Prof. Dr. Gökhan ŞENGÜL / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8348


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hürevren KILIÇ

/ +90 (312) 586 8826


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özdevinirler teorisi / Hücresel özdevinirler, Doğal hesaplama, Yapay zeka ve uygulamaları, Çok-etmenli sistemler ve Etmen tabanlı modelleme, Tarama tabanlı yazılım mühendisliği, Yazılım ölçümü.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Cansu Çiğdem EKİN

/ +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metin Madenciliği, Biyomedikal Uygulamalar, Bilgisayar Ağları, Genetik Algoritma, Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Arda SEZEN

/ +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulamaları, Görüntü İşleme, Tıp Bilişimi, Yazılım Mühendisliği, Bulut Bilişim, Ağ Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TÜRKMEN / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemleri, Çizelgeleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI

/ +90 (312) 586 8362


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sanjay MISRA / On Leave

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Mahmut Furkan BAKAL

/ +90 (312) 586 8369


Öğr. Gör. Tuncay TERZİOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgisayar Güvenliği, İşletme, Organizasyonel Yönetim, CMMI, ITIL, COBIT standartları.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Tuncay BAYRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Asım YILMAZ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Babur BATURAY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buğra ÇAKIR

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Tolga VANLIOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Arş. Gör. Umay Hilde YAYLA

/ +90 (312) 586 80 00