Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8348


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN

/ +90 (312) 586 8379


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Lancaster University

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Kasım Murat KARAKAYA

/ +90 (312) 586 8361


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kablosuz Ağlar, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Algoritmalar, Benzetim, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Hürevren KILIÇ

/ +90 (312) 586 8826


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özdevinirler teorisi / Hücresel özdevinirler, Doğal hesaplama, Yapay zeka ve uygulamaları, Çok-etmenli sistemler ve Etmen tabanlı modelleme, Tarama tabanlı yazılım mühendisliği, Yazılım ölçümü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çiğdem EKİN

/ +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Genetik Algoritma, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Ağları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ERYILMAZ

/ +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Uyarlanabilir Öğrenim Sistemleri, Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Çokluortam, Berimsel İstatistik, Harmanlanmış Öğrenme, Anlambilimsel Web, Mobil Teknolojiler, Programlama Dilleri, Flip Öğrenme, Dönüştürülmüş (Flip) Sınıflar, Yapay Zeka Tabanlı Teknolojiler.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ziya KARAKAYA

/ +90 (312) 586 8345


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Büyük Veri Mantıksal Çözümleme, Yüksek Başarımlı Hesaplama, Dağıtık Sistemler, Yazılım Mühendisliği, Çevik Yazılım Geliştirme Metodları, Nesne Yönelimli Sistem Analizi ve Tasarımı, Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Servise Yönelik Mimari, Web Servisleri, Sistem Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Ağ Güvenliği, Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TİRKEŞ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemi, Çizelgeleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI

/ +90 (312) 586 8362


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. İbrahim CERECİ

/ +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Oyunları ve Simülasyon, Programlama Dileri, Yapay Zeka, Veri Tabanları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özalp TOZAN

/ +90 (312) 586 8343


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Donanım, Benzetim.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Ozan Can ACAR

/ +90 (312) 586 8792


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Örüntü tanıma, Büyük Veri, Oyun ve Simülasyon, Sezgisel Algoritmalar, Programlama Dilleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Batuhan Mustafa COŞAR

/ +90 (312) 586 8367


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Algoritmalar, Optimizasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cansen ÇAĞLAYAN

/ +90 (312) 586 8369


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sibel KAPAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Bilgisayar Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Nergiz SÖZEN

/ +90 (312) 586 8792


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Programlama Dilleri, Sezgisel Algoritmalar, İş Süreci Modelleri, Yazılım Kalite Yönetimi, Gereksinim Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İbrahim TARAKCI

/ +90 (312) 586 8369


Lisans: Gaziantep Üniversitesi Lisans: Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Veri Madenciliği, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş

Sanjay MISRA / On Leave

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş