Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümü kısaca bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım birimlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve bakımını içeren bir meslek dalıdır. Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı ilerleme ile hayatın tüm alanlarında Bilgisayar Mühendisleri tarafından üretilen sistemler kullanılmaktadır.

Bilgisayar mühendislerinin günümüzde yaygın olarak çalıştıkları alanlar ise, yazılım tasarımı/üretimi, web tasarımı, değişik sektörlerde iş ve süreç otomasyonu, gömülü sistemler ve mikro işlemciler için yazılım tasarım/üretimi, sayısal devre ve kart tasarımı, işletim sistemleri, hesaplama algoritmaları, yapay zeka uygulamaları, veri iletişimi, sayısal kontrol sistemleri, cep telefonları, sayısal ses ve görüntü oynatıcı/işleyici/kaydedici cihazlar, alarm sistemleri, bilgi sistem yönetim ve işletmeciliğidir.

Neden Atılım Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumalıyım?

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1998 yılında kurulmuş olup öğrenci ve öğretim üyesi sayısı bakımından halen Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki en büyük bölümdür. Bölüm akademik personeli iyi tanınan ulusal ve uluslararası kurumlardan diploma almış elemanlardan oluşmaktadır. Eğitim, araştırma ve sosyal alanlarda kendisini mükemmelliğe adamış olması nedeniyle, bölümümüz en yeni öğretim yöntemlerini ve laboratuar tekniklerini yakından izlemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin bilgisayar alanında mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni yönelimler sağlayan nitelikli bireyler haline gelmesi için, onlarla etkili bir ilişki geliştirmeyi ve yararlı bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bölümün akademik kadrosu aynı zamanda bilimsel araştırma, danışmanlık ve toplum hizmetleri konularında etkin bir şekilde görev almaktadır.

Bölümümüz Lisans programı özenle hazırlanmış olup mezuniyetten sonraki çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlara göre periyodik olarak güncellenmektedir. Müfredatımız öğrencilerin laboratuar ortamlarında bilgisayar ve yazılım sistemlerini geliştirmek ve bakımını sağlamak gibi önemli konularda bilgi kazanmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan derslerin bir diğer amacı ise, öğrencilere teknik bilgi öğretmenin yanı sıra, onların ekip çalışması, iletişim ve liderlik becerilerini ve kendi başlarına yeni bilgi edinme yeteneklerini geliştirmektir. Bu çerçevede lisans öğrencilerimiz, mezuniyetten önce deneyim kazanmak üzere, öğretim elemanlarının gözetiminde, proje tabanlı dersler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmektedirler.

Üniversitemiz ve bölümümüz araştırma odaklıdır. Bu yönü ile öğrencilerine en güncel teknolojileri ve bilgileri aktarırken, bu bilgileri hayata yansıtabilme konusunda da önemli deneyim kazanmalarına olanak vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği’nin Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nden farkları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği meslek dalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermekte ve giderek alt alanlara ayrılmaktadır. Nitekim bugün bilişim alanında kullanılan ünvanlar donanım mühendisi, yazılım mühendisi, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi, web tasarımcısı, kalite yöneticisi gibi çok çeşitli hale gelmiştir. Bugün mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinde “Bilgisayar Bilimleri”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” ve “Bilgisayar mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği” gibi çeşitli adlar altında lisans eğitimi veren bölümler bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bünyesinden ayrılan bu bölümler ilgi alanlarına yönelik olarak daha detaylandırılmış eğitim yapmaktadırlar. Bölümümüzün bu anlamdaki avantajı ise, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını sonradan belirleyip, seçmeli derslerle alt alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak, bilişim alanının yakın disiplinleri olan, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarında çift anadal ve yandal eğitimi alabilmektedir.

Bölümünüzde Çift Anadal eğitim imkanı bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve diploma alma olanağı sunmaktadır. Bölümümüzün Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programları ile çift anadal program uygulaması bulunmaktadır. Bölümümüzdeki çift anadal imkanları ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/4664/cift-anadal-programlari

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde kayıtlı 296 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde tam zamanlı görev yapan 8 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi mevcuttur.

Bölümünüzün 2019 yılı bursluluk oranları ve kontenjanı nedir?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında toplam 70 öğrenci alınacaktır. 7 öğrenciye %100 burs, 48 öğrenciye %50 burs, ve 15 öğrenciye %25 burs imkanı bulunmaktadır.

Bölümünüz belli standartlarda eğitim veriyor mu? Akredite edildi mi?

Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programımızı 30 Eylül 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Bölümünüzde uygulanan müfredatın özellikleri nelerdir? Öğrenciye fark ve değer katacak hangi  dersler sunulmaktadır?

Müfredatımız sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri içeren derslerden oluşmakta ve ders içerikleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Öğrencilerimizin sektöre hazır şekilde mezun olmalarını sağlamak amacı ile uygulamalı laboratuar ve proje derslerine müfredatta ağırlık verilmektedir.

Öğrencilerin İlgi alanlarında uzmanlaşmalarını destekleyecek şekilde çok geniş bir yelpazede (yapay zeka, sanlaştırma, gömülü sistemler, görüntü işleme, e-devlet, bilgisayar oyunları, bilgisayar ağları, paralel hesaplama, bulut bilişim, büyük veri, bilgisayar ve sistem güvenliği v.b.) seçmeli dersler müfredat içerisinde yer almaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda lisans eğitimi sırasında bilimsel araştırma projelerinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz derslerde edindikleri en güncel bilgilerini hayata geçirirken, araştırma yapmayı ve takım çalışmasını öğrenerek henüz öğrencilik aşamasında iş yaşamına dair fikir sahibi olmaktadırlar.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Atılım Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Ortak Eğitim Modeli ile üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştirerek akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği programında başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin ortak eğitim programına katılmaları mümkündür. Ortak Eğitim programı başvuru koşulları ve detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrencilerimiz birincisi 4.  dönemin sonunda, ikincisi ise 6. dönemin sonunda olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır. Bu stajlardan ilki en az 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür. Öğrencilerimizin stajları süresince yaptıkları çalışmalar bölüm öğretim elemanlarımızca da takip edilmektedir. Öğrencilerimiz, staj olanakları konusunda Ankara'da ve kamu kurumları ile işbirliği içinde olan bir üniversite olmanın getirdiği avantajlardan yararlanabilmektedirler. Buna ek olarak sektörün önde gelen firmaları da üniversitemizden stajyer talep edebilmektedirler.

Bölümünüz yurt dışı olanakları nelerdir (ERASMUS vb.)?

