Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL / Bölüm Başkanı

gokhan.sengul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8826


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN

ibrahim.akman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8348


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Lancaster University

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Kasım Murat KARAKAYA

murat.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8361


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kablosuz Ağlar, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Algoritmalar, Benzetim, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çiğdem EKİN

cansu.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Genetik Algoritma, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Ağları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILMAZ

meltem.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Uyarlanabilir Öğrenim Sistemleri, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Çokluortam, Berimsel İstatistik, Harmanlanmış Öğrenme, Anlambilimsel Web, Mobil Teknolojiler, Programlama Dilleri, Flip Öğrenme, Dönüştürülmüş (Flip) Sınıflar, Yapay Zeka Tabanlı Teknolojiler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya KARAKAYA

ziya.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8345


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri Mantıksal Çözümleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dağıtık Sistemler, Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Geliştirme Metodları, Nesne Yönelimli Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Servise Yönelik Mimari, Web Servisleri, Sistem Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Ağ Güvenliği, Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TİRKEŞ

guzin.tirkes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemi, Çizelgeleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI

damla.topalli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8379


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. İbrahim CERECİ

ibrahim.cereci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Oyunları ve Simülasyon, Programlama Dileri, Yapay Zeka, Veri Tabanları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özalp TOZAN

ozalp.tozan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8343


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Donanım, Benzetim.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ozan Can ACAR

ozan.acar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8366


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Örüntü tanıma, Büyük Veri, Oyun ve Simülasyon, Sezgisel Algoritmalar, Programlama Dilleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Batuhan Mustafa COŞAR

batuhan.cosar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8366


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Algoritmalar, Optimizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cansen ÇAĞLAYAN

cansen.caglayan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme.

Arş. Gör. Nergiz KILINÇ

nergiz.kilinc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8831


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Programlama Dilleri, Sezgisel Algoritmalar, İş Süreci Modelleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Gereksinim Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İbrahim TARAKCI

ibrahim.tarakci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gaziantep Üniversitesi Lisans: Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş