Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü öğrencilerin eğitim ve öğretim ile ilgili işlemlerini yürütür, öğrencilerin bu konudaki sorunlarına çözümler getirir. Ayrıca Öğrenci İşleri Müdürlüğü merkezi yerleştirme ile Üniversitemize yerleşmiş olan öğrencilerin kayıt kabul işlemlerini, akademik durumlarının kayıtlarının tutulmasını ve mezuniyet işlemleri gibi resmi işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Uluslararası değişim öğrencilerinin evraklarını AB ve Uluslar arası İlişkiler Ofisi teslim alsa da kayıt işlemlerinin tamamlanmasını Öğrenci İşleri Müdürlüğü gerçekleştirir. Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin kayıt işlemleri de Öğrenci İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

     İletişim:

     Prof. Dr. Hüsnü Aksoy, Öğrenci Dekanı

     Telefon : +90 312 586 82 60      

     Fax : +90 312 586 80 91

     E-Posta: husnu.aksoy@atilim.edu.tr

 

     Orkun Başol, Öğrenci İşleri Müdürü

     E-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr

     Telefon: +90 312 586 82 01App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 3513 [title_tr] => Öğrenci İşleri Müdürlüğü [title_en] => Students Affairs Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü öğrencilerin eğitim ve öğretim ile ilgili işlemlerini yürütür, öğrencilerin bu konudaki sorunlarına çözümler getirir. Ayrıca Öğrenci İşleri Müdürlüğü merkezi yerleştirme ile Üniversitemize yerleşmiş olan öğrencilerin kayıt kabul işlemlerini, akademik durumlarının kayıtlarının tutulmasını ve mezuniyet işlemleri gibi resmi işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Uluslararası değişim öğrencilerinin evraklarını AB ve Uluslar arası İlişkiler Ofisi teslim alsa da kayıt işlemlerinin tamamlanmasını Öğrenci İşleri Müdürlüğü gerçekleştirir. Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin kayıt işlemleri de Öğrenci İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

     İletişim:

     Prof. Dr. Hüsnü Aksoy, Öğrenci Dekanı

     Telefon : +90 312 586 82 60      

     Fax : +90 312 586 80 91

     E-Posta: husnu.aksoy@atilim.edu.tr

 

     Orkun Başol, Öğrenci İşleri Müdürü

     E-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr

     Telefon: +90 312 586 82 01

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Universty Student Affairs Office executes transactions related to the students' education and training  and  bring solutions to the problems of students in this regard. In addition, our University Student Affairs Office conducts the procedure of student admissions process settled with the central placement, ensures that records of official acts such as academic performance and graduation process execution are kept.

 

Although, EU and International Relations Office takes the  delivery of paperwork of International exchange students, the completion of the registration process is performed by Directorate of Student Affairs. The registration process of the Foreign Students is under the responsibility of the Student Affairs Office.

 

     Contact

    Prof. Dr. Hüsnü Aksoy, Acting Dean of Students

     Telephone : +90 312 586 82 60      

     Fax : +90 312 586 80 91

     E-mail: husnu.aksoy@atilim.edu.tr

 

     Orkun Başol,  Director of Student Affairs

     Telephone: +90 312 586 82 01

     E-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:13:35 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 52 [rgt] => 53 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 255 [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [url] => ects [type] => ) ) [pages] => Array ( [3503] => Array ( [id] => 3503 [title_tr] => Öğrenciler İçin Genel Bilgiler [parent_id] => [site_id] => 255 [external_link] => https://www.atilim.edu.tr/tr/kampus [lft] => 33 [rgt] => 70 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3503 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 3513 [title_tr] => Öğrenci İşleri Müdürlüğü [title_en] => Students Affairs Office [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fü ö\u011frencilerin e\u011fitim ve ö\u011fretim ile ilgili i\u015flemlerini yürütür, ö\u011frencilerin bu konudaki sorunlar\u0131na çözümler getirir. Ayr\u0131ca Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fü merkezi yerle\u015ftirme ile Üniversitemize yerle\u015fmi\u015f olan ö\u011frencilerin kay\u0131t kabul i\u015flemlerini, akademik durumlar\u0131n\u0131n kay\u0131tlar\u0131n\u0131n tutulmas\u0131n\u0131 ve mezuniyet i\u015flemleri gibi resmi i\u015flemlerin yürütülmesini sa\u011flar.<\/p>\n\n

Uluslararas\u0131 de\u011fi\u015fim ö\u011frencilerinin evraklar\u0131n\u0131 AB ve Uluslar aras\u0131 \u0130li\u015fkiler Ofisi teslim alsa da kay\u0131t i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131 Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fü gerçekle\u015ftirir. Yabanc\u0131 Uyruklu ö\u011frencilerimizin kay\u0131t i\u015flemleri de Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürlü\u011fünün sorumlulu\u011fundad\u0131r.<\/p>\n\n

     \u0130leti\u015fim:<\/p>\n\n

     Prof. Dr. Hüsnü Aksoy, Ö\u011frenci Dekan\u0131<\/strong><\/p>\n\n

     Telefon : +90 312 586 82 60      <\/p>\n\n

     Fax : +90 312 586 80 91<\/p>\n\n

     E-Posta: husnu.aksoy@atilim.edu.tr<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     Orkun Ba\u015fol, Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Müdürü<\/strong><\/p>\n\n

     E-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr<\/p>\n\n

     Telefon: +90 312 586 82 01<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Universty Student Affairs Office executes transactions related to the students' education and training  and  bring solutions to the problems of students in this regard. In addition, our University Student Affairs Office conducts the procedure of student admissions process settled with the central placement, ensures that records of official acts such as academic performance and graduation process execution are kept.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Although, EU and International Relations Office takes the  delivery of paperwork of International exchange students, the completion of the registration process is performed by Directorate of Student Affairs. The registration process of the Foreign Students is under the responsibility of the Student Affairs Office.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     Contact<\/p>\n\n

    Prof. Dr. Hüsnü Aksoy, Acting Dean of Students<\/strong><\/p>\n\n

     Telephone : +90 312 586 82 60      <\/p>\n\n

     Fax : +90 312 586 80 91<\/p>\n\n

     E-mail: husnu.aksoy@atilim.edu.tr<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     Orkun Ba\u015fol,  Director of Student Affairs<\/strong><\/p>\n\n

     Telephone: +90 312 586 82 01<\/p>\n\n

     E-mail: orkun.basol@atilim.edu.tr<\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 255 [start] => [end] => [created_at] => 2018-05-10 16:13:35 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:23 [parent_id] => 3503 [lft] => 52 [rgt] => 53 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => ana-sayfa-1525952506 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 255 [url] => ects [name_tr] => AKTS ve TYÇÇ Kataloğu [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 328 [rgt] => 329 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1