Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8348


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN

/ +90 (312) 586 8379


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Lancaster University

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kasım Murat KARAKAYA

/ +90 (312) 586 8361


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kablosuz Ağlar, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Algoritmalar, Benzetim, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Hürevren KILIÇ

/ +90 (312) 586 8826


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özdevinirler teorisi / Hücresel özdevinirler, Doğal hesaplama, Yapay zeka ve uygulamaları, Çok-etmenli sistemler ve Etmen tabanlı modelleme, Tarama tabanlı yazılım mühendisliği, Yazılım ölçümü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çiğdem EKİN

/ +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metin Madenciliği, Biyomedikal Uygulamalar, Bilgisayar Ağları, Genetik Algoritma, Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ

/ +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri ambarları ve Veri Madenciliği, Veritabanı İşletim Sistemleri. Yapay Zeka tabanlı Teknolojiler, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar, Programlama Dilleri, e-öğrenme, Uyarlanabilir Öğrenme, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya KARAKAYA

/ +90 (312) 586 8345


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri Mantıksal Çözümleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dağıtık Sistemler, Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Geliştirme Metodları, Nesne Yönelimli Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Servise Yönelik Mimari, Web Servisleri, Sistem Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Ağ Güvenliği, Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURT

/ +90 (312) 586 8792


Lisans: Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Öneri Sistemleri, Görüntü İşleme, Bilgisayar ile Görü, Biyomedikal Uygulamalar, Yapay Zeka.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Arda SEZEN

/ +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulamaları, Görüntü İşleme, Tıp Bilişimi, Yazılım Mühendisliği, Bulut Bilişim, Ağ Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TİRKEŞ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemi, Çizelgeleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI

/ +90 (312) 586 8362


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gülşah ATAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Bulut Bilişim, Sanallaştırma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cansen ÇAĞLAYAN

/ +90 (312) 586 8369


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sanjay MISRA / On Leave

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Tuncay BAYRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Babur BATURAY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ceren KOÇ

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Selin ULUSOY

/ +90 (312) 586 80 00