14.07.2015 tarihli Bölüm Kurulu toplantısında revize edilmiş olan Endüstri Mühendisliği Lisans programı Eğitim Amaçları:

  1. Üretim ve servis sektörlerinin gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde sistem tasarımı ve optimizasyon yaklaşım ve yöntemlerine hakim olan,
  2. Endüstri Mühendisliği ve uygulama alanları ile ilgili tüm boyutlarda günceli takip eden, farkındalığa sahip ve öğrenmeyi sürdüren,  
  3. Endüstri Mühendisliği’nin uygulama alanları hakkında sektörü bilgilendiren, önemini vurgulayan ve bilinirliğini arttıran,

mezunlar yetiştirmektir.