1. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri mezun olabilmeleri için birincisi 4.dönemin sonunda(CMPE 399) ikincisi ise 6.dönemin sonunda(CMPE 499) olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.
 2. Bu stajlardan ilki minimum 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür.
 3. Öğrenciler, yaz stajı hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörü Öğr.Gör.Fügen Selbes’e sorabilirler.
 4. Öğrencilerin “CMPE 399 Summer Practice I”  dersini alabilmeleri için “CMPE 225 Object Oriented Programming” dersinden, “CMPE 499 Summer Practice II”  dersini alabilmeleri için “CMPE 226 Data Structures” dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 5. Öğrenci, yaz stajını bahar dönemi final sınavları bitiminden güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar ki sürede yapabilir.
 6. Öğrenci, staj yaptığı dönemde yaz okulunda ders alıyorsa, yaz okulunda ders için geldiği süre kadar staj süresini uzatmalıdır.  Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.
 7. Öğrenci, staj yapacağı kurumdan Staj Kabul Belgesi getirmelidir. (Bkz. Gerekli belgeler)
 8. Fakültemize tebliğ edilen bilgi uyarınca zorunlu yaz stajını yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nın yapılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. (Bkz. Gerekli belgeler)
 9. Gerekli belgeler bölüm sekreterliğine teslim edildikten sonra, Personel Müdürlüğü’nden işe giriş bildirgesini alıp işyerine teslim ederek staja başlamak mümkün olabilecektir.
 10. Yukarıdaki adımları tamamlayan öğrencilere Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi verilecektir. Bu form ve anket öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, bu form ve anket, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterliğine gönderilecektir.
 11. Staj raporları, staj ön sayfasını içermeli ve Guidelines and Format of the Report ‘ da bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci ile yazılmalı, yazım kontrolünden geçirilmelidir.
 12. Yaz stajını yapan öğrenciler stajlarını takip eden sonbahar döneminde “CMPE 399/499 Summer Practice I/II” dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenci herhangi bir nedenle stajını takip eden sonbahar döneminde bu derslere kayıt yaptıramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “CMPE 399/499 Summer Practice I/II” derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu derslere stajını takip eden ilkbahar döneminde de kayıt yaptıramaz ise, stajını tekrarlamak durumunda kalır.
 13. Staj raporlarını  staj dersine kayıt oldukları dönemin üçüncü haftası içerisinde iki kopya olarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Ayrıca, öğrenciler staj raporlarının bir kopyasınıda Moodle’a yüklemelidirler.

GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Kabul Belgesi: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri tarafından imzalanmış staj kabul belgesi. Staj süresinde resmi tatilin bulunması durumunda tatil süresi kadar zorunlu staj sürenin uzatılması gerekmektedir. (Biri orjinal diğeri fotokopi olmak üzere 2 kopya)
 2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 3. 4 adet fotoğraf. Bunlardan 3 adeti staj değerlendirme formuna yapıştırılacaktır.
 4. Aşağıdaki link’i kullanarak ”Staj Başvuru Formu”nu doldurunuz. Bu formdaki bilgilerle yazıcı-uyumlu bir Stajyer Bilgi Formu otomatik olarak oluşturulacak ve formda belirteceğiniz e posta adresinize gönderilecektir. Lütfen e posta ile alacağınız formun basılı bir kopyasını imzalayınız ve diğer belgeler ile birlikte bölüm staj koordinatörüne veriniz. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKW-sJlnCwPMVlcYKCO1qX_Igu0CYQLq5R0mNY9kQoc-2HIg/viewform
 5. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Web sayfasında yer alan staj değerlendirme formunda gerekli yerler doldurularak resim yapıştırılacaktır. Yurt dışında staj yapacaklar ise ingilizce staj değerlendirme formunu dolduracaklardır.
 6. Yukarıdaki belgeler bölüm sekreterliğine stajdan en az 10 gün önce teslim edilmelidir.
 7. Belgelerin tesliminden sonra staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.
 8. Öğrenciler Staj Değerlendirme Formunu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketini işyerine teslim edeceklerdir.

