Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümü kısaca bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım birimlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve bakımını içeren bir meslek dalıdır. Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı ilerleme ile hayatın tüm alanlarında Bilgisayar Mühendisleri tarafından üretilen sistemler kullanılmaktadır.

Bilgisayar mühendislerinin günümüzde yaygın olarak çalıştıkları alanlar ise, yazılım tasarımı/üretimi, web tasarımı, değişik sektörlerde iş ve süreç otomasyonu, gömülü sistemler ve mikro işlemciler için yazılım tasarım/üretimi, sayısal devre ve kart tasarımı, işletim sistemleri, hesaplama algoritmaları, yapay zeka uygulamaları, veri iletişimi, sayısal kontrol sistemleri, cep telefonları, sayısal ses ve görüntü oynatıcı/işleyici/kaydedici cihazlar, alarm sistemleri, bilgi sistem yönetim ve işletmeciliğidir.

Neden Atılım Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumalıyım?

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1998 yılında kurulmuş olup öğrenci ve öğretim üyesi sayısı bakımından halen Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki en büyük bölümdür. Bölüm akademik personeli iyi tanınan ulusal ve uluslararası kurumlardan diploma almış elemanlardan oluşmaktadır. Eğitim, araştırma ve sosyal alanlarda kendisini mükemmelliğe adamış olması nedeniyle, bölümümüz en yeni öğretim yöntemlerini ve laboratuar tekniklerini yakından izlemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin bilgisayar alanında mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni yönelimler sağlayan nitelikli bireyler haline gelmesi için, onlarla etkili bir ilişki geliştirmeyi ve yararlı bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bölümün akademik kadrosu aynı zamanda bilimsel araştırma, danışmanlık ve toplum hizmetleri konularında etkin bir şekilde görev almaktadır.

Bölümümüz Lisans programı özenle hazırlanmış olup mezuniyetten sonraki çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlara göre periyodik olarak güncellenmektedir. Müfredatımız öğrencilerin laboratuar ortamlarında bilgisayar ve yazılım sistemlerini geliştirmek ve bakımını sağlamak gibi önemli konularda bilgi kazanmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan derslerin bir diğer amacı ise, öğrencilere teknik bilgi öğretmenin yanı sıra, onların ekip çalışması, iletişim ve liderlik becerilerini ve kendi başlarına yeni bilgi edinme yeteneklerini geliştirmektir. Bu çerçevede lisans öğrencilerimiz, mezuniyetten önce deneyim kazanmak üzere, öğretim elemanlarının gözetiminde, proje tabanlı dersler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmektedirler.

Üniversitemiz ve bölümümüz araştırma odaklıdır. Bu yönü ile öğrencilerine en güncel teknolojileri ve bilgileri aktarırken, bu bilgileri hayata yansıtabilme konusunda da önemli deneyim kazanmalarına olanak vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği’nin Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nden farkları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği meslek dalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermekte ve giderek alt alanlara ayrılmaktadır. Nitekim bugün bilişim alanında kullanılan ünvanlar donanım mühendisi, yazılım mühendisi, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi, web tasarımcısı, kalite yöneticisi gibi çok çeşitli hale gelmiştir. Bugün mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinde “Bilgisayar Bilimleri”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” ve “Bilgisayar mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği” gibi çeşitli adlar altında lisans eğitimi veren bölümler bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bünyesinden ayrılan bu bölümler ilgi alanlarına yönelik olarak daha detaylandırılmış eğitim yapmaktadırlar. Bölümümüzün bu anlamdaki avantajı ise, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını sonradan belirleyip, seçmeli derslerle alt alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak, bilişim alanının yakın disiplinleri olan, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarında çift anadal ve yandal eğitimi alabilmektedir.

Bölümünüzde Çift Anadal eğitim imkanı bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve diploma alma olanağı sunmaktadır. Bölümümüzün Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, ve Yazılım Mühendisliği programları ile çift anadal program uygulaması bulunmaktadır. Bölümümüzdeki çift anadal imkanları ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/4664/cift-anadal-programlari

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2022 Haziran itibariyle kayıtlı 422 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde tam zamanlı görev yapan 12 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi mevcuttur. İhtiyaç olduğu durumlarda gerekli deneyime sahip, alanlarında uzman yarı-zamanlı akademisyenler de görev yapmaktadır.

