Endüstri Mühendisliği nedir?

İnsan, malzeme, makine, enerji ve sermayeden oluşan sistemlerin tasarımı, kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yöntem ve teknikler geliştiren ve uygulayan bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisleri nerelerde çalışır?

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz hem üretim sektörü hem de hizmet sektörünü kapsayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Endüstri Mühendisliği eğitimi disiplinler arası yaklaşımı ile mezunlarına geniş bir yetkinlik alanı ve vizyon kazandırmaktadır.  Bu yaklaşım Endüstri Mühendislerinin birçok sektörde var olabilmelerinin önünü açar. Özellikle üretim sektörü içinde yer alan otomotiv, beyaz eşya, gıda, kozmetik, ilaç endüstrisi, tekstil, mobilya, enerji ve inşaat firmalarının yanı sıra hizmet sektörü altında bulunan banka/finans, danışmanlık, insan kaynakları, medya, reklamcılık, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, hastane, perakendecilik, ulaşım/lojistik, sigorta/yatırım kuruluşlarında çok sayıda Endüstri Mühendisi yer almaktadır. Kısacası, sistemin var olduğu her alanda Endüstri Mühendisleri kendilerine iş sahası bulabilmektedir. Endüstri Mühendislerinin çalışma alanları, bunlarla kısıtlı olmamakla beraber, genel olarak şu şekilde listelenebilir:

Üretim planlaması, proje yönetimi, kalite kontrolü, insan kaynakları, satın alma, yeni üretim sistemlerinin tasarımı, yatırım planlaması, sistem ve süreç geliştirme/iyileştirme, iş geliştirme. Dünyada Endüstri ve Sistem Mühendisliği adı ile anılan bu bölüm mezunlarına eğitimleri sonucunda edindiği birçok yetkinliğin yanı sıra sisteme bütün olarak bakabilme becerisi de kazandırmaktadır. Bu sayede, Endüstri Mühendisliği mezunlarının iş yaşamlarında yöneticilik pozisyonlarında bulunma potansiyeli yüksektir. Türkiye ve dünyada büyük başarılara imza atan şirketlerin yönetici kadrolarında çoğunlukla Endüstri Mühendislerinin yer aldığı bilinmektedir.

Endüstri Mühendislerinin diğer mühendisliklerden farkı nedir?

Endüstri Mühendisleri genellikle tek bir ürün üzerine yoğunlaşmak yerine;  

  • Ürün veya hizmet üreten sistemlerin tasarımını yapar.
  • Sistemleri ve süreçleri sürekli iyileştirerek daha etkin ve verimli kullanılmalarını sağlar.
  • Bu tür sistemlerin yönetilmesini sağlar.
  • Parçayı değil bütünü göz önünde bulundurarak çalışır.
  • Her türlü uygulamada insan faktörünü göz önünde bulundurur.

Neden Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği?

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014 yılında almaya hak kazandığı MÜDEK akreditasyonu ile eğitimlerini sürdürmektedir.

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.”

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü güçlü eğitim kadrosunun yapmış oldukları bilimsel çalışmalar uluslararası saygın dergilerde yayınlanmakta olup bu anlamda bölümümüz diğer üniversitelerdeki benzer bölümler içerisinde üst sıralarda yer almaktadır.

Ayrıca, Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvar imkânları açısından oldukça zengindir. Bölüm İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Sistem Yönetim Laboratuvarı ve Karar Destek Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvara sahiptir. Ayrıca toplam on üç bölümün bulunduğu Mühendislik Fakültemizin diğer bölümlerine ait laboratuvarlardan yararlanma imkânı da bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde staj imkanları nasıldır?

Bölümümüzde lisans diploması alabilmek için öğrencilerimizin zorunlu olarak tamamlaması gereken iki staj bulunmaktadır. İlki, 2. sınıfın sonunda üretim sektöründe yapılan ve 20 iş günü süren stajdır. İkincisi, 3. sınıfın sonunda öğrencinin kariyer planlamasına bağlı olarak hizmet veya üretim sektörlerinden birinde yapabileceği 30 iş günü süren stajdır. Öğrencilerimiz staj sürecince koordinatör öğretim elemanımız tarafından destek ve danışmanlık almaktadırlar.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde ERASMUS imkanı var mıdır?

Evet vardır. AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan  program  ülkelerinde  (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre ve Makedonya) yer alan anlaşmalı olduğumuz eğitim kurumlarında Erasmus+ Programından yararlanan bir çok öğrencimiz vardır. Bu programdan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz bölümümüz ve üniversitemiz ERASMUS koordinatörlerinden destek alabilmektedirler. Aşağıdaki linkten anlaşmalı olduğumuz kurumlara ulaşabilirsiniz.

https://ic.atilim.edu.tr/tr/page/15/partner-universiteler

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce midir?

Bölümümüzde eğitim dili %100 İngilizce’dir.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal ve yandal yapma imkanı var mıdır?

On üç bölümün bulunduğu Mühendislik Fakültemizin içerisinde yer alan tüm bölümlerin yanı sıra Matematik, İşletme, İktisat, Uluslarası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlerimizde çift anadal ve yandal programları koşullarını sağlayan öğrencilerimiz bu imkanlardan faydalanabilmektedirler.