Ekonominin Temelleri
4
0
4
Toplam 19 2 30

4. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IE222 Yöneylem Araştırması I
3
2
7.5
IE202 Olasılık ve İstatistik II
3
1
6.5
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
6
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
IE206 Mühendislik Maliyet Analizi
3
0
3
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 3 30

5. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I
3
0
3
IE399 Yaz Stajı I
0
0
6
IE323 Yöneylem Araştırması II
3
2
8
IE307 Üretim Planlama ve Kontrol
3
0
5
IE305 Mühendislik Ekonomisi
2
0
5
CMPE301 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
2
2
5
Alan Dışı Seçmeli 3 0 4
Toplam 16 4 30

6. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IE316 Ergonomi
2
1
4
IE326 Kalite Kontrol ve Güvencesi
3
0
6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II
3
0
3
IE304 Bilgi Yönetimi
3
0
6
IE324 Rassal Modeller
3
0
6
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 17 1 30

7. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
IE403 Simülasyon
2
2
5
IE405 Endüstri Mühendisliği Tasarım I
3
1
6
TURK401 Türk Dili I
2
0
2
IE499 Yaz Stajı II
0
0
10
IE407 Tesis Planlama
3
1
7
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Toplam 16 4 30

8. Yarı Yıl

Ders Kodu Ders Adı
Teorik
Uygulama
Akts
TURK402 Türk Dili II
2
0
2
IE406 Endüstri Mühendisliği Tasarım II
3
1
9
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Seçmeli (Çokdisiplinli Dersler) 0 0 5
Alan Seçmeli 3 0 5
Alan Dışı Seçmeli 0 0 4
Toplam 11 1 30