Staj ProsedürüApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3561 [title_tr] => Yaz Stajları [title_en] => Summer Practice [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri mezun olabilmeleri için birincisi 4.dönemin sonunda(CMPE 399) ikincisi ise 6.dönemin sonunda(CMPE 499) olmak üzere iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.
 2. Bu stajlardan ilki minimum 20 iş günü, ikincisi ise 30 iş günüdür.
 3. Öğrenciler, yaz stajı hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörü Öğr.Gör.Fügen Selbes’e sorabilirler.
 4. Öğrencilerin “CMPE 399 Summer Practice I”  dersini alabilmeleri için “CMPE 225 Object Oriented Programming” dersinden, “CMPE 499 Summer Practice II”  dersini alabilmeleri için “CMPE 226 Data Structures” dersinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 5. Öğrenci, yaz stajını bahar dönemi final sınavları bitiminden güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar ki sürede yapabilir.
 6. Öğrenci, staj yaptığı dönemde yaz okulunda ders alıyorsa, yaz okulunda ders için geldiği süre kadar staj süresini uzatmalıdır.  Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.
 7. Öğrenci, staj yapacağı kurumdan Staj Kabul Belgesi getirmelidir. (Bkz. Gerekli belgeler)
 8. Fakültemize tebliğ edilen bilgi uyarınca zorunlu yaz stajını yapacak öğrencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları’nın yapılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için aşağıda belirtilen gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce bölüm sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. (Bkz. Gerekli belgeler)
 9. Gerekli belgeler bölüm sekreterliğine teslim edildikten sonra, Personel Müdürlüğü’nden işe giriş bildirgesini alıp işyerine teslim ederek staja başlamak mümkün olabilecektir.
 10. Yukarıdaki adımları tamamlayan öğrencilere Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi verilecektir. Bu form ve anket öğrenci tarafından staj yaptığı kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, bu form ve anket, kurum tarafından doldurularak, mühürlü, kapalı zarf içinde, öğrenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterliğine gönderilecektir.
 11. Staj raporları, staj ön sayfasını içermeli ve Guidelines and Format of the Report ‘ da bulunan rapor yazım ilkelerine bağlı olarak bir sözcük işlemci ile yazılmalı, yazım kontrolünden geçirilmelidir.
 12. Yaz stajını yapan öğrenciler stajlarını takip eden sonbahar döneminde “CMPE 399/499 Summer Practice I/II” dersine kayıt yaptırmalıdırlar. Öğrenci herhangi bir nedenle stajını takip eden sonbahar döneminde bu derslere kayıt yaptıramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “CMPE 399/499 Summer Practice I/II” derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci bu derslere stajını takip eden ilkbahar döneminde de kayıt yaptıramaz ise, stajını tekrarlamak durumunda kalır.
 13. Staj raporlarını  staj dersine kayıt oldukları dönemin üçüncü haftası içerisinde iki kopya olarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir. Ayrıca, öğrenciler staj raporlarının bir kopyasınıda Moodle’a yüklemelidirler.

GEREKLİ BELGELER

 1. Staj Kabul Belgesi: Stajın yapılacağı kurumu, kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini, haftalık çalışma saatlerini belirten, antetli kağıda yazılmış ve staj yeri tarafından imzalanmış staj kabul belgesi. Staj süresinde resmi tatilin bulunması durumunda tatil süresi kadar zorunlu staj sürenin uzatılması gerekmektedir. (Biri orjinal diğeri fotokopi olmak üzere 2 kopya)
 2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 3. 4 adet fotoğraf. Bunlardan 3 adeti staj değerlendirme formuna yapıştırılacaktır.
 4. Aşağıdaki link’i kullanarak ”Staj Başvuru Formu”nu doldurunuz. Bu formdaki bilgilerle yazıcı-uyumlu bir Stajyer Bilgi Formu otomatik olarak oluşturulacak ve formda belirteceğiniz e posta adresinize gönderilecektir. Lütfen e posta ile alacağınız formun basılı bir kopyasını imzalayınız ve diğer belgeler ile birlikte bölüm staj koordinatörüne veriniz. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKW-sJlnCwPMVlcYKCO1qX_Igu0CYQLq5R0mNY9kQoc-2HIg/viewform
 5. Staj Değerlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi: Web sayfasında yer alan staj değerlendirme formunda gerekli yerler doldurularak resim yapıştırılacaktır. Yurt dışında staj yapacaklar ise ingilizce staj değerlendirme formunu dolduracaklardır.
 6. Yukarıdaki belgeler bölüm sekreterliğine stajdan en az 10 gün önce teslim edilmelidir.
 7. Belgelerin tesliminden sonra staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.
 8. Öğrenciler Staj Değerlendirme Formunu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketini işyerine teslim edeceklerdir.

