İnsan Faktörleri Laboratuvarı

İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Ergonomi ve İş Etüdü derslerini desteklemek ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. İnsan Faktörleri Laboratuvarı, öğrencilerimizin, ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak da ergonomik etüt ve tasarımlar yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, fizyolojik ve antropometrik özelliklerin ve çalışma ortamı faktörlerinin ölçülüp değerlendirilmesine imkân vermektedir.

Sistem Yönetimi Laboratuvarı

Sistem Yönetimi laboratuvarı, yönetim sistemlerinin tasarlanması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, bu çözümlerin uygulamaya aktarılması aşamalarında kullanılacak uygun yöntem ve araçların belirlenmesi ve bunların etkin olarak kullanılması amacıyla yapılan eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için kurulmuştur.