Bölümünüzün 2022 yılı bursluluk oranları ve kontenjanı nedir?

Bölümümüze 2022-2023 öğretim yılında toplam 89 öğrenci alınacaktır. 13 öğrenciye %100 burs, ve 76 öğrenciye %25 burs imkanı bulunmaktadır. Bu öğrencilerimiz için ayrıca Geleceğe Atılım Bursu kapsamında ilave 10% burs imkanı bulunmaktadır. (Kapsam ve koşullar ile ilgili detaylı bilgi için https://uniaday.atilim.edu.tr/pages/50/burslar)

Bölümünüz belli standartlarda eğitim veriyor mu? Akredite edildi mi?

Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programımız 30 Eylül 2025 tarihine kadar akredite edilmiş olup, bununla birlikte Avrupa’da geçerli olan EUR-ACE etiketi almaya hak kazanmıştır.

Bölümünüzde uygulanan müfredatın özellikleri nelerdir? Öğrenciye fark ve değer katacak hangi  dersler sunulmaktadır?

Müfredatımız sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri içeren derslerden oluşmakta ve ders içerikleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Öğrencilerimizin sektöre hazır şekilde mezun olmalarını sağlamak amacı ile uygulamalı laboratuar ve proje derslerine müfredatta ağırlık verilmektedir.

Öğrencilerin İlgi alanlarında uzmanlaşmalarını destekleyecek şekilde çok geniş bir yelpazede (yapay zeka, sanlaştırma, gömülü sistemler, görüntü işleme, e-devlet, bilgisayar oyunları, bilgisayar ağları, paralel hesaplama, bulut bilişim, büyük veri, bilgisayar ve sistem güvenliği v.b.) seçmeli dersler müfredat içerisinde yer almaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda lisans eğitimi sırasında bilimsel araştırma projelerinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz derslerde edindikleri en güncel bilgilerini hayata geçirirken, araştırma yapmayı ve takım çalışmasını öğrenerek henüz öğrencilik aşamasında iş yaşamına dair fikir sahibi olmaktadırlar.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Atılım Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Ortak Eğitim Modeli ile üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştirerek akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği programında başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin ortak eğitim programına katılmaları mümkündür. Ortak Eğitim programı başvuru koşulları ve detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrencilerimiz birincisi 4.  dönemin sonunda, ikincisi ise 6. dönemin sonunda olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır. Bu stajlardan ilki en az 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür. Öğrencilerimizin stajları süresince yaptıkları çalışmalar bölüm öğretim elemanlarımızca da takip edilmektedir. Öğrencilerimiz, staj olanakları konusunda Ankara'da ve kamu kurumları ile işbirliği içinde olan bir üniversite olmanın getirdiği avantajlardan yararlanabilmektedirler. Buna ek olarak sektörün önde gelen firmaları da üniversitemizden stajyer talep edebilmektedirler.

Bölümünüz yurt dışı olanakları nelerdir (ERASMUS vb.)?

Üniversitemiz Erasmus+ Değişim Programı kapsamındadır. Bölüm öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşmalı olduğumuz yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görme olanağına sahiptir. Bölümümüzün Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında anlaşmalı olduğu üniversitelerden bazıları:

Ülke

Üniversite

Avusturya

Graz University of Technology

Isveç

Stockholm University

Ispanya

University of Granada

Polonya

Lublin University of Technology

Sırbistan

Megatrend University

https://ic.atilim.edu.tr/page/9/erasmus+

Bunun dışında öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yurtdışı veya uluslararası firmalarda çalışabilmektedir. Yurt dışında yapılan stajlar, akademik gerekleri sağlaması koşulu ile kabul edilmektedir.

Mezun öğrenciler nerelerde çalışabilirler?

