2023- 2024 Bahar Dönemi Çift Anadal / Yandal Başvuruları

 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı'nın 20.01.2021 tarihli yazısı gereğince Üniversitemize DGS ile yerleşen adayların, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapmasına izin verilmediğinden bu durumda olan öğrencilerin çift anadal başvurusu alınmamaktadır.

 • Çift Anadal Programı başvuruları  Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır. (Yönergeyi okumak için tıklayınız.)

 • Başvurular:  16 Ocak 2024 günü  saat:10:30'dan itibaren ATACS üzerinden alınmaya başlayacak, 22 Ocak 2024 günü saat: 17.00'de kapanacaktır.

 • 24 Ocak 2024 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda  İngilizce Yeterlik  (APEX) sınavı yapılacaktır. 

 • Çift anadal Kontenjanları 

 • ATACS Başvuru İşlemleri Kılavuzu

 • Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

Bölüm Belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 

 

Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

 

 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü    

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8291

 

E-Posta: ciftanadalyandal@atilim.edu.tr 

 

 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı'nın 20.01.2021 tarihli yazısı gereğince Üniversitemize DGS ile yerleşen adayların, başarı sıralaması şartı bulunan programlarda çift anadal yapmasına izin verilmediğinden bu durumda olan öğrencilerin çift anadal başvurusu alınmamaktadır.

 • Yandal Programı başvuruları  Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır. (Yönergeyi okumak için tıklayınız.)

 • Başvurular:  16 Ocak 2024 günü  saat:10:30'dan itibaren ATACS üzerinden alınmaya başlayacak, 22 Ocak 2024 günü saat: 17.00'de kapanacaktır.

 • 24 Ocak 2024 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda  İngilizce Yeterlik  (APEX) sınavı yapılacaktır. 

 • Yandal Kontenjanları

 • ATACS Başvuru İşlemleri Kılavuzu

 • Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

Bölüm Belgeler
HAVACILIK YÖNETİMİ 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 

 

Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

 

Öğrenci İşleri Direktörlüğü  

Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

 

Tel:  0 (312)  586  8291

 

E-Posta: ciftanadalyandal@atilim.edu.tr