Dersten Çekilme Başvuru Tarihleri

2021-2022 Akademik Yılı Güz ve Bahar Dönemi Dersten Çekilme Dersten Çekilme Son Günü

2021-2022 Güz dönemi Dersten Çekilme Başvuruları son gün

11 Aralık 2020 Cuma

2021-2022 Bahar Dönemi Dersten Çekilme Başvuruları son gün

30 Nisan 2021 Cuma

 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde uygulanacak kurallar şunlardır:

  • a) Bir öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.
  • b) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.
  • c) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.
  • d-)MADDE 25 – (1) Bir dersten (FF), (FD), (W), (NA) ve (U) notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ve müfredatlarında yer aldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar.

 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

E-Posta: basvurular@atilim.edu.tr