Önemli Tarihler:

29 Kasım 2019
Dersten çekilme başvuruları son gün

 

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde uygulanacak kurallar şunlardır:

  • a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
  • b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.
  • c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.

Başvuru için gerekli belge:

Başvuru Formu (dersi veren öğretim elemanı ve danışman imzalı ve Fakülte/Yüksekokul mühürlü)

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr