1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

12

Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.

13

Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3634 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

12

Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.

13

Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the computer engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.
 2. The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.
 3. The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.
 4. The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in computer engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.
 5. The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the computer engineering.
 6.  The ability to work effectively in inter/inner disciplinary teams; ability to work individually.
 7.  Effective oral and writen communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and to receive clear and understandable instructions.
 8. Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information, to follow recent developments in science and technology.
 9. The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in computer engineering applications.
 10. Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.
 11. Knowledge on the effects of computer engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.
 12. An ability to describe, analyze and design digital computing and representation systems.
 13. An ability to use appropriate computer engineering concepts and programming languages in solving computing problems.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-22 14:47:41 [updated_at] => 2019-07-10 14:05:05 [parent_id] => 3632 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 3 [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [url] => compe [type] => ) ) [pages] => Array ( [3632] => Array ( [id] => 3632 [title_tr] => Bölüm Tanıtımı [parent_id] => [site_id] => 3 [external_link] => [lft] => 5 [rgt] => 16 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3632 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3634 [title_tr] => Program Çıktıları [title_en] => Program Outcomes [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisli\u011fi disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamal\u0131 bilgileri, karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerini saptama, tan\u0131mlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k bir sistemi, süreci, cihaz\u0131 veya ürünü gerçekçi k\u0131s\u0131tlar ve ko\u015fullar alt\u0131nda, belirli gereksinimleri kar\u015f\u0131layacak \u015fekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasar\u0131m yöntemlerini uygulama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgisayar mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan karma\u015f\u0131k problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçlar\u0131 geli\u015ftirme, seçme ve kullanma becerisi; bili\u015fim teknolojilerini etkin bir \u015fekilde kullanma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karma\u015f\u0131k mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisli\u011fi disiplinine özgü ara\u015ft\u0131rma konular\u0131n\u0131n incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlar\u0131 analiz etme ve yorumlama becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Disiplin içi ve çok disiplinli tak\u0131mlarda etkin biçimde çal\u0131\u015fabilme becerisi; bireysel çal\u0131\u015fma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Türkçe sözlü ve yaz\u0131l\u0131 etkin ileti\u015fim kurma becerisi; en az bir yabanc\u0131 dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yaz\u0131l\u0131 raporlar\u0131 anlama, tasar\u0131m ve üretim raporlar\u0131 haz\u0131rlayabilme, etkin sunum yapabilme, aç\u0131k ve anla\u015f\u0131l\u0131r talimat verme ve alma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ya\u015fam boyu ö\u011frenmenin gereklili\u011fi bilinci; bilgiye eri\u015febilme, bilim ve teknolojideki geli\u015fmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; bilgisayar mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131nda kullan\u0131lan standartlar hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Proje yönetimi, risk yönetimi ve de\u011fi\u015fiklik yönetimi gibi, i\u015f hayat\u0131ndaki uygulamalar hakk\u0131nda bilgi; giri\u015fimcilik, yenilikçilik hakk\u0131nda fark\u0131ndal\u0131k; sürdürülebilir kalk\u0131nma hakk\u0131nda bilgi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bilgisayar mühendisli\u011fi uygulamalar\u0131n\u0131n evrensel ve toplumsal boyutlarda sa\u011fl\u0131k, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve ça\u011f\u0131n mühendislik alan\u0131na yans\u0131yan sorunlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlar\u0131 konusunda fark\u0131ndal\u0131k<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131sal hesaplama ve say\u0131sal gösterim sistemlerini analiz, tasar\u0131m ve ifade becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisli\u011fi kavramlar\u0131n\u0131 kullanma becerisi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

  \n\t
 1. Adequate knowledge in mathematics, science and subjects specific to the computer engineering discipline; the ability to apply theoretical and practical knowledge of these areas to complex engineering problems.<\/li>\n\t
 2. The ability to identify, define, formulate and solve complex engineering problems; selecting and applying proper analysis and modeling techniques for this purpose.<\/li>\n\t
 3. The ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions to meet specific requirements; the ability to apply modern design methods for this purpose.<\/li>\n\t
 4. The ability to develop, select and utilize modern techniques and tools essential for the analysis and determination of complex problems in computer engineering applications; the ability to utilize information technologies effectively.<\/li>\n\t
 5. The ability to design experiments, conduct experiments, gather data, analyze and interpret results for the investigation of complex engineering problems or research topics specific to the computer engineering.<\/li>\n\t
 6.  The ability to work effectively in inter\/inner disciplinary teams; ability to work individually.<\/li>\n\t
 7.  Effective oral and writen communication skills in Turkish; the knowledge of at least one foreign language; the ability to write effective reports and comprehend written reports, to prepare design and production reports, to make effective presentations, to give and to receive clear and understandable instructions.<\/li>\n\t
 8. Recognition of the need for lifelong learning; the ability to access information, to follow recent developments in science and technology.<\/li>\n\t
 9. The ability to behave according to ethical principles, awareness of professional and ethical responsibility; knowledge of the standards utilized in computer engineering applications.<\/li>\n\t
 10. Knowledge on business practices such as project management, risk management and change management; awareness about entrepreneurship, innovation; knowledge on sustainable development.<\/li>\n\t
 11. Knowledge on the effects of computer engineering applications on the universal and social dimensions of health, environment and safety; awareness of the legal consequences of engineering solutions.<\/li>\n\t
 12. An ability to describe, analyze and design digital computing and representation systems.<\/li>\n\t
 13. An ability to use appropriate computer engineering concepts and programming languages in solving computing problems.<\/li>\n<\/ol>\n\n

   <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 3 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-22 14:47:41 [updated_at] => 2019-07-10 14:05:05 [parent_id] => 3632 [lft] => 10 [rgt] => 11 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => bolum-hakkinda-1527000409 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [original:protected] => Array ( [id] => 3 [url] => compe [name_tr] => Bilgisayar Mühendisliği [type_id] => 9 [parent_id] => 2 [lft] => 19 [rgt] => 20 [depth] => 2 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1