Üniversitemiz Erasmus+ Değişim Programı kapsamındadır. Bölüm öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşmalı olduğumuz yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görme olanağına sahiptir. Bölümümüzün Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında 16 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır.

Ülke

Üniversite

Avusturya

Graz University of Technology

Çek Cumhuriyeti

University of Ostrava

Çek Cumhuriyeti

University of Hradec Kralove

Çek Cumhuriyeti

University of Pardubice

Danimarka

Roskilde University

Fransa

Institut National Universitaire Champollion

Isveç

Stockholm University

Letonya

Ventspils University College

Malta

University of Malta

Polonya

Lublin University of Technology

Polonya

Poznan University of Technology

Polonya

Radom Academy of Economics

Polonya

University Economy In Bydgoszcz

Romanya

Technical University of Cluj Napoca

Sırbistan

Megatrend University

Ukrayna

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

 

Bunun dışında öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yurtdışı veya uluslararası firmalarda çalışabilmektedir. Yurt dışında yapılan stajlar, akademik gerekleri sağlaması koşulu ile kabul edilmektedir.

Mezun öğrenciler nerelerde çalışabilirler?

Çağımızın “Bilgi Çağı” olması nedeni ile en popüler meslek alanlarından biri Bilgisayar Mühendisliği alanlarıdır. Günümüzde iş dünyasının hemen hemen her sektöründe, iletişim ve eğlence dünyasında bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. Bu sebeple bilgisayar sistemlerinin gerek üretimi, gerek test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarımızın çoğu özel sektördeki firmalarda ve kamu sektöründeki çeşitli kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Takım/Proje elemanı, Takım/Proje Yöneticisi veya Sistem İşletmeni görevlerinde çalışmaktadırlar. Bunun yanısıra çeşitli kurumlardan destek alıp girişimci olarak kendi şirketlerini kuran mezunlarımız olduğu gibi, bazı mezunlarımız da akademik çalışmalara yönelip üniversitelerde akademisyen/araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, yurtdışında yazılım geliştirici olarak çalışmakta olan veya yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla giden mezunlarımız da bulunmaktadır. Mezunlarımızdan bazılarının çalıştıkları kurumlara aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/3630/mezunlarimizin-calistiklari-kurumlar

Bölümünüz kaç mezun verdi? Mezunlarınız ile iletişiminiz nasıldır?

Bölümümüz 2002 yılından bu yana 730 mezun vermiştir. Mezunlarımız ile LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlardaki gruplar üzerinden sürekli iletişim sağlamaktayız. Ayrıca, üniversitemizin Mezunlar Derneği ve Mezunlarla İletişim Ofisi aracılığı ile mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki iletişiminin sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

 

Sorularla Ortak Eğitim Programı

 

Soru : Kimler Ortak Eğitim Programına Katılabilir?

Cevap : Programa katılım üniversitemizin tüm bölümlerinden yapılabilir. Bunun için bölüme ilişkin programın ve anlaşmalı firmaların belirlenmiş olması yeterlidir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak bu yaz dönemi itibariyle ilk uygulaması başlamıştır. Şu anda 7 (yedi) öğrencimiz Ortak Eğitim Programı’na katılmaktadır.

Bunlardan;

 • 3 öğrencimiz Havelsan’da,
 • 1 öğrencimiz Akgün Yazılım’da
 • 1 öğrencimiz TurkTrust’ta
 • 1 öğrencimiz ARD Bilişim’de
 • 1 Öğrencimiz Mia Teknoloji’de

eğitim programlarına Yaz Stajı dönemi ile başlamış bulunmaktadırlar.

 

Soru : Bölümünüzün firma seçimi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap : Bölümümüz bu konuda çok seçici davranmaktadır. İlk uygulama dönemimizde olmasına rağmen 16 büyük ölçekli firmalar ile anlaşma sağlanmış, bu firmaların talep etmiş olduğu öğrenci sayısı 40’ın üzerinde olmuştur.

 

Ortak Eğitim koordinatörlerimiz öncelikle firmaların ön araştırmasını firma dışı bilgi kaynaklarından faydalanarak yapmakta ve ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan firma yetkilileri ile görüşmeler sağlamaktadırlar. Bununla da yetinmeyip, firmalar yerinde ziyaret edilerek Ortak Eğitim Programımız çerçevesinde öğrencilerimize faylalı olup olamayacakları konusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Tüm bu süreçlerden sonra uygun bulunan firmalar ile anlaşma yapılmaktadır.

 

Soru : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün anlaşması bulunan firmalar hangileridir?

Cevap : Anlaşmamız olan firmaların isimleri (alfabetik sıra ile);

 1. Akgün Yazılım
 2. Ante Grup
 3. ARD GRUP
 4. Atos
 5. Cs Tech
 6. Cybersoft
 7. Demirören Teknoloji
 8. Digitest
 9. Havelsan
 10. MİA TEKNOLOJİ
 11. PAPİLON SAVUNMA
 12. Proven
 13. SOFTTECH
 14. STM
 15. Styx Yazılım
 16. TürkTrust

 

Soru: Ortak Eğitim Programına Katılmak için Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Cevap: Katılım için öğrencinin not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması, programa ilişkin kontenjan bulunması ve firmanın öğrenciyi tercih etmesi gerekmektedir. Öncelikle, firma tercihleri öğrencilerimiz tarafından yapılmakta ve mümkün olabildiğince tercih ettikleri firmalara yerleştirilmesine gayret edilmektedir. Aynı firmayı, firmanın açtığı kontenjan sayısından fazla öğrenci tercih etmesi durumunda ise not ortalamasına bağlı olarak sıralama yapılmaktadır. Öte yandan, firmanın açtığı kontenjan sayısından daha fazla sayıdaki öğrenci firmayla görüştürülmekte ve firma ile öğrencinin karşılıklı tercihleri doğrultusunda kabul işlemi yapılmaktadır.

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Hangi Sınıflar Katılabilir?

Cevap : Üçüncü sınıfın sonunda  (ilk 6 dönemini tamamlamış olması gerekiyor) programa katılım sağlanabilir.  Program 6. yarıyıl sonundaki yaz dönemini ve 7.yarıyılı kapsar.

 

Soru : Son Sınıfın Son Döneminde Ortak Eğitim Programına Katılım Yapılabilir mi?

Cevap : Son sınıfın son döneminde programa katılım sağlanamaz. Zira program öğrencinin üniversitedeki eğitimini tamamlayıp çalışma yaşamına başlaması değildir, üniversitedeki eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrenci programı tamamladıktan sonra en az bir dönem daha üniversitedeki eğitimine devam etmelidir. Ancak, öğrencinin 7. yarı yıl sonunda tüm derslerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanması durumu var ise, bu durumda Ortak Eğitim programı sonunda üniversitede ayrıca bir dönem daha devam etmesine gerek kalmaksınız mezun olabilmesi gerekli esneklik tanınmaktadır.