Çağımızın “Bilgi Çağı” olması nedeni ile en popüler meslek alanlarından biri Bilgisayar Mühendisliği alanlarıdır. Günümüzde iş dünyasının hemen hemen her sektöründe, iletişim ve eğlence dünyasında bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. Bu sebeple bilgisayar sistemlerinin gerek üretimi, gerek test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarımızın çoğu özel sektördeki firmalarda ve kamu sektöründeki çeşitli kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Takım/Proje elemanı, Takım/Proje Yöneticisi veya Sistem İşletmeni görevlerinde çalışmaktadırlar. Bunun yanısıra çeşitli kurumlardan destek alıp girişimci olarak kendi şirketlerini kuran mezunlarımız olduğu gibi, bazı mezunlarımız da akademik çalışmalara yönelip üniversitelerde akademisyen/araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, yurtdışında yazılım geliştirici olarak çalışmakta olan veya yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla giden mezunlarımız da bulunmaktadır.

Bölümünüz kaç mezun verdi? Mezunlarınız ile iletişiminiz nasıldır?

Bölümümüz 2002 yılından bu yana 894 mezun vermiştir. Mezunlarımız ile LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlardaki gruplar üzerinden sürekli iletişim sağlamaktayız. Ayrıca, üniversitemizin Mezunlar Derneği ve Mezunlarla İletişim Ofisi aracılığı ile mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki iletişiminin sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.


Sorularla Ortak Eğitim Programı

Soru : Kimler Ortak Eğitim Programına Katılabilir?
Cevap : Programa katılım üniversitemizin tüm bölümlerinden yapılabilir. Bunun için bölüme ilişkin programın ve anlaşmalı firmaların belirlenmiş olması yeterlidir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak bu 2019-2020 yaz dönemi itibariyle ilk uygulaması başlamıştır.

 

Soru : Bölümünüzün firma seçimi nasıl gerçekleşmektedir?
Cevap : Ortak Eğitim koordinatörlerimiz öncelikle firmaların ön araştırmasını firma dışı bilgi kaynaklarından faydalanarak yapmakta ve ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan firma yetkilileri ile görüşmeler sağlamaktadırlar. Bununla da yetinmeyip, firmalar yerinde ziyaret edilerek Ortak Eğitim Programımız çerçevesinde öğrencilerimize faylalı olup olamayacakları konusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Tüm bu süreçlerden sonra uygun bulunan firmalar ile anlaşma yapılmaktadır.

 

Soru : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün anlaşması bulunan firmalar hangileridir?
Cevap : 2022 yılı itibariyle anlaşmamız bulunan 34 firma bulunmaktadır. Anlaşmamız olan firmaların isimleri (alfabetik sıra ile);

 1. AKGÜN YAZILIM
 2. ADALET BAKANLIĞI BİGM
 3. ANTE GRUP BİLİŞİM
 4. ARD GRUP
 5. ATOS BİLİŞİM
 6. BARİKAT
 7. BAŞARSOFT
 8. CS-TECH BİLİŞİM
 9. C/S INFORMASYON
 10. DEEPCASE
 11. DEMİRÖREN TEKNOLOJİ
 12. DİGİTEST ELEKTRONİK
 13. HAVELSAN
 14. HTR
 15. ICTERRA
 16. INNOVA
 17. INTECRO ROBOTİK
 18. JFORCE
 19. MAY SİBER TEKNOLOJİ
 20. MİA TEKNOLOJİ
 21. MINDTRO
 22. ONEDIO
 23. ONUR MÜHENDİSLİK
 24. ÖZGÜR YAZILIM
 25. PAPILON SAVUNMA
 26. PROVEN BİLİŞİM
 27. REDDLYNE
 28. SEBİT
 29. SIGNUMTTE
 30. SOFTTECH YAZILIM
 31. STM
 32. STYX YAZILIM
 33. TUBITAK SAGE
 34. TURKTRUST

 

Soru: Ortak Eğitim Programına Katılmak için Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?
Cevap: Katılım için öğrencinin not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması, programa ilişkin kontenjan bulunması ve firmanın öğrenciyi tercih etmesi gerekmektedir. Öncelikle, firma tercihleri öğrencilerimiz tarafından yapılmakta ve mümkün olabildiğince tercih ettikleri firmalara yerleştirilmesine gayret edilmektedir. Aynı firmayı, firmanın açtığı kontenjan sayısından fazla öğrenci tercih etmesi durumunda ise not ortalamasına bağlı olarak sıralama yapılmaktadır. Öte yandan, firmanın açtığı kontenjan sayısından daha fazla sayıdaki öğrenci firmayla görüştürülmekte ve firma ile öğrencinin karşılıklı tercihleri doğrultusunda kabul işlemi yapılmaktadır.

