Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı

serkan.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8558


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Turan Erman ERKAN / Bölüm Başkanı

erman.erkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8351


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: MIT, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yönetim Bilgi Sistemleri , Tedarik Zinciri Yönetimi, Stratejik Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAÇ / Bölüm Başk. Yard.

ugur.bac@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8759


Lisans: Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Tedarik Zinciri Yönetimi, Çizelgeleme, İş Süreçlerinin Yeniden Tasarımı, Doğrusal/Büyük Ölçekli Optimizasyon, Stratejik Performans Yönetimi.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YERLİKAYA ÖZKURT

fatma.yerlikaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8311


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Matematiksel Modelleme, Hesaplamalı İstatistik, Sürekli Optimizasyon.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hande ERYILMAZ

hande.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8358


Lisans: Atılım Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Tedarik Zinciri Yönetimi, Makine-İnsan Arayüzü, Ergonomi.

Öğr. Gör. Dr. Burcu DEVRİM İÇTENBAŞ

burcu.devrim@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8392


Lisans, Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Veri Madensciliği, Stratejik Planlama, İstatistiksel Süreç Kontrol.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERDEM

mehmet.erdem@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8326


Lisans: Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: Marmara Üniversitesi,

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Arş. Gör. İrem BULANIK

irem.bulanik@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00