 

Soru : Programın Süresi Nedir?

Cevap : Program 6-7 ay sürede devam etmektedir.

 

Soru : Ortak Eğitim Programı Yalnızca Belirli bir Süre Firmada Çalışarak mı Yapılır?

Cevap : Program yalnızca belirli bir süre firmada çalışarak yapılmaz, farklı uygulamalar yapılabilir. Örneğin, öğrenci bitirme projesini veya bir proje dersini iş dünyasındaki bir uzmanın gözetiminde iş dünyasındaki bir problemin çözümüne yönelik olarak yapabilir.

 

Soru : Program Mutlaka Tam Gün Olarak Mı Yapılmalıdır?

Cevap : Bölümümüzde, bir dönem okula gelmeyerek iş yerinde tam gün çalışma yöntemi uygulanmaktadır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci Mezuniyetine Yönelik Kredi Kazanır mı?

Cevap : Program katılımı aynı zamanda kredili ders olarak tanımlanır. Böylece öğrenci program katılımı süresince kredi de kazanır ve mezuniyetinin uzamasını önler. Program formatının kaç kredi kazandırdığı, çalışmanın program bazında tanımlanan dersleri üzerinden belirlenir.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci, Programındaki Hangi Derslere Yönelik Kredi Kazanır?

Cevap: Öğrencinin programındaki hangi derslere yönelik kredi kazanacağı Bilgisayar Mühendisliği programı bazında tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre;

 • CMPE 499 Yaz Stajı’na ek olarak,

dönem içerisinde alacağı derslere karşılık gelmek üzere

 • CMPE 494 – Bitirme Projesi, (Zorunlu ders)
 • CMPE 901 – Sistem Geliştirme Süreçleri (Alan Seçmeli)
 • CMPE 903 – Proje Yönetim Süreçleri (Alan Seçmeli)
 • CMPE 991 – Sosyal Etkileşim ve İletişim (Alan dışı seçmeli)
 • CMPE 993 – Profesyonel Gelişim (Alan dışı seçmeli)

dersleri şeklinde uygulanmaktadır.

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Katılan Öğrencinin Mezuniyet Süresi Uzar mı?

Cevap : Uzamaz, çünkü program, öğrencinin normal öğrenim süresi içindedir ve müfredatının bir parçasıdır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenciye Firma Tarafından Ücret Ödenir mi?

Cevap: Firma tarafından belirli bir ücret ödenebilir. Ödenecek ücret programın biçimine, süresine ve firma ile yapılan protokole göre değişir.

 

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4731 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Bilgisayar Mühendislerinin çalışma alanları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümü kısaca bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım birimlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve bakımını içeren bir meslek dalıdır. Son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı ilerleme ile hayatın tüm alanlarında Bilgisayar Mühendisleri tarafından üretilen sistemler kullanılmaktadır.

Bilgisayar mühendislerinin günümüzde yaygın olarak çalıştıkları alanlar ise, yazılım tasarımı/üretimi, web tasarımı, değişik sektörlerde iş ve süreç otomasyonu, gömülü sistemler ve mikro işlemciler için yazılım tasarım/üretimi, sayısal devre ve kart tasarımı, işletim sistemleri, hesaplama algoritmaları, yapay zeka uygulamaları, veri iletişimi, sayısal kontrol sistemleri, cep telefonları, sayısal ses ve görüntü oynatıcı/işleyici/kaydedici cihazlar, alarm sistemleri, bilgi sistem yönetim ve işletmeciliğidir.

Neden Atılım Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumalıyım?

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1998 yılında kurulmuş olup öğrenci ve öğretim üyesi sayısı bakımından halen Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki en büyük bölümdür. Bölüm akademik personeli iyi tanınan ulusal ve uluslararası kurumlardan diploma almış elemanlardan oluşmaktadır. Eğitim, araştırma ve sosyal alanlarda kendisini mükemmelliğe adamış olması nedeniyle, bölümümüz en yeni öğretim yöntemlerini ve laboratuar tekniklerini yakından izlemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin bilgisayar alanında mühendislik yaklaşımlarını kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni yönelimler sağlayan nitelikli bireyler haline gelmesi için, onlarla etkili bir ilişki geliştirmeyi ve yararlı bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bölümün akademik kadrosu aynı zamanda bilimsel araştırma, danışmanlık ve toplum hizmetleri konularında etkin bir şekilde görev almaktadır.

Bölümümüz Lisans programı özenle hazırlanmış olup mezuniyetten sonraki çalışma ortamlarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlara göre periyodik olarak güncellenmektedir. Müfredatımız öğrencilerin laboratuar ortamlarında bilgisayar ve yazılım sistemlerini geliştirmek ve bakımını sağlamak gibi önemli konularda bilgi kazanmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan derslerin bir diğer amacı ise, öğrencilere teknik bilgi öğretmenin yanı sıra, onların ekip çalışması, iletişim ve liderlik becerilerini ve kendi başlarına yeni bilgi edinme yeteneklerini geliştirmektir. Bu çerçevede lisans öğrencilerimiz, mezuniyetten önce deneyim kazanmak üzere, öğretim elemanlarının gözetiminde, proje tabanlı dersler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmektedirler.

Üniversitemiz ve bölümümüz araştırma odaklıdır. Bu yönü ile öğrencilerine en güncel teknolojileri ve bilgileri aktarırken, bu bilgileri hayata yansıtabilme konusunda da önemli deneyim kazanmalarına olanak vermektedir.

Bilgisayar Mühendisliği’nin Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nden farkları nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği meslek dalı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir gelişme göstermekte ve giderek alt alanlara ayrılmaktadır. Nitekim bugün bilişim alanında kullanılan ünvanlar donanım mühendisi, yazılım mühendisi, sistem analisti, veri tabanı yöneticisi, web tasarımcısı, kalite yöneticisi gibi çok çeşitli hale gelmiştir. Bugün mevcut devlet ve vakıf üniversitelerinde “Bilgisayar Bilimleri”, “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” ve “Bilgisayar mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği” gibi çeşitli adlar altında lisans eğitimi veren bölümler bulunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bünyesinden ayrılan bu bölümler ilgi alanlarına yönelik olarak daha detaylandırılmış eğitim yapmaktadırlar. Bölümümüzün bu anlamdaki avantajı ise, öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını sonradan belirleyip, seçmeli derslerle alt alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak, bilişim alanının yakın disiplinleri olan, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programlarında çift anadal ve yandal eğitimi alabilmektedir.

