Mezunlarımız;

  1. Üretim ve servis sektörlerinin gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte sistem tasarımı ve optimizasyon yaklaşım ve yöntemlerini uygulayabileceği, iş alanlarında istihdam edilir.
  2. Endüstri Mühendisliği ve uygulama alanları ile ilgili tüm boyutlarda günceli takip eder, gerekli farkındalığı sağlar, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür,
  3. Endüstri Mühendisliği’nin uygulama alanları hakkında sektörü bilgilendirip, önemini vurgulayarak bilinirliğini arttırabilir.