BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Barkın Gürcan

ÜYELER

Arş. Gör. Fazilet Tamer

Arş. Gör. İrem Karakurt

Arş. Gör. Gizem Cansız Uçar