Bölümünüzde Çift Anadal eğitim imkanı bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve diploma alma olanağı sunmaktadır. Bölümümüzün Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programları ile çift anadal program uygulaması bulunmaktadır. Bölümümüzdeki çift anadal imkanları ile ilgili bilgiye aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/4664/cift-anadal-programlari

Akademik kadronuzun sayısal dağılımı ve tam zamanlı- yarı zamanlı sayıları nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde kayıtlı 296 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüzde tam zamanlı görev yapan 8 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi mevcuttur.

Bölümünüzün 2019 yılı bursluluk oranları ve kontenjanı nedir?

Bölümümüze 2019-2020 öğretim yılında toplam 70 öğrenci alınacaktır. 7 öğrenciye %100 burs, 48 öğrenciye %50 burs, ve 15 öğrenciye %25 burs imkanı bulunmaktadır.

Bölümünüz belli standartlarda eğitim veriyor mu? Akredite edildi mi?

Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programımızı 30 Eylül 2021 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Bölümünüzde uygulanan müfredatın özellikleri nelerdir? Öğrenciye fark ve değer katacak hangi  dersler sunulmaktadır?

Müfredatımız sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri içeren derslerden oluşmakta ve ders içerikleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmektedir.

Öğrencilerimizin sektöre hazır şekilde mezun olmalarını sağlamak amacı ile uygulamalı laboratuar ve proje derslerine müfredatta ağırlık verilmektedir.

Öğrencilerin İlgi alanlarında uzmanlaşmalarını destekleyecek şekilde çok geniş bir yelpazede (yapay zeka, sanlaştırma, gömülü sistemler, görüntü işleme, e-devlet, bilgisayar oyunları, bilgisayar ağları, paralel hesaplama, bulut bilişim, büyük veri, bilgisayar ve sistem güvenliği v.b.) seçmeli dersler müfredat içerisinde yer almaktadır.

Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda lisans eğitimi sırasında bilimsel araştırma projelerinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz derslerde edindikleri en güncel bilgilerini hayata geçirirken, araştırma yapmayı ve takım çalışmasını öğrenerek henüz öğrencilik aşamasında iş yaşamına dair fikir sahibi olmaktadırlar.

Ortak Eğitim Uygulaması nedir?

Atılım Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Ortak Eğitim Modeli ile üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştirerek akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar Mühendisliği programında başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimizin ortak eğitim programına katılmaları mümkündür. Ortak Eğitim programı başvuru koşulları ve detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3042/ortak-egitim

Bölümünüzün staj imkanları nasıl?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrencilerimiz birincisi 4.  dönemin sonunda, ikincisi ise 6. dönemin sonunda olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır. Bu stajlardan ilki en az 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür. Öğrencilerimizin stajları süresince yaptıkları çalışmalar bölüm öğretim elemanlarımızca da takip edilmektedir. Öğrencilerimiz, staj olanakları konusunda Ankara'da ve kamu kurumları ile işbirliği içinde olan bir üniversite olmanın getirdiği avantajlardan yararlanabilmektedirler. Buna ek olarak sektörün önde gelen firmaları da üniversitemizden stajyer talep edebilmektedirler.

Bölümünüz yurt dışı olanakları nelerdir (ERASMUS vb.)?

Üniversitemiz Erasmus+ Değişim Programı kapsamındadır. Bölüm öğrencilerimiz bu program kapsamında anlaşmalı olduğumuz yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görme olanağına sahiptir. Bölümümüzün Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında 16 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır.

Ülke

Üniversite

Avusturya

Graz University of Technology

Çek Cumhuriyeti

University of Ostrava

Çek Cumhuriyeti

University of Hradec Kralove

Çek Cumhuriyeti

University of Pardubice

Danimarka

Roskilde University

Fransa

Institut National Universitaire Champollion

Isveç

Stockholm University

Letonya

Ventspils University College

Malta

University of Malta

Polonya

Lublin University of Technology

Polonya

Poznan University of Technology

Polonya

Radom Academy of Economics

Polonya

University Economy In Bydgoszcz

Romanya

Technical University of Cluj Napoca

Sırbistan

Megatrend University

Ukrayna

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

 

Bunun dışında öğrencilerimiz mezuniyet sonrası yurtdışı veya uluslararası firmalarda çalışabilmektedir. Yurt dışında yapılan stajlar, akademik gerekleri sağlaması koşulu ile kabul edilmektedir.

Mezun öğrenciler nerelerde çalışabilirler?

Çağımızın “Bilgi Çağı” olması nedeni ile en popüler meslek alanlarından biri Bilgisayar Mühendisliği alanlarıdır. Günümüzde iş dünyasının hemen hemen her sektöründe, iletişim ve eğlence dünyasında bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin kullanım alanları oldukça genişlemiştir. Bu sebeple bilgisayar sistemlerinin gerek üretimi, gerek test edilmesi ve kullanılması için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarımızın çoğu özel sektördeki firmalarda ve kamu sektöründeki çeşitli kuruluşlarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Takım/Proje elemanı, Takım/Proje Yöneticisi veya Sistem İşletmeni görevlerinde çalışmaktadırlar. Bunun yanısıra çeşitli kurumlardan destek alıp girişimci olarak kendi şirketlerini kuran mezunlarımız olduğu gibi, bazı mezunlarımız da akademik çalışmalara yönelip üniversitelerde akademisyen/araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, yurtdışında yazılım geliştirici olarak çalışmakta olan veya yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla giden mezunlarımız da bulunmaktadır. Mezunlarımızdan bazılarının çalıştıkları kurumlara aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.atilim.edu.tr/tr/compe/page/3630/mezunlarimizin-calistiklari-kurumlar

Bölümünüz kaç mezun verdi? Mezunlarınız ile iletişiminiz nasıldır?

Bölümümüz 2002 yılından bu yana 730 mezun vermiştir. Mezunlarımız ile LinkedIn, Facebook gibi sosyal ağlardaki gruplar üzerinden sürekli iletişim sağlamaktayız. Ayrıca, üniversitemizin Mezunlar Derneği ve Mezunlarla İletişim Ofisi aracılığı ile mezunlarımız ve öğrencilerimiz arasındaki iletişiminin sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

 

Sorularla Ortak Eğitim Programı

 

Soru : Kimler Ortak Eğitim Programına Katılabilir?

