Prof. Dr. Turan Erman ERKAN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8351


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: MIT Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yönetim Bilgi Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8221


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAÇ / Bölüm Başk. Yard.

/ +90 (312) 586 8759


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tedarik Zinciri Yönetimi, Çizelgeleme, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, Doğrusal/Büyük Ölçekli Optimizasyon, Stratejik Performans Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuğrul ÇİÇEK

/ +90 (312) 586 8326


Lisans: TOBB Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: University College London Doktora: TOBB Üniversitesi

Araştırma Konuları : Matematiksel Programlama, Kesikli Optimizasyon, Sürekli Optimizasyon, Tesis Yerseçim, Telekomünikasyon Şebekeleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YERLİKAYA ÖZKURT

/ +90 (312) 586 8311


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Matematiksel Modelleme, Hesaplamalı İstatistik, Sürekli Optimizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aida SALIMNEZHADGHAREHZIAEDDINI

/ +90 (312) 586 8358


Lisans: İran Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans: Malezya Teknik Üniversitesi Doktora: Politecnico di Milano

Araştırma Konuları : Endüstriyel Enerji Verimliliği, Endüstriyel Enerji Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Stratejik Yönetim, Karar Verme, İş Modeli.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK

/ +90 (312) 586 8324


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yöneylem Araştırması Sağlık Sistemleri Uygulamaları, Simulasyon (Benzetim), Sistem Dinamiği, Dinamik Programlama.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İrem BULANIK ÖZDEMİR

/ +90 (312) 586 8309


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Olasılıksal Analizi, Hibrit Enerji Sistemlerinin Güvenilirliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Şevval KILIÇOĞLU

/ +90 (312) 586 8392


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Olasılık ve İstatistik.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Efe Can RÜBENDİZ

/ +90 (312) 586 8843


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Kurumsal Kaynak Planlama, Proje Yönetimi, Karar Analizi, Sistem Simülasyonu, Sürekli İyileştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Dr. Çağlar Utku GÜLER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Hasan Burak BASAR

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ahmet Can ÇALIK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: California State University

Araştırma Konuları : Topografya & Jeoloji , İş Güvenliği & Sağlığı, Betonarme 1-2, Yapı Tasarımı, Ulaştırma Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fatih Mehmet KAYA

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Adnan SAYGILI

/ +90 (312) 586 80 00