Son 5 Akademik Yılda Kayıtlı Öğrenci ve Mezun Sayıları

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Öğrenim Derecesi Bazlı Öğrenci ve Mezun Sayıları

Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı

Ön Lisans (Uzaktan Eğitim)

41 12 45 8 55 1 30 7 64 8 66

0

Lisans

5120 907 5383 514 6088 632 7094 719 7749 908 8800 207

Yüksek Lisans

2097 456 1059 649 762 113 797 99 824 186 858 65

Doktora

135 37 159 7 137 30 172 4 160 21 160 14

Genel Toplam

7393

1412 6646 1178 7042 776 8093 829 8797 1123 9884 286
2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018

Falükte/Enstitü Bazlı Öğrenci ve Mezun Sayıları

Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Öğrenci Sayısı

Fen Edebiyat Fakültesi

466 96 453 57 485 46 543 60 564 75 676 19

İşletme Fakültesi

874 229 954 74 1137 103 1425 137 1659 167 1787 28

Hukuk Fakültesi

957 121 995 141 1075 176 1339 153 1261 232 1389 25

Mühendislik Fakültesi

1967 399 1993 194 2255 211 2553 243 2790 277 3221 77

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

644 62 710 48 779 89 830 97 977 99 1080 40

Sivil Havacılık Yüksek Okulu

212 278 357 7 404 29 432 58 510 18

Meslek Yüksekokulu

41 12 45 8 55 1 30 7 64 8 66

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1884 467 780 617 434 76 584 43 680 111 722 56

Fen Bilimleri Enstitüsü

348 26 438 39 465 67 385 60 304 96 296 23

Sağlık Bilimleri Fakültesi

-

-

-

-

-

-

-

-

66

0

137

0

Genel Toplam

7393 1412 6646 1178 7042 776 8093 829 8797 1123 9884 286