Önemli Tarihler:

6 Nisan 2018

Dersten çekilme başvuruları son gün

 

 

Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dersten Çekilme Koşulları:

  • Bir öğrenci müfredat programının ilk iki döneminde yer alan derslerden çekilemez. Ancak daha önce geçer not alıp tekrar ettiği dersler bu kural dışında tutulur.
  • Bir öğrenciye tekrarlamak zorunda olduğu derslerden, daha önce (W) notu aldığı derslerden ve/veya genel not ortalamasına katılmayan derslerden çekilme izni verilmez.
  • Bir öğrenciye öğrencinin kendi isteğiyle, danışmanın önerisi ve ilgili dersin öğretim elemanının onayına bağlı olarak lisans öğrenimi sırasında bir dönemde en fazla bir ders olmak üzere en fazla altı dersten çekilme izni verilebilir. Bir dönemde üçten az ders alan öğrenci dersten çekilemez.

Başvuru için gerekli belge:

Başvuru Formu (dersi veren öğretim elemanı ve danışman imzalı ve Fakülte/Yüksekokul mühürlü)

Açıklamalar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr