Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN / Bölüm Başkanı

ibrahim.akman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8348


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Lancaster University,

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Doç. Dr. Kasım Murat KARAKAYA

murat.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8361


Lisans: Kara Harp Okulu, Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kablosuz Ağlar, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Algoritmalar, Benzetim, Görüntü İşleme.

Ayrıntılı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Dr. Öğr. Üyesi Atila BOSTAN

atila.bostan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8792


Lisans: Kara Harp Okulu, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Ağ Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Akıllı Sistemler, Algoritmalar, Güvenlik ve Gizlilik, Sistem Güvenliği, Yapay Zeka, Görüntü İşleme.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILMAZ

meltem.eryilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi, Doktora: Ankara Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Uyarlanabilir Öğrenim Sistemleri, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Çokluortam, Berimsel İstatistik, Harmanlanmış Öğrenme, Anlambilimsel Web, Mobil Teknolojiler, Programlama Dilleri, Flip Öğrenme, Dönüştürülmüş (Flip) Sınıflar, Yapay Zeka Tabanlı Teknolojiler.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya KARAKAYA

ziya.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8345


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri Mantıksal Çözümleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dağıtık Sistemler, Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Geliştirme Metodları, Nesne Yönelimli Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Servise Yönelik Mimari, Web Servisleri, Sistem Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Ağ Güvenliği, Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞENGÜL

gokhan.sengul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8826


Lisans: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TİRKEŞ

guzin.tirkes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemi, Çizelgeleme.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çiğdem EKİN

cansu.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Genetik Algoritma, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Ağları.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İbrahim CERECİ

ibrahim.cereci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Oyunları ve Simülasyon, Programlama Dileri, Yapay Zeka, Veri Tabanları.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fügen SELBES / Bölüm Başk. Yard.

fugen.selbes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8362


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Bilgisayar Grafiği, Sayısal Analiz, Programlama Dilleri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özalp TOZAN

ozalp.tozan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8343


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Donanım, Benzetim.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ozan Can ACAR

ozan.acar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8366


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Örüntü tanıma, Büyük Veri, Oyun ve Simülasyon, Sezgisel Algoritmalar, Programlama Dilleri.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Batuhan Mustafa COŞAR

batuhan.cosar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8366


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Algoritmalar, Optimizasyon.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nergiz KILINÇ

nergiz.kilinc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8831


Lisans: Bilkent Üniversitesi, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Programlama Dilleri, Sezgisel Algoritmalar, İş Süreci Modelleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Gereksinim Mühendisliği.

Ayrıntılı Özgeçmiş

A. Gör. Dr. Damla TOPALLI

damla.topalli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8724


Lisans: Başkent Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Ayrıntılı Özgeçmiş

Arş. Gör. İbrahim TARAKCI

ibrahim.tarakci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Görüntü İşleme.

Ayrıntılı Özgeçmiş