Program Çıktısı

Dersler

PÇ1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

CHE105, MATH151, MATH152, PHYS101, PHYS102, CMPE225, CMPE251, MATH275, MATH276, IE220, EE203, MATH380, CMPE323, CMPE331, CMPE341, CMPE431

PÇ2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

CMPE134, EE203, CMPE225, CMPE226, CMPE236, CMPE323, CMPE326, CMPE334, CMPE341, CMPE431

PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

CMPE134, CMPE226, CMPE236, CMPE341, CMPE326, SE346, CMPE494

 

PÇ4

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

CMPE114, CMPE134, CMPE325, CMPE334

 

PÇ5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

CMPE134, CMPE236

 

PÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

CMPE341, SE346, MD(Multidisciplinary), CMPE494

PÇ7a

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

TURK401/TURK201, TURK402/ TURK202

 

PÇ7b

En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

ENG101, ENG102, ENG201, ENG202, ENG301, ENG302, SE346, CMPE399, CMPE494, CMPE499

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

HIST111, HIST112, HIST221, CMPE399, CMPE493, CMPE499

PÇ9a

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;

CMPE399, CMPE493, CMPE494, CMPE499

PÇ9b

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

CMPE493, CMPE494

PÇ10a

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;

CMPE399, CMPE499

PÇ10b

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;

CMPE399, CMPE499

PÇ10c

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

CMPE399, CMPE499

PÇ11a

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;

CMPE494

 

PÇ11b

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

CMPE493

 

PÇ12

Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi

CMPE114, CMPE134, CMPE225, CMPE236, EE203, SE346

PÇ13

Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

 

CMPE109, CMPE113, CMPE114, CMPE134, CMPE225, EE203, CMPE325, CMPE326, CMPE494