Staj Prosedürü

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

TO THE ATTENTION OF THE STUDENTS THAT WILL DO A SUMMER PRACTICE

 

 1. In order to graduate, the students of Computer Engineering Department have to complete two summer practices; one of which is at the end of the 4th term (CMPE 399) and the second one is at the end of 6th term (CMPE 499).
 2. First of these summer practices takes 20 workdays and the second one takes 30 workdays.
 3. The students may ask any kind of questions related to the summer practices to Öğr. Gör. Fügen Selbes.
 4. In order to take CMPE 399 "Summer Practice I", the students have to be successful in “CMPE 225 Object Oriented Programming” while to take CMPE 499 "Summer Practice II" they have to be successful in “CMPE 226 Data Structures”.
 5. A student can do his/her summer practice in the period starting at the end of final exams of the spring semester and ending at the beginning of the fall semester.
 6. If a student does his/her summer practice during the summer school then the student should extend the summer practice duration for the days that s/he comes to the summer school.
 7. The students must take an "acceptance letter" from the institution/ company that they are going to have their summer practices.  The starting and ending dates and daily working hours should be stated on the letter. (See Documents Required)
 8. According to the notification by Social Security Institution, Work Accidents and Occupational Disease Insurances shall be made for the students who are supposed to have their summer practices. Since it would not be possible for students to start their summer practices prior to completing their insurance duties, they must hand in the required documents stated below at least 10 days before the starting date of the summer practice. (See Documents Required)
 9. After all the necessary documents are handed in to the Department’s Secretary, it will be possible for the students to start the summer practice by taking the employment document from Personnel Directorate.
 10. The students who fulfill all the requirements above will get their internship assessment and career survey form as sealed. The students will take this document to the institution/ company where they will work. At the end of the summer practice period this document will be filled and sent by the institution/ company to the Department’s Secretary.
 11. The summer practice reports shall include  front page and shall be written according to the Guidelines and Format of the Report using a word processor. Spelling check should also be done.
 12. The students who complete their summer practices must register to CMPE 399/ 499 Summer Practice I/ II courses in the following Fall term. If a student can not register to these courses in the following Fall term, s/he has to do it in the next Spring term. If s/he does not register to these courses in the Spring term following to their summer practice either, s/he has to repeat his/her summer practice.
 13. The summer practice reports "in two copies" should be handed in till the end of  3. week of the registered term (when student registers summer practice course, CMPE 399 or CMPE 499). Additionally the summer practice reports should be uploaded to Moodle.

Documents Required

 1. Certificate of Acceptance including name of the institution/ company, starting and ending dates of the summer practice, weekly working hours written on a letter head and signed by the supervisor of the intern. Vacation dates must be considered and the vacation date duration must be added to the internship duration. (1 Xerox and 1 orijinal)
 2. Duplex Identification Card Xerox
 3. 4 Photos (three of which are for summer internship assessment forms)
 4. Using the link below fill the  "Intern Information Form". Printer friendly Intern Information Form will be automatically created and sent to your e-mail address. Print out one copy that you received with e-mail, sign it and bring it to the secretary of the department. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKW-sJlnCwPMVlcYKCO1qX_Igu0CYQLq5R0mNY9kQoc-2HIg/viewform
 5.  Internship Assessment and Career Survey Form: Required parts will be filled and a picture will be added for each page. The students that will do their internship abroad, should fill the English internship assessment form.
 6. Prepare the documents above at least 10 days before the start of your summer practice and deliver to Department Secretary.
 7. After the delivery of documents and before 1-20 work days starting to the summer practice, the students can get the employment document from Personnel Directorate. The signed document will be delivered to the institution/ company where student will work and by this way the internship officially starts.
 8. The students will deliver Internship Assessment and Career Survey Form to the work.

