ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyenler için açıklamalar

1-    7143 Sayılı Af Kanun’dan yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvurabilirler.

2-   Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.

3-    Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar.   

4-   Başvurular, Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bizzat yapılacaktır.

5-  7143 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikameti nedeniyle yatay geçiş yapmak isteyenler için açıklamalar daha sonra yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru Formu
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. 4 Adet Fotoğraf
 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler)
 5. ÖSYS Sonuç belgesi ve puan bilgileri
 6. Adli sicil kaydı olmadığına ilişkin yazı

 

İKAMET VEYA  İŞLERİ DOLAYISI İLE BAŞKA ÜNİVERSİTELERE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Formu
 2. Diğer Üniversiteye 7143 sayılı af ile başvurarak kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren resmi yazı
 3. İkamet belgesi
 4. İşleri dolayısı ile başvuracakların iş yerinden alacakları yazı
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 6. 4 Adet Fotoğraf
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler)
 8. ÖSYS Sonuç belgesi ve puan bilgileri
 9. Adli sicil kaydı olmadığına ilişkin yazı

 

Başvuru Formları ve Uygulama Esasları ile ilgili Dokümanlar (indirmek için tıklayınız.)

Başvuru Formu(Atılım Öğrenci)

Başvuru Formu (Dışarıdan gelecek öğrenci)

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

Tel:0 (312)  586  8295

Faks:0 (312) 586 8297

E-posta:oim@atilim.edu.tr