Başvuru Bilgileri

Başvuru ve Kayıtlar:

01 Ağustos – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve 23.09.2022 tarihine kadar öğretim ücretini yatıranlar 2022-2023 güz döneminde,

 • 19 Eylül 2022- 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve 02-13 Ocak- 2023 tarihleri arasında öğretim ücretini yatıranlar 2022-2023 bahar döneminde

derslere başlayacaklardır.

Eğitim dili ingilizce olan programda okuyacaklar için İngilizce Yeterlik Sınavı (APEX) : 02 Eylül 2022 günü Yabancı Diller

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne şahsen veya noter vekaleti verilmiş olan kişi tarafından yapılacaktır.

Posta ile başvuru kabul edilmemektedir. 

 

 

 

Başvuru için gerekli belgeler

Önlisans / Lisans Programlarına Başvurular:

 • Başvuru formu 

 • Not döküm belgesi (Başvuru sırasında öğrenci işlerince verilecek)

 • Kanunun çıktığı tarihe kadar öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarındaki varsa önceki öğrenimlerine (halen kayıtlı olduğu, ayrıldığı veya mezun olduğu) ait tüm eğitim durumlarını gösteren:
  • Not dökümü/dökümleri (e-devlet üzerinden alınmış veya e-imza / doğrulama kodu olan resmi belge)
  • Not dökümlerine ait ders içerikleri çıktısı
 • Öğrencinin kayıt olduğu/olacağı  ilgili yıla ait ÖSYS kazandı ve sonuç puanlarının olduğu  belgeler (ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız
 • *Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için, İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi (Belgeler Üniveristemiz  Yabancı Diller Yüksekokulu'na onaylatılacaktır)
 • Lise  diploması veya  e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-lise-mezuniyet-belgesi-sorgulama)
 • DGS ile yerleşenler için ön lisans diploması veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezun-belgesi-sorgulama)
 • 4 Adet Vesikalık resim
 • T.C. Kimlik kartı fotokopisi
 • E-devlet üzerinden alınmış olan adli sicil belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi)
 • Erkek Öğrenciler  için e-devlet üzerinden alınmış olan askerlik durum belgesi  (https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama)

 * Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan (başvurulan) programlarda  daha önce bölümden ders almış olan öğrenciler için ingilizce hazırlık şartı aranmayacaktır.

 

Lisansüstü Programlarına Başvurular:

 

 

Sivil Havacılık Bölümüne kayıt olacak öğrencilerden kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenecektir. 
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
  3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).
  3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.
  2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
  3) Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
İletişim Bilgileri

Adres: 

Atılım Üniversitesi Kampüsü

Fen Edebiyat Fakütesi Zemin Kat

Kızılcaşar Mahallesi, İncek / Ankara / Kroki için tıklayınız

Telefon   0312 - 586 8260 / 8295 
E-Posta  afbasvuru@atilim.edu.tr