Cevap : Programa katılım üniversitemizin tüm bölümlerinden yapılabilir. Bunun için bölüme ilişkin programın ve anlaşmalı firmaların belirlenmiş olması yeterlidir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olarak bu yaz dönemi itibariyle ilk uygulaması başlamıştır. Şu anda 7 (yedi) öğrencimiz Ortak Eğitim Programı’na katılmaktadır.

Bunlardan;

 • 3 öğrencimiz Havelsan’da,
 • 1 öğrencimiz Akgün Yazılım’da
 • 1 öğrencimiz TurkTrust’ta
 • 1 öğrencimiz ARD Bilişim’de
 • 1 Öğrencimiz Mia Teknoloji’de

eğitim programlarına Yaz Stajı dönemi ile başlamış bulunmaktadırlar.

 

Soru : Bölümünüzün firma seçimi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap : Bölümümüz bu konuda çok seçici davranmaktadır. İlk uygulama dönemimizde olmasına rağmen 16 büyük ölçekli firmalar ile anlaşma sağlanmış, bu firmaların talep etmiş olduğu öğrenci sayısı 40’ın üzerinde olmuştur.

 

Ortak Eğitim koordinatörlerimiz öncelikle firmaların ön araştırmasını firma dışı bilgi kaynaklarından faydalanarak yapmakta ve ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan firma yetkilileri ile görüşmeler sağlamaktadırlar. Bununla da yetinmeyip, firmalar yerinde ziyaret edilerek Ortak Eğitim Programımız çerçevesinde öğrencilerimize faylalı olup olamayacakları konusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Tüm bu süreçlerden sonra uygun bulunan firmalar ile anlaşma yapılmaktadır.

 

Soru : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün anlaşması bulunan firmalar hangileridir?

Cevap : Anlaşmamız olan firmaların isimleri (alfabetik sıra ile);

 1. Akgün Yazılım
 2. Ante Grup
 3. ARD GRUP
 4. Atos
 5. Cs Tech
 6. Cybersoft
 7. Demirören Teknoloji
 8. Digitest
 9. Havelsan
 10. MİA TEKNOLOJİ
 11. PAPİLON SAVUNMA
 12. Proven
 13. SOFTTECH
 14. STM
 15. Styx Yazılım
 16. TürkTrust

 

Soru: Ortak Eğitim Programına Katılmak için Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Cevap: Katılım için öğrencinin not ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması, programa ilişkin kontenjan bulunması ve firmanın öğrenciyi tercih etmesi gerekmektedir. Öncelikle, firma tercihleri öğrencilerimiz tarafından yapılmakta ve mümkün olabildiğince tercih ettikleri firmalara yerleştirilmesine gayret edilmektedir. Aynı firmayı, firmanın açtığı kontenjan sayısından fazla öğrenci tercih etmesi durumunda ise not ortalamasına bağlı olarak sıralama yapılmaktadır. Öte yandan, firmanın açtığı kontenjan sayısından daha fazla sayıdaki öğrenci firmayla görüştürülmekte ve firma ile öğrencinin karşılıklı tercihleri doğrultusunda kabul işlemi yapılmaktadır.

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Hangi Sınıflar Katılabilir?

Cevap : Üçüncü sınıfın sonunda  (ilk 6 dönemini tamamlamış olması gerekiyor) programa katılım sağlanabilir.  Program 6. yarıyıl sonundaki yaz dönemini ve 7.yarıyılı kapsar.

 

Soru : Son Sınıfın Son Döneminde Ortak Eğitim Programına Katılım Yapılabilir mi?

Cevap : Son sınıfın son döneminde programa katılım sağlanamaz. Zira program öğrencinin üniversitedeki eğitimini tamamlayıp çalışma yaşamına başlaması değildir, üniversitedeki eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrenci programı tamamladıktan sonra en az bir dönem daha üniversitedeki eğitimine devam etmelidir. Ancak, öğrencinin 7. yarı yıl sonunda tüm derslerini tamamlayıp mezun olmaya hak kazanması durumu var ise, bu durumda Ortak Eğitim programı sonunda üniversitede ayrıca bir dönem daha devam etmesine gerek kalmaksınız mezun olabilmesi gerekli esneklik tanınmaktadır.

 

Soru : Programın Süresi Nedir?

Cevap : Program 6-7 ay sürede devam etmektedir.

 

Soru : Ortak Eğitim Programı Yalnızca Belirli bir Süre Firmada Çalışarak mı Yapılır?

Cevap : Program yalnızca belirli bir süre firmada çalışarak yapılmaz, farklı uygulamalar yapılabilir. Örneğin, öğrenci bitirme projesini veya bir proje dersini iş dünyasındaki bir uzmanın gözetiminde iş dünyasındaki bir problemin çözümüne yönelik olarak yapabilir.

 

Soru : Program Mutlaka Tam Gün Olarak Mı Yapılmalıdır?

Cevap : Bölümümüzde, bir dönem okula gelmeyerek iş yerinde tam gün çalışma yöntemi uygulanmaktadır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci Mezuniyetine Yönelik Kredi Kazanır mı?

Cevap : Program katılımı aynı zamanda kredili ders olarak tanımlanır. Böylece öğrenci program katılımı süresince kredi de kazanır ve mezuniyetinin uzamasını önler. Program formatının kaç kredi kazandırdığı, çalışmanın program bazında tanımlanan dersleri üzerinden belirlenir.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenci, Programındaki Hangi Derslere Yönelik Kredi Kazanır?

Cevap: Öğrencinin programındaki hangi derslere yönelik kredi kazanacağı Bilgisayar Mühendisliği programı bazında tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre;

 • CMPE 499 Yaz Stajı’na ek olarak,

dönem içerisinde alacağı derslere karşılık gelmek üzere

 • CMPE 494 – Bitirme Projesi, (Zorunlu ders)
 • CMPE 901 – Sistem Geliştirme Süreçleri (Alan Seçmeli)
 • CMPE 903 – Proje Yönetim Süreçleri (Alan Seçmeli)
 • CMPE 991 – Sosyal Etkileşim ve İletişim (Alan dışı seçmeli)
 • CMPE 993 – Profesyonel Gelişim (Alan dışı seçmeli)

dersleri şeklinde uygulanmaktadır.

 

Soru : Ortak Eğitim Programına Katılan Öğrencinin Mezuniyet Süresi Uzar mı?

Cevap : Uzamaz, çünkü program, öğrencinin normal öğrenim süresi içindedir ve müfredatının bir parçasıdır.

 

Soru : Programa Katılan Öğrenciye Firma Tarafından Ücret Ödenir mi?

Cevap: Firma tarafından belirli bir ücret ödenebilir. Ödenecek ücret programın biçimine, süresine ve firma ile yapılan protokole göre değişir.

