Doç. Dr. Gökhan ŞENGÜL / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8348


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biyo-Enformatik, Görüntü İşleme, Bilişim Teknolojileri, Bilgi Teknolojisi, Tıp Bilişimi, Mikrobilgisayarlar, Ağ Güvenliği, Örüntü Algılama, Bilgi Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kamil İbrahim AKMAN

/ +90 (312) 586 8379


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Lancaster University

Araştırma Konuları : Veri Yapıları, Kalite ve Performans Ölçümü, Benzetim, Yazılım.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Kasım Murat KARAKAYA

/ +90 (312) 586 8361


Lisans: Kara Harp Okulu Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kablosuz Ağlar, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Algoritmalar, Benzetim, Görüntü İşleme.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Doç. Dr. Hürevren KILIÇ

/ +90 (312) 586 8826


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Özdevinirler teorisi / Hücresel özdevinirler, Doğal hesaplama, Yapay zeka ve uygulamaları, Çok-etmenli sistemler ve Etmen tabanlı modelleme, Tarama tabanlı yazılım mühendisliği, Yazılım ölçümü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Çiğdem EKİN

/ +90 (312) 586 8375


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metin Madenciliği, Biyomedikal Uygulamalar, Bilgisayar Ağları, Genetik Algoritma, Öğretim Teknolojileri, e-öğrenme, Öğrenim Yönetim Sistemleri, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ

/ +90 (312) 586 8346


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri ambarları ve Veri Madenciliği, Veritabanı İşletim Sistemleri. Yapay Zeka tabanlı Teknolojiler, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar, Programlama Dilleri, e-öğrenme, Uyarlanabilir Öğrenme, Uzaktan Eğitim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURT

/ +90 (312) 586 8792


Lisans: Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doktora: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veri Madenciliği, Öneri Sistemleri, Görüntü İşleme, Bilgisayar ile Görü, Biyomedikal Uygulamalar, Yapay Zeka.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Arda SEZEN

/ +90 (312) 586 8699


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulamaları, Görüntü İşleme, Tıp Bilişimi, Yazılım Mühendisliği, Bulut Bilişim, Ağ Güvenliği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Güzin TÜRKMEN / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8365


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Uzaktan Eğitim, Optimizasyon, Karar Destek Sistemleri, Çizelgeleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Damla TOPALLI

/ +90 (312) 586 8362


Lisans: Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazılım Mühendisliği, Veritabanı Yönetim Sistemleri, Tıp Bilişimi, Veri Madenciliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Gülşah ATAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Veritabanı Yönetim Sistemleri, İşletim Sistemleri, Bulut Bilişim, Sanallaştırma.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cansen ÇAĞLAYAN

/ +90 (312) 586 8369


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sanjay MISRA / On Leave

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Tuncay BAYRAK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Abdullah Asım YILMAZ

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Babur BATURAY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ahmet Yesevi Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş