Sayısal Devreler ve Mikroişlemciler (Digital Circuits and Microprocessors) Laboratuvarı

Sayısal Devreler ve Mikroişlemciler Laboratuvarı aynı anda 20 öğrenciye hizmet sunmakta olup 125 metrekare alana sahiptir. Laboratuvarda 20 adet öğrenci, 1 adet öğretmen bilgisayarı, 45 adet sayısal devre deney kiti, 45 adet mikroişlemci deney kiti bulunmaktadır. 

Laboratuvarda sayısal devreler şemalarının nasıl okunacağı, şemaya göre devre kurulumu ve mikroişlemcilerin programlanması öğretilmektedir. 

Ayrıca her öğrenciye bir deney kiti sağlandığı için öğrenciler Sayısal Devreler ve Mikroişlemciler konularında birebir uygulama şansı bulmaktadır.

Çoklu Ortam (Multimedia) Laboratuvarı

Multimedia Laboratuvarı aynı anda 30 öğrenciye hizmet sunmakta olup 127 metrekare alana sahiptir. Laboratuvarda 30 adet öğrenci bilgisayarı ve 1 adet öğretmen bilgisayarı bulunmaktadır.

Öğrenciler laboratuvarda oyun ve simülasyon geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Ayrıca öğrenciler photoshop vb. uygulamaları kullanma fırsatı bulmaktadır.

Ağ (Network) Laboratuvarı

Network Laboratuvarı aynı anda 30 öğrenciye ve hizmet sunmakta olup 127 metrekare alana sahiptir. Laboratuvarda 30 adet öğrenci, 1 adet öğretmen bilgisayarı bulunmakta ve bu bilgisayarlar öğrencilerin çalışma yapabileceği şekilde tam donanıma sahiptir.

Laboratuvarda öğrencilerin network alanında uygulama yapabilmesi için sunucu kabini, sunucu bilgisayarları, cisco routerlar, cisco yönetilebilir switch bulunmaktadır.

Ayrıca her öğrenciye bir bilgisayar sağlandığı için birebir uygulama şansı bulunmaktadır. Sunucu bilgisayarlar sayesinde öğrenciler ders dışında uygulama yapma şansına sahiptir.

İşletim Sistemleri (Operating Systems) Laboratuvarı

İşletim Sistemleri Laboratuvarı aynı anda 30 öğrenciye hizmet sunmakta olup 85 metrekare alana sahiptir. Laboratuvarda 30 adet öğrenci, 1 adet öğretmen bilgisayarı vardır ve tüm bilgisayarlar öğrencinin çalışma yapabileceği şekilde tam donanıma sahiptir. Bilgisayarlarda linux ve windows olmak üzere iki işletim sistemi bulunmaktadır.

Laboratuvarda linux işletim sistemi kullanımı, yapısı ve big data (büyük veri) uygulaması yapılmaktadır.

Ayrıca her öğrenciye bir bilgisayar sağlandığı için birebir uygulama şansı bulunmaktadır.