Internship Procedure

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-15 12:32:59 [updated_at] => 2019-07-10 14:25:26 [parent_id] => [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3561 [title_tr] => Yaz Stajları [title_en] => Summer Practice [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"
  \n\t
 1. Bilgisayar Mühendisli\u011fi Ö\u011frencileri mezun olabilmeleri için birincisi 4.dönemin sonunda(CMPE 399) ikincisi ise 6.dönemin sonunda(CMPE 499) olmak üzere iki adet yaz staj\u0131n\u0131 tamamlamak zorundad\u0131r.<\/li>\n\t
 2. Bu stajlardan ilki minimum 20 i\u015f günü, ikincisi ise 30 i\u015f günüdür.<\/li>\n\t
 3. Ö\u011frenciler, yaz staj\u0131 hakk\u0131ndaki her türlü sorular\u0131n\u0131 bölüm staj koordinatörü Ö\u011fr.Gör.Fügen Selbes<\/strong>’e sorabilirler.<\/li>\n\t
 4. Ö\u011frencilerin “CMPE 399 Summer Practice I”  dersini alabilmeleri için “CMPE 225 Object Oriented Programming” dersinden, “CMPE 499 Summer Practice II”  dersini alabilmeleri için “CMPE 226 Data Structures” dersinden ba\u015far\u0131l\u0131 olmalar\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
 5. Ö\u011frenci, yaz staj\u0131n\u0131 bahar dönemi final s\u0131navlar\u0131 bitiminden güz dönemi derslerin ba\u015flama tarihine kadar ki sürede yapabilir.<\/li>\n\t
 6. Ö\u011frenci, staj yapt\u0131\u011f\u0131 dönemde yaz okulunda ders al\u0131yorsa, yaz okulunda ders için geldi\u011fi süre kadar staj süresini uzatmal\u0131d\u0131r.  Aksi takdirde ö\u011frencinin staj\u0131 geçersiz say\u0131lacakt\u0131r.<\/li>\n\t
 7. Ö\u011frenci, staj yapaca\u011f\u0131 kurumdan Staj Kabul Belgesi<\/strong> getirmelidir. (Bkz. Gerekli belgeler)<\/li>\n\t
 8. Fakültemize tebli\u011f edilen bilgi uyar\u0131nca zorunlu yaz staj\u0131n\u0131 yapacak ö\u011frencilerin Sosyal Sigortalar ve Genel Sa\u011fl\u0131k Kanunu gere\u011fi \u0130\u015f Kazas\u0131 ve Meslek Hastal\u0131\u011f\u0131 Sigortalar\u0131<\/strong>’n\u0131n yap\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. Sigorta i\u015flemleri tamamlanmadan staja ba\u015flamak kesinlikle mümkün olamayaca\u011f\u0131ndan, staj yapacak ö\u011frencilerin sigorta için a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj ba\u015flang\u0131ç tarihinden en az 10 gün önce<\/strong> bölüm sekreterli\u011fine teslim etmeleri gerekmektedir. (Bkz. Gerekli belgeler)<\/li>\n\t
 9. Gerekli belgeler bölüm sekreterli\u011fine teslim edildikten sonra, Personel Müdürlü\u011fü’nden i\u015fe giri\u015f bildirgesini al\u0131p i\u015fyerine teslim ederek staja ba\u015flamak mümkün olabilecektir.<\/li>\n\t
 10. Yukar\u0131daki ad\u0131mlar\u0131 tamamlayan ö\u011frencilere Staj De\u011ferlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi<\/strong> verilecektir. Bu form ve anket ö\u011frenci taraf\u0131ndan staj yapt\u0131\u011f\u0131 kuruma iletilecektir. Staj bitiminde, bu form ve anket, kurum taraf\u0131ndan doldurularak, mühürlü, kapal\u0131 zarf içinde, ö\u011frenciler yoluyla veya posta ile bölüm sekreterli\u011fine gönderilecektir.<\/li>\n\t
 11. Staj raporlar\u0131, staj ön sayfas\u0131<\/strong><\/a><\/em><\/span>n\u0131 içermeli ve “<\/strong><\/a>Guidelines and Format of the Report<\/strong><\/a>”<\/strong><\/a><\/span> ‘ da bulunan rapor yaz\u0131m ilkelerine ba\u011fl\u0131 olarak bir sözcük i\u015flemci ile yaz\u0131lmal\u0131, yaz\u0131m kontrolünden geçirilmelidir.<\/li>\n\t
 12. Yaz staj\u0131n\u0131 yapan ö\u011frenciler stajlar\u0131n\u0131 takip eden sonbahar döneminde “CMPE 399\/499 Summer Practice I\/II” dersine kay\u0131t yapt\u0131rmal\u0131d\u0131rlar. Ö\u011frenci herhangi bir nedenle staj\u0131n\u0131 takip eden sonbahar döneminde bu derslere kay\u0131t yapt\u0131ramaz ise, bir sonraki ilkbahar döneminde “CMPE 399\/499 Summer Practice I\/II” derslerine kay\u0131t yapt\u0131rmak zorundad\u0131r. Ö\u011frenci bu derslere staj\u0131n\u0131 takip eden ilkbahar döneminde de kay\u0131t yapt\u0131ramaz ise, staj\u0131n\u0131 tekrarlamak durumunda kal\u0131r.<\/li>\n\t
 13. Staj raporlar\u0131n\u0131  staj dersine kay\u0131t olduklar\u0131 dönemin üçüncü haftas\u0131 içerisinde iki kopya olarak bölüm sekreterli\u011fine teslim edilmelidir. Ayr\u0131ca, ö\u011frenciler staj raporlar\u0131n\u0131n bir kopyas\u0131n\u0131da Moodle’a yüklemelidirler.<\/li>\n<\/ol>\n\n