 

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2019-07-16 08:02:58 [updated_at] => 2019-07-18 11:01:56 [parent_id] => [lft] => 71 [rgt] => 72 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-brosuru-1547647259 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) [pages] => Array ( [3944] => Array ( [id] => 3944 [title_tr] => MÜDEK Akreditasyonumuz [parent_id] => [site_id] => 3 [external_link] => [lft] => 71 [rgt] => 72 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3944 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4731 [title_tr] => Sıkça Sorulan Sorular [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Bilgisayar Mühendisli\u011fi Nedir? Bilgisayar Mühendislerinin çal\u0131\u015fma alanlar\u0131 nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi bölümü k\u0131saca bilgisayar sistemlerinin yaz\u0131l\u0131m ve donan\u0131m birimlerinin tasar\u0131m\u0131n\u0131, geli\u015ftirilmesini ve bak\u0131m\u0131n\u0131 içeren bir meslek dal\u0131d\u0131r. Son y\u0131llarda teknoloji alan\u0131ndaki h\u0131zl\u0131 ilerleme ile hayat\u0131n tüm alanlar\u0131nda Bilgisayar Mühendisleri taraf\u0131ndan üretilen sistemler kullan\u0131lmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bilgisayar mühendislerinin günümüzde yayg\u0131n olarak çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 alanlar ise, yaz\u0131l\u0131m tasar\u0131m\u0131\/üretimi, web tasar\u0131m\u0131, de\u011fi\u015fik sektörlerde i\u015f ve süreç otomasyonu, gömülü sistemler ve mikro i\u015flemciler için yaz\u0131l\u0131m tasar\u0131m\/üretimi, say\u0131sal devre ve kart tasar\u0131m\u0131, i\u015fletim sistemleri, hesaplama algoritmalar\u0131, yapay zeka uygulamalar\u0131, veri ileti\u015fimi, say\u0131sal kontrol sistemleri, cep telefonlar\u0131, say\u0131sal ses ve görüntü oynat\u0131c\u0131\/i\u015fleyici\/kaydedici cihazlar, alarm sistemleri, bilgi sistem yönetim ve i\u015fletmecili\u011fidir. <\/strong><\/p>\n\n

Neden At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisli\u011fi okumal\u0131y\u0131m?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümü 1998 y\u0131l\u0131nda kurulmu\u015f olup ö\u011frenci ve ö\u011fretim üyesi say\u0131s\u0131 bak\u0131m\u0131ndan halen At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki en büyük bölümdür. Bölüm akademik personeli iyi tan\u0131nan ulusal ve uluslararas\u0131 kurumlardan diploma alm\u0131\u015f elemanlardan olu\u015fmaktad\u0131r. E\u011fitim, ara\u015ft\u0131rma ve sosyal alanlarda kendisini mükemmelli\u011fe adam\u0131\u015f olmas\u0131 nedeniyle, bölümümüz en yeni ö\u011fretim yöntemlerini ve laboratuar tekniklerini yak\u0131ndan izlemektedir. Bu kapsamda, ö\u011frencilerimizin bilgisayar alan\u0131nda mühendislik yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 kullanarak etkin çözümler üretebilen ve yeni yönelimler sa\u011flayan nitelikli bireyler haline gelmesi için, onlarla etkili bir ili\u015fki geli\u015ftirmeyi ve yararl\u0131 bir ortam yaratmay\u0131 amaçlamaktad\u0131r. Bölümün akademik kadrosu ayn\u0131 zamanda bilimsel ara\u015ft\u0131rma, dan\u0131\u015fmanl\u0131k ve toplum hizmetleri konular\u0131nda etkin bir \u015fekilde görev almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bölümümüz Lisans program\u0131 özenle haz\u0131rlanm\u0131\u015f olup mezuniyetten sonraki çal\u0131\u015fma ortamlar\u0131n\u0131n gereksinimlerini kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde uluslararas\u0131 standartlara göre periyodik olarak güncellenmektedir. Müfredat\u0131m\u0131z ö\u011frencilerin laboratuar ortamlar\u0131nda bilgisayar ve yaz\u0131l\u0131m sistemlerini geli\u015ftirmek ve bak\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flamak gibi önemli konularda bilgi kazanmalar\u0131na yard\u0131mc\u0131 olacak \u015fekilde tasarlanm\u0131\u015ft\u0131r. Sunulan derslerin bir di\u011fer amac\u0131 ise, ö\u011frencilere teknik bilgi ö\u011fretmenin yan\u0131 s\u0131ra, onlar\u0131n ekip çal\u0131\u015fmas\u0131, ileti\u015fim ve liderlik becerilerini ve kendi ba\u015flar\u0131na yeni bilgi edinme yeteneklerini geli\u015ftirmektir. Bu çerçevede lisans ö\u011frencilerimiz, mezuniyetten önce deneyim kazanmak üzere, ö\u011fretim elemanlar\u0131n\u0131n gözetiminde, proje tabanl\u0131 dersler yoluyla ara\u015ft\u0131rma yapmaya te\u015fvik edilmektedirler.<\/p>\n\n

Üniversitemiz ve bölümümüz ara\u015ft\u0131rma odakl\u0131d\u0131r. Bu yönü ile ö\u011frencilerine en güncel teknolojileri ve bilgileri aktar\u0131rken, bu bilgileri hayata yans\u0131tabilme konusunda da önemli deneyim kazanmalar\u0131na olanak vermektedir.<\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi’nin Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi ve Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi’nden farklar\u0131 nelerdir?<\/strong><\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi meslek dal\u0131 tüm dünyada oldu\u011fu gibi ülkemizde de h\u0131zl\u0131 bir geli\u015fme göstermekte ve giderek alt alanlara ayr\u0131lmaktad\u0131r. Nitekim bugün bili\u015fim alan\u0131nda kullan\u0131lan ünvanlar donan\u0131m mühendisi, yaz\u0131l\u0131m mühendisi, sistem analisti, veri taban\u0131 yöneticisi, web tasar\u0131mc\u0131s\u0131, kalite yöneticisi gibi çok çe\u015fitli hale gelmi\u015ftir. Bugün mevcut devlet ve vak\u0131f üniversitelerinde “Bilgisayar Bilimleri”, “Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi” ve “Bilgisayar mühendisli\u011fi”, “Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi” gibi çe\u015fitli adlar alt\u0131nda lisans e\u011fitimi veren bölümler bulunmaktad\u0131r. Bilgisayar Mühendisli\u011fi bünyesinden ayr\u0131lan bu bölümler ilgi alanlar\u0131na yönelik olarak daha detayland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f e\u011fitim yapmaktad\u0131rlar. Bölümümüzün bu anlamdaki avantaj\u0131 ise, ö\u011frencilerimizin kendi ilgi alanlar\u0131n\u0131 sonradan belirleyip, seçmeli derslerle alt alanlarda uzmanla\u015fmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamakt\u0131r. Ayr\u0131ca bölüm ö\u011frencilerimiz iste\u011fe ba\u011fl\u0131 olarak, bili\u015fim alan\u0131n\u0131n yak\u0131n disiplinleri olan, Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi ve Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi programlar\u0131nda çift anadal ve yandal e\u011fitimi alabilmektedir.<\/p>\n\n

