Mezun Danışma Kurulu

İsmail Hakkı Gül
Ertuğrul Aykan Aydın
Gizem Kadıoğlu Becanım
İsmet Özdemir
Cemal Dinçer
Alperen Öz
Beste Adalı
Cenk Yardım 
Ekin Doğan
Volkan Polat
Yasin Atak
Neslihan Şan 
Nilay Oğan

Sektör Danışma Kurulu

Yusuf Oğuz Selimoğlu, Havelsan
Neşe Kılıç Yazar, Arçelik
Ahmet Tunçay, Atılım Üniversitesi
Önder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çağlar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Öğrenci Danışma Kurulu

İkinci, üçüncü ve son sınıf öğrencilerinden ve bölüm temsilcisinden oluşan yedi kişilik bir grup birinci ve ikinci eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde senede bir defa Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Program çıktılarının karşılanması için dersleri ve bölümü değerlendiren konular görüşülür.