  GEREKL\u0130 BELGELER <\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  1. Staj Kabul Belgesi<\/strong>: Staj\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 kurumu, kesin ba\u015flang\u0131ç ve biti\u015f tarihlerini, haftal\u0131k çal\u0131\u015fma saatlerini belirten, antetli ka\u011f\u0131da yaz\u0131lm\u0131\u015f ve staj yeri taraf\u0131ndan imzalanm\u0131\u015f staj kabul belgesi. Staj süresinde resmi tatilin bulunmas\u0131 durumunda tatil süresi kadar zorunlu staj sürenin uzat\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. (Biri orjinal di\u011feri fotokopi olmak üzere 2 kopya)<\/li>\n\t
  2. Nüfus cüzdan\u0131n\u0131n<\/strong> önlü arkal\u0131 fotokopisi<\/li>\n\t
  3. 4 adet foto\u011fraf<\/strong>. Bunlardan 3 adeti staj de\u011ferlendirme formuna yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacakt\u0131r.<\/li>\n\t
  4. A\u015fa\u011f\u0131daki link’i kullanarak ”Staj Ba\u015fvuru Formu”nu doldurunuz. Bu formdaki bilgilerle yaz\u0131c\u0131-uyumlu bir Stajyer Bilgi Formu otomatik olarak olu\u015fturulacak ve formda belirtece\u011finiz e posta adresinize gönderilecektir. Lütfen e posta ile alaca\u011f\u0131n\u0131z formun bas\u0131l\u0131 bir kopyas\u0131n\u0131 imzalay\u0131n\u0131z ve di\u011fer belgeler ile birlikte bölüm staj koordinatörüne veriniz. https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfKW-sJlnCwPMVlcYKCO1qX_Igu0CYQLq5R0mNY9kQoc-2HIg\/viewform<\/a><\/strong><\/li>\n\t
  5. Staj De\u011ferlendirme Formu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketi<\/a>:<\/strong> Web sayfas\u0131nda yer alan staj de\u011ferlendirme formunda gerekli yerler doldurularak resim yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda staj yapacaklar ise ingilizce<\/strong><\/a> staj de\u011ferlendirme formunu dolduracaklard\u0131r.<\/li>\n\t
  6. Yukar\u0131daki belgeler bölüm sekreterli\u011fine stajdan en az 10 gün önce <\/strong>teslim edilmelidir.<\/li>\n\t
  7. Belgelerin tesliminden sonra staja ba\u015flamadan 1-20 i\u015f günü önce Personel Müdürlü\u011fünden i\u015fe giri\u015f bildirgesi<\/strong> al\u0131narak staja ba\u015flamak mümkün olabilecektir. \u0130\u015fe giri\u015f bildirgesini elden alamayan ö\u011frenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayr\u0131ca, i\u015fyerleri SGK sisteminden de görebilir.<\/li>\n\t
  8. Ö\u011frenciler Staj De\u011ferlendirme Formunu ve Kurumlar için Kariyer Belirleme Anketini<\/strong> i\u015fyerine teslim edeceklerdir.<\/li>\n<\/ol>\n\n

