Program Çıktısı

Program Çıktısı İçeriği

PÇ 1

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4

Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

PÇ 8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9.a

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

PÇ 9.b

Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10.a

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

PÇ 10.b

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

PÇ 10.c

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11.a

Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

PÇ 11.b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ 12

İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.

PÇ 13

Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4566 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Program Çıktısı

Program Çıktısı İçeriği

PÇ 1

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ 2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ 4

Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ 5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ 6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ 7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi

PÇ 8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9.a

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

PÇ 9.b

Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ 10.a

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

PÇ 10.b

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

PÇ 10.c

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ 11.a

Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

PÇ 11.b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ 12

İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.

PÇ 13

Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Program Outcomes

1

An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering to Industrial Engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge to model and solve engineering problems.

2

An ability to identify, formulate and solve complex engineering problems; an ability to select and apply proper analysis and modeling methods.

3

An ability to design a complex system, process, tool or component to meet desired needs within realistic constraints; an ability to apply modern design.

4

An ability to develop, select and put into practice techniques, skills and modern engineering tools necessary for engineering practice; an ability to use information technology effectively.

5

An ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or disciplinary research topics.

6

An ability to work individually, on teams, and/or on multidisciplinary teams.

7

Ability to communicate effectively in Turkish orally and in writing; knowledge of at least one foreign language; effective report writing and understand written reports, preparing design and production reports, making effective presentations, giving and receiving clear and understandable instruction.

8

A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning; an ability to use information-seeking tools and to follow the improvements in science and technology.

9.a

An ability to behave according  to the ethical principles, an understanding of professional and ethical responsibility.

9.b

Information on standards used in industrial engineering applications.

10.a

Knowledge of business applications such as project management, risk management and change management.

10.b

A recognition of entrepreneurship, innovativeness.

10.c

Knowledge of sustainable improvement.

11.a

Information on the effects of industrial engineering practices on health, environment and security in universal and societal dimensions and the information on the problems of the in the field of engineering of the era.

11.b

Awareness of the legal consequences of engineering solutions.

12

An ability to design, development, implementation and improvement of integrated systems that include human, materials, information, equipment and energy.

13

Knowlede on appropriate analytical, computational and experimental methods to provide system integration.

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 29 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-11 10:46:13 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 4564 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 29 [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [url] => ie [type] => ) ) [pages] => Array ( [4564] => Array ( [id] => 4564 [title_tr] => Bölüm Hakkında [parent_id] => [site_id] => 29 [external_link] => javascript:; [lft] => 5 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4564 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4566 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Program Ç\u0131kt\u0131s\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Program Ç\u0131kt\u0131s\u0131 \u0130çeri\u011fi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri, karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerini saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k bir sistemi, süreci, cihaz\u0131 veya ürünü gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar alt\u0131nda, belirli gereksinimleri kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasar\u0131m yöntemlerini uygulama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Endüstri mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan karma\u015f\u0131k problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 geli\u015ftirme, seçme ve kullanma becerisi; bili\u015fim teknolojilerini etkin bir \u015fekilde kullanma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinin veya disipline özgü ara\u015ft\u0131rma konular\u0131n\u0131n incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlar\u0131 analiz etme ve yorumlama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Disiplin içi ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin biçimde çal\u0131\u015fabilme becerisi; bireysel çal\u0131\u015fma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Türkçe sözlü ve yaz\u0131l\u0131 etkin ileti\u015fim kurma becerisi; en az bir yabanc\u0131 dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yaz\u0131l\u0131 raporlar\u0131 anlama, tasar\u0131m ve üretim raporlar\u0131 haz\u0131rlayabilme, etkin sunum yapabilme, aç\u0131k ve anla\u015f\u0131l\u0131r talimat verme ve alma becerisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ya\u015fam boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fi bilinci; bilgiye eri\u015febilme, bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 9.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 9.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Endüstri mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kullan\u0131lan standartlar hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 10.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Proje yönetimi, risk yönetimi ve de\u011fi\u015fiklik yönetimi gibi, i\u015f hayat\u0131ndaki uygulamalar hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 10.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015fimcilik, yenilikçilik hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 10.c<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sürdürülebilir kalk\u0131nma hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 11.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Endüstri mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa\u011fl\u0131k, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve ça\u011f\u0131n mühendislik alan\u0131na yans\u0131yan sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 11.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130nsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanmas\u0131, geli\u015ftirilmesi, uygulanmas\u0131 ve iyile\u015ftirilmesi konular\u0131nda beceri.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

PÇ 13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sistem entegrasyonunu sa\u011flamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Program Outcomes<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to apply knowledge of mathematics, science and engineering to Industrial Engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge to model and solve engineering problems.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to identify, formulate and solve complex engineering problems; an ability to select and apply proper analysis and modeling methods.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to design a complex system, process, tool or component to meet desired needs within realistic constraints; an ability to apply modern design.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to develop, select and put into practice techniques, skills and modern engineering tools necessary for engineering practice; an ability to use information technology effectively.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to design, conduct experiments, collect data, analyze and interpret results for the study of complex engineering problems or disciplinary research topics.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to work individually, on teams, and\/or on multidisciplinary teams.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ability to communicate effectively in Turkish orally and in writing; knowledge of at least one foreign language; effective report writing and understand written reports, preparing design and production reports, making effective presentations, giving and receiving clear and understandable instruction.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning; an ability to use information-seeking tools and to follow the improvements in science and technology.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to behave according  to the ethical principles, an understanding of professional and ethical responsibility.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Information on standards used in industrial engineering applications.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge of business applications such as project management, risk management and change management.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A recognition of entrepreneurship, innovativeness.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10.c<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowledge of sustainable improvement.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11.a<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Information on the effects of industrial engineering practices on health, environment and security in universal and societal dimensions and the information on the problems of the in the field of engineering of the era.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11.b<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Awareness of the legal consequences of engineering solutions.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

An ability to design, development, implementation and improvement of integrated systems that include human, materials, information, equipment and energy.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Knowlede on appropriate analytical, computational and experimental methods to provide system integration.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 29 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-11 10:46:13 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 4564 [lft] => 8 [rgt] => 9 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 29 [url] => ie [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 29 [url] => ie [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1