Bölümünüzde Çift Anadal e\u011fitim imkan\u0131 bulunmakta m\u0131d\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

Üniversitemiz ba\u015far\u0131l\u0131 ö\u011frencilerine ikinci bir dalda e\u011fitim görme ve diploma alma olana\u011f\u0131 sunmaktad\u0131r. Bölümümüzün Bili\u015fim Sistemleri Mühendisli\u011fi, Elektrik Elektronik Mühendisli\u011fi ve Yaz\u0131l\u0131m Mühendisli\u011fi programlar\u0131 ile çift anadal program uygulamas\u0131 bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzdeki çift anadal imkanlar\u0131 ile ilgili bilgiye a\u015fa\u011f\u0131daki linkten eri\u015filebilir.<\/p>\n\n

https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/compe\/page\/4664\/cift-anadal-programlari<\/a><\/p>\n\n

Akademik kadronuzun say\u0131sal da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ve tam zamanl\u0131- yar\u0131 zamanl\u0131 say\u0131lar\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümünde kay\u0131tl\u0131 296 ö\u011frencimiz bulunmaktad\u0131r. Bölümümüzde tam zamanl\u0131 görev yapan 8 ö\u011fretim üyesi, 2 ö\u011fretim görevlisi ve 5 ara\u015ft\u0131rma görevlisi mevcuttur.<\/p>\n\n

Bölümünüzün 2019 y\u0131l\u0131 bursluluk oranlar\u0131 ve kontenjan\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüze 2019-2020 ö\u011fretim y\u0131l\u0131nda toplam 70 ö\u011frenci al\u0131nacakt\u0131r. 7 ö\u011frenciye %100 burs, 48 ö\u011frenciye %50 burs, ve 15 ö\u011frenciye %25 burs imkan\u0131 bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bölümünüz belli standartlarda e\u011fitim veriyor mu? Akredite edildi mi?<\/strong><\/p>\n\n

Ülkemizdeki çe\u015fitli mühendislik e\u011fitim programlar\u0131 için akreditasyon, de\u011ferlendirme ve bilgilendirme çal\u0131\u015fmalar\u0131 yaparak, Türkiye'de mühendislik e\u011fitimi kalitesinin yükseltilmesine katk\u0131da bulunmak amac\u0131yla faaliyet gösteren ba\u011f\u0131ms\u0131z bir kurulu\u015f olan Mühendislik E\u011fitim Programlar\u0131 De\u011ferlendirme ve Akreditasyon Derne\u011fi (MÜDEK), Bilgisayar Mühendisli\u011fi Lisans Program\u0131m\u0131z\u0131 30 Eylül 2021 tarihine kadar akredite edilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Bölümünüzde uygulanan müfredat\u0131n özellikleri nelerdir? Ö\u011frenciye fark ve de\u011fer katacak hangi  dersler sunulmaktad\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

Müfredat\u0131m\u0131z sektörün ihtiyaç duydu\u011fu bilgi ve becerileri içeren derslerden olu\u015fmakta ve ders içerikleri ihtiyaçlar do\u011frultusunda güncellenmektedir.<\/p>\n\n

Ö\u011frencilerimizin sektöre haz\u0131r \u015fekilde mezun olmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131 ile uygulamal\u0131 laboratuar ve proje derslerine müfredatta a\u011f\u0131rl\u0131k verilmektedir.<\/p>\n\n

Ö\u011frencilerin \u0130lgi alanlar\u0131nda uzmanla\u015fmalar\u0131n\u0131 destekleyecek \u015fekilde çok geni\u015f bir yelpazede (yapay zeka, sanla\u015ft\u0131rma, gömülü sistemler, görüntü i\u015fleme, e-devlet, bilgisayar oyunlar\u0131, bilgisayar a\u011flar\u0131, paralel hesaplama, bulut bili\u015fim, büyük veri, bilgisayar ve sistem güvenli\u011fi v.b.) seçmeli dersler müfredat içerisinde yer almaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bununla birlikte ö\u011frencilerimizin ilgi alanlar\u0131 do\u011frultusunda lisans e\u011fitimi s\u0131ras\u0131nda bilimsel ara\u015ft\u0131rma projelerinde çal\u0131\u015fma imkan\u0131 bulunmaktad\u0131r. Böylelikle ö\u011frencilerimiz derslerde edindikleri en güncel bilgilerini hayata geçirirken, ara\u015ft\u0131rma yapmay\u0131 ve tak\u0131m çal\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 ö\u011frenerek henüz ö\u011frencilik a\u015famas\u0131nda i\u015f ya\u015fam\u0131na dair fikir sahibi olmaktad\u0131rlar.<\/p>\n\n

Ortak E\u011fitim Uygulamas\u0131 nedir?<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nde uygulanmakta olan Ortak E\u011fitim Modeli ile üniversitedeki e\u011fitim ile i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 birle\u015ftirerek akademik bilginin yan\u0131 s\u0131ra i\u015f deneyimi olan bireyler yeti\u015ftirilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar Mühendisli\u011fi program\u0131nda ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131n\u0131 sa\u011flayan ö\u011frencilerimizin ortak e\u011fitim program\u0131na kat\u0131lmalar\u0131 mümkündür. Ortak E\u011fitim program\u0131 ba\u015fvuru ko\u015fullar\u0131 ve detayl\u0131 bilgiye a\u015fa\u011f\u0131daki ba\u011flant\u0131dan eri\u015filebilir.<\/p>\n\n

https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/cpa\/page\/3042\/ortak-egitim<\/a><\/p>\n\n

