Mezun Danışma Kurulu

İsmail Hakkı Gül
Ertuğrul Aykan Aydın
Gizem Kadıoğlu Becanım
İsmet Özdemir
Cemal Dinçer
Alperen Öz
Beste Adalı
Cenk Yardım 
Ekin Doğan
Volkan Polat
Yasin Atak
Neslihan Şan 
Nilay Oğan

Sektör Danışma Kurulu

Yusuf Oğuz Selimoğlu, Havelsan
Neşe Kılıç Yazar, Arçelik
Ahmet Tunçay, Atılım Üniversitesi
Önder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çağlar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Öğrenci Danışma Kurulu

İkinci, üçüncü ve son sınıf öğrencilerinden ve bölüm temsilcisinden oluşan yedi kişilik bir grup birinci ve ikinci eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde senede bir defa Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Program çıktılarının karşılanması için dersleri ve bölümü değerlendiren konular görüşülür.

 

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4567 [title_tr] => Danışma Kurulları [title_en] => Advisory Boards [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Mezun Danışma Kurulu

İsmail Hakkı Gül
Ertuğrul Aykan Aydın
Gizem Kadıoğlu Becanım
İsmet Özdemir
Cemal Dinçer
Alperen Öz
Beste Adalı
Cenk Yardım 
Ekin Doğan
Volkan Polat
Yasin Atak
Neslihan Şan 
Nilay Oğan

Sektör Danışma Kurulu

Yusuf Oğuz Selimoğlu, Havelsan
Neşe Kılıç Yazar, Arçelik
Ahmet Tunçay, Atılım Üniversitesi
Önder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çağlar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Öğrenci Danışma Kurulu

İkinci, üçüncü ve son sınıf öğrencilerinden ve bölüm temsilcisinden oluşan yedi kişilik bir grup birinci ve ikinci eğitim-öğretim dönemini kapsayacak şekilde senede bir defa Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcısı başkanlığında toplanır. Program çıktılarının karşılanması için dersleri ve bölümü değerlendiren konular görüşülür.

 

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Industry Advisory Board

Yusuf Oğuz Selimoğlu, Havelsan
Neşe Kılıç Yazar, Arçelik
Ahmet Tunçay, Atılım Üniversitesi
Önder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çağlar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 
Alumni Advisory Board

İsmail Hakkı Gül
Ertuğrul Aykan Aydın
Gizem Kadıoğlu Becanım
İsmet Özdemir
Cemal Dinçer
Alperen Öz
Beste Adalı
Cenk Yardım 
Ekin Doğan
Volkan Polat
Yasin Atak
Neslihan Şan 
Nilay Oğan

Student Advisory Board

A group of seven students consisting of second, third and final year students, and department representative having a meeting under the chairmanship of the Head of the Department and the Vice Chair of the Department, once in a year. In order to meet the program outcomes, the subjects that evaluate the courses and the department are discussed.
 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 29 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-11 10:53:32 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 4564 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 29 [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [url] => ie [type] => ) ) [pages] => Array ( [4564] => Array ( [id] => 4564 [title_tr] => Bölüm Hakkında [parent_id] => [site_id] => 29 [external_link] => javascript:; [lft] => 5 [rgt] => 12 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 4564 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4567 [title_tr] => Danışma Kurulları [title_en] => Advisory Boards [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Mezun Dan\u0131\u015fma Kurulu<\/strong><\/p>\n\n

\u0130smail Hakk\u0131 Gül
\nErtu\u011frul Aykan Ayd\u0131n
\nGizem Kad\u0131o\u011flu Becan\u0131m
\n\u0130smet Özdemir
\nCemal Dinçer
\nAlperen Öz
\nBeste Adal\u0131
\nCenk Yard\u0131m 
\nEkin Do\u011fan
\nVolkan Polat
\nYasin Atak
\nNeslihan \u015ean 
\nNilay O\u011fan<\/p>\n\n

Sektör Dan\u0131\u015fma Kurulu<\/strong><\/p>\n\n

Yusuf O\u011fuz Selimo\u011flu, Havelsan<\/em>
\nNe\u015fe K\u0131l\u0131ç Yazar, Arçelik<\/em>
\nAhmet Tunçay, At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/em>
\nÖnder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/em>
\nÇa\u011flar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131<\/em><\/p>\n\n

Ö\u011frenci Dan\u0131\u015fma Kurulu<\/strong><\/p>\n\n

\u0130kinci, üçüncü ve son s\u0131n\u0131f ö\u011frencilerinden ve bölüm temsilcisinden olu\u015fan yedi ki\u015filik bir grup birinci ve ikinci e\u011fitim-ö\u011fretim dönemini kapsayacak \u015fekilde senede bir defa Bölüm Ba\u015fkan\u0131 ve Bölüm Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda toplan\u0131r. Program ç\u0131kt\u0131lar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 için dersleri ve bölümü de\u011ferlendiren konular görü\u015fülür.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

Industry Advisory Board<\/strong><\/p>\n\n

Yusuf O\u011fuz Selimo\u011flu, Havelsan<\/em>
\nNe\u015fe K\u0131l\u0131ç Yazar, Arçelik<\/em>
\nAhmet Tunçay, At\u0131l\u0131m Üniversitesi<\/em>
\nÖnder Belgin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131<\/em>
\nÇa\u011flar Utku Güler, Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131<\/em>
\n 
\nAlumni Advisory Board<\/strong><\/p>\n\n

\u0130smail Hakk\u0131 Gül
\nErtu\u011frul Aykan Ayd\u0131n
\nGizem Kad\u0131o\u011flu Becan\u0131m
\n\u0130smet Özdemir
\nCemal Dinçer
\nAlperen Öz
\nBeste Adal\u0131
\nCenk Yard\u0131m 
\nEkin Do\u011fan
\nVolkan Polat
\nYasin Atak
\nNeslihan \u015ean 
\nNilay O\u011fan<\/p>\n\n

Student Advisory Board<\/strong><\/p>\n\n

A group of seven students consisting of second, third and final year students, and department representative having a meeting under the chairmanship of the Head of the Department and the Vice Chair of the Department, once in a year. In order to meet the program outcomes, the subjects that evaluate the courses and the department are discussed.
\n <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 29 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-11 10:53:32 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:20 [parent_id] => 4564 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 29 [url] => ie [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 29 [url] => ie [name_tr] => Endüstri Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 25 [rgt] => 26 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1