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Hangi Sınıflar Katılabilir?
Cevap : Üçüncü sınıfın sonunda  (ilk 6 dönemini tamamlamış olması gerekiyor) programa katılım sağlanabilir.  Program 6. yarıyıl sonundaki yaz dönemini ve 7.yarıyılı kapsar.

 

Soru : Son Sınıfın Son Döneminde Ortak Eğitim Programına Katılım Yapılabilir mi?
Cevap : Son sınıfın son döneminde programa katılım sağlanamaz. Zira program öğrencinin üniversitedeki eğitimini tamamlayıp çalışma yaşamına başlaması değildir, üniversitedeki eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrenci programı tamamladıktan sonra en az bir dönem daha üniversitedeki eğitimine devam etmelidir. Ancak, öğrencinin 7. yarı yıl sonunda tüm derslerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanması durumu var ise, bu durumda Ortak Eğitim programı sonunda üniversitede ayrıca bir dönem daha devam etmesine gerek kalmaksınız mezun olabilmesi gerekli esneklik tanınmaktadır.

 

Soru : Programın Süresi Nedir?
Cevap : Program 6-7 ay sürede devam etmektedir.

 

Soru : Ortak Eğitim Programı Yalnızca Belirli bir Süre Firmada Çalışarak mı Yapılır?
Cevap : Program yalnızca belirli bir süre firmada çalışarak yapılmaz, farklı uygulamalar yapılabilir. Örneğin, öğrenci bitirme projesini veya bir proje dersini iş dünyasındaki bir uzmanın gözetiminde iş dünyasındaki bir problemin çözümüne yönelik olarak yapabilir.

 

Soru : Program Mutlaka Tam Gün Olarak Mı Yapılmalıdır?
Cevap : Bölümümüzde, bir dönem okula gelmeyerek iş yerinde tam gün çalışma yöntemi uygulanmaktadır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci Mezuniyetine Yönelik Kredi Kazanır mı?
Cevap : Program katılımı aynı zamanda kredili ders olarak tanımlanır. Böylece öğrenci program katılımı süresince kredi de kazanır ve mezuniyetinin uzamasını önler. Program formatının kaç kredi kazandırdığı, çalışmanın program bazında tanımlanan dersleri üzerinden belirlenir.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci, Programındaki Hangi Derslere Yönelik Kredi Kazanır?
Cevap: Öğrencinin programındaki hangi derslere yönelik kredi kazanacağı Bilgisayar Mühendisliği programı bazında tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre;

 • CMPE 499 Yaz Stajı’na ek olarak, dönem içerisinde alacağı derslere karşılık gelmek üzere
 • CMPE 494 – Bitirme Projesi, (Zorunlu ders)
 • CMPE 481 – Ortak Eğitim Projesi-1 (Alan Seçmeli)
 • CMPE 483 – Ortak Eğitim Projesi-2 (Alan Seçmeli)
 • CMPE 485 – Ortak Eğitim Projesi-3 (Alan dışı seçmeli)
 • CMPE 487 – Ortak Eğitim Projesi-4 (Alan dışı seçmeli)

dersleri şeklinde uygulanmaktadır.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/3581/ortak-egitim

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Katılan Öğrencinin Mezuniyet Süresi Uzar mı?
Cevap : Uzamaz, çünkü program, öğrencinin normal öğrenim süresi içindedir ve müfredatının bir parçasıdır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenciye Firma Tarafından Ücret Ödenir mi?
Cevap: Firma tarafından belirli bir ücret ödenebilir. Ödenecek ücret programın biçimine, süresine ve firma ile yapılan protokole göre değişir.