Bölümünüzün staj imkanlar\u0131 nas\u0131l?<\/strong><\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümünde ö\u011frencilerimiz birincisi 4.  dönemin sonunda, ikincisi ise 6. dönemin sonunda olmak üzere iki adet yaz staj\u0131n\u0131 tamamlamak zorundad\u0131r. Bu stajlardan ilki en az 20 i\u015f günü, ikincisi ise 30 i\u015f günüdür. Ö\u011frencilerimizin stajlar\u0131 süresince yapt\u0131klar\u0131 çal\u0131\u015fmalar bölüm ö\u011fretim elemanlar\u0131m\u0131zca da takip edilmektedir. Ö\u011frencilerimiz, staj olanaklar\u0131 konusunda Ankara'da ve kamu kurumlar\u0131 ile i\u015fbirli\u011fi içinde olan bir üniversite olman\u0131n getirdi\u011fi avantajlardan yararlanabilmektedirler. Buna ek olarak sektörün önde gelen firmalar\u0131 da üniversitemizden stajyer talep edebilmektedirler.<\/p>\n\n

Bölümünüz yurt d\u0131\u015f\u0131 olanaklar\u0131 nelerdir (ERASMUS vb.)? <\/strong><\/p>\n\n

Üniversitemiz Erasmus+ De\u011fi\u015fim Program\u0131 kapsam\u0131ndad\u0131r. Bölüm ö\u011frencilerimiz bu program kapsam\u0131nda anla\u015fmal\u0131 oldu\u011fumuz yurt d\u0131\u015f\u0131 üniversitelerinde ö\u011frenim görme olana\u011f\u0131na sahiptir. Bölümümüzün Erasmus ö\u011frenci de\u011fi\u015fimi program\u0131 kapsam\u0131nda 16 üniversite ile anla\u015fmas\u0131 bulunmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Ülke<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Üniversite<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Avusturya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Graz University of Technology<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Çek Cumhuriyeti<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

University of Ostrava<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Çek Cumhuriyeti<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

University of Hradec Kralove<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Çek Cumhuriyeti<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

University of Pardubice<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Danimarka<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Roskilde University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Fransa<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Institut National Universitaire Champollion<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Isveç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Stockholm University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Letonya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ventspils University College<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Malta<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

University of Malta<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Polonya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Lublin University of Technology<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Polonya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Poznan University of Technology<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Polonya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Radom Academy of Economics<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Polonya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

University Economy In Bydgoszcz<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Romanya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Technical University of Cluj Napoca<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

S\u0131rbistan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Megatrend University<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Ukrayna<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

Bunun d\u0131\u015f\u0131nda ö\u011frencilerimiz mezuniyet sonras\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131 veya uluslararas\u0131 firmalarda çal\u0131\u015fabilmektedir. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda yap\u0131lan stajlar, akademik gerekleri sa\u011flamas\u0131 ko\u015fulu ile kabul edilmektedir.<\/p>\n\n

Mezun ö\u011frenciler nerelerde çal\u0131\u015fabilirler?<\/strong><\/p>\n\n

Ça\u011f\u0131m\u0131z\u0131n “Bilgi Ça\u011f\u0131” olmas\u0131 nedeni ile en popüler meslek alanlar\u0131ndan biri Bilgisayar Mühendisli\u011fi alanlar\u0131d\u0131r. Günümüzde i\u015f dünyas\u0131n\u0131n hemen hemen her sektöründe, ileti\u015fim ve e\u011flence dünyas\u0131nda bilgisayarlar\u0131n ve bilgisayar sistemlerinin kullan\u0131m alanlar\u0131 oldukça geni\u015flemi\u015ftir. Bu sebeple bilgisayar sistemlerinin gerek üretimi, gerek test edilmesi ve kullan\u0131lmas\u0131 için birçok alanda bilgisayar mühendislerine ihtiyaç duyulmaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümü mezunlar\u0131m\u0131z\u0131n ço\u011fu özel sektördeki firmalarda ve kamu sektöründeki çe\u015fitli kurulu\u015flarda bilgi ve ileti\u015fim teknolojileri alan\u0131nda Tak\u0131m\/Proje eleman\u0131, Tak\u0131m\/Proje Yöneticisi veya Sistem \u0130\u015fletmeni görevlerinde çal\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Bunun yan\u0131s\u0131ra çe\u015fitli kurumlardan destek al\u0131p giri\u015fimci olarak kendi \u015firketlerini kuran mezunlar\u0131m\u0131z oldu\u011fu gibi, baz\u0131 mezunlar\u0131m\u0131z da akademik çal\u0131\u015fmalara yönelip üniversitelerde akademisyen\/ara\u015ft\u0131rmac\u0131 olarak çal\u0131\u015fmaktad\u0131rlar. Ayr\u0131ca, yurtd\u0131\u015f\u0131nda yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirici olarak çal\u0131\u015fmakta olan veya yüksek lisans ve doktora yapmak amac\u0131yla giden mezunlar\u0131m\u0131z da bulunmaktad\u0131r. Mezunlar\u0131m\u0131zdan baz\u0131lar\u0131n\u0131n çal\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 kurumlara a\u015fa\u011f\u0131daki linkten eri\u015filebilir.<\/p>\n\n

https:\/\/www.atilim.edu.tr\/tr\/compe\/page\/3630\/mezunlarimizin-calistiklari-kurumlar<\/a><\/p>\n\n

Bölümünüz kaç mezun verdi? Mezunlar\u0131n\u0131z ile ileti\u015fiminiz nas\u0131ld\u0131r?<\/strong><\/p>\n\n

Bölümümüz 2002 y\u0131l\u0131ndan bu yana 730 mezun vermi\u015ftir. Mezunlar\u0131m\u0131z ile LinkedIn, Facebook gibi sosyal a\u011flardaki gruplar üzerinden sürekli ileti\u015fim sa\u011flamaktay\u0131z. Ayr\u0131ca, üniversitemizin Mezunlar Derne\u011fi ve Mezunlarla \u0130leti\u015fim Ofisi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile mezunlar\u0131m\u0131z ve ö\u011frencilerimiz aras\u0131ndaki ileti\u015fiminin sa\u011flanmas\u0131na yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Sorularla Ortak E\u011fitim Program\u0131<\/strong><\/h2>\n\n

 <\/p>\n\n

Soru :<\/strong> Kimler Ortak E\u011fitim Program\u0131na Kat\u0131labilir?<\/p>\n\n

Cevap :<\/strong> Programa kat\u0131l\u0131m üniversitemizin tüm bölümlerinden yap\u0131labilir. Bunun için bölüme ili\u015fkin program\u0131n ve anla\u015fmal\u0131 firmalar\u0131n belirlenmi\u015f olmas\u0131 yeterlidir. Bilgisayar Mühendisli\u011fi Bölümü<\/em><\/strong> olarak bu yaz dönemi itibariyle ilk uygulamas\u0131 ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. \u015eu anda 7 (yedi) ö\u011frencimiz Ortak E\u011fitim Program\u0131’na kat\u0131lmaktad\u0131r.<\/em><\/p>\n\n

Bunlardan;<\/em><\/p>\n\n