   Staj Prosedürü<\/strong><\/p>\n\n

   \"\"<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

   TO THE ATTENTION OF THE STUDENTS THAT WILL DO A SUMMER PRACTICE<\/strong><\/p>\n\n

    <\/p>\n\n

    \n\t
   1. In order to graduate, the students of Computer Engineering Department have to complete two summer practices; one of which is at the end of the 4th term (CMPE 399) and the second one is at the end of 6th term (CMPE 499).<\/li>\n\t
   2. First of these summer practices takes 20 workdays and the second one takes 30 workdays.<\/li>\n\t
   3. The students may ask any kind of questions related to the summer practices to Ö\u011fr.<\/strong> Gör. Fügen Selbes<\/strong>.<\/li>\n\t
   4. In order to take CMPE 399 "Summer Practice I", the students have to be successful in “CMPE 225 Object Oriented Programming” while to take CMPE 499 "Summer Practice II" they have to be successful in “CMPE 226 Data Structures”.<\/li>\n\t
   5. A student can do his\/her summer practice in the period starting at the end of final exams of the spring semester and ending at the beginning of the fall semester.<\/li>\n\t
   6. If a student does his\/her summer practice during the summer school then the student should extend the summer practice duration for the days that s\/he comes to the summer school.<\/li>\n\t
   7. The students must take an "acceptance letter"<\/strong> from the institution\/ company that they are going to have their summer practices.  The starting and ending dates and daily working hours should be stated on the letter. (See Documents Required)<\/li>\n\t
   8. According to the notification by Social Security Institution, Work Accidents and Occupational Disease Insurances<\/strong> shall be made for the students who are supposed to have their summer practices. Since it would not be possible for students to start their summer practices prior to completing their insurance duties, they must hand in the required documents stated below at least 10 days before the starting date of the summer practice. <\/strong>(See Documents Required)<\/li>\n\t
   9. After all the necessary documents are handed in to the Department’s Secretary, it will be possible for the students to start the summer practice by taking the employment document<\/strong> from Personnel Directorate.<\/li>\n\t
   10. The students who fulfill all the requirements above will get their internship assessment and <\/strong>career survey form <\/strong>as sealed. The students will take this document to the institution\/ company where they will work. At the end of the summer practice period this document will be filled and sent by the institution\/ company to the Department’s Secretary.<\/li>\n\t
   11. The summer practice reports shall include  front page<\/strong><\/a><\/span> and shall be written according to the “<\/strong>Guidelines and Format of the Report<\/strong><\/a>”<\/strong> <\/span>using a word processor. Spelling check should also be done.<\/li>\n\t
   12. The students who complete their summer practices must register to CMPE 399\/ 499 Summer Practice I\/ II courses in the following Fall term. If a student can not register to these courses in the following Fall term, s\/he has to do it in the next Spring term. If s\/he does not register to these courses in the Spring term following to their summer practice either, s\/he has to repeat his\/her summer practice.<\/li>\n\t
   13. The summer practice reports "in two copies" should be handed in till the end of  3. week of the registered term (when student registers summer practice course, CMPE 399 or CMPE 499). Additionally the summer practice reports should be uploaded to Moodle.<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Documents Required<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    1. Certificate of Acceptance<\/strong> including name of the institution\/ company, starting and ending dates of the summer practice, weekly working hours written on a letter head and signed by the supervisor of the intern. Vacation dates must be considered and the vacation date duration must be added to the internship duration. (1 Xerox and 1 orijinal)<\/li>\n\t
    2. Duplex Identification Card<\/strong> Xerox<\/li>\n\t
    3. 4 Photos <\/strong>(three of which are for summer internship assessment forms)<\/li>\n\t
    4. Using the link below fill the  "Intern Information Form". Printer friendly Intern Information Form will be automatically created and sent to your e-mail address. Print out one copy that you received with e-mail, sign it and bring it to the secretary of the department. https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfKW-sJlnCwPMVlcYKCO1qX_Igu0CYQLq5R0mNY9kQoc-2HIg\/viewform<\/a><\/strong><\/li>\n\t
    5.  Internship Assessment and Career Survey Form<\/a>:<\/strong> Required parts will be filled and a picture will be added for each page. The students that will do their internship abroad, should fill the English<\/strong><\/a> internship assessment form.<\/li>\n\t
    6. Prepare the documents above at least 10 days<\/strong> before the start of your summer practice and deliver to Department Secretary.<\/li>\n\t
    7. After the delivery of documents and before 1-20 work days starting to the summer practice, the students can get the employment document <\/strong>from Personnel Directorate. The signed document will be delivered to the institution\/ company where student will work and by this way the internship officially starts.<\/li>\n\t
    8. The students will deliver Internship Assessment and Career Survey Form<\/strong> to the work.<\/li>\n<\/ol>\n\n

     Internship Procedure<\/strong><\/p>\n\n

     \"\"<\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-15 12:32:59 [updated_at] => 2019-07-10 14:25:26 [parent_id] => [lft] => 39 [rgt] => 40 